logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tosi, noun

Word analysis
totten

totten

tosi

Noun, Plural Genitive

tosi

Adjective, Plural Genitive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tosi

todet

Par

-ta

totta

tosia

Gen

-n

toden

totten / tosien

Ill

mihin

toteen

tosiin

Ine

-ssa

todessa

tosissa

Ela

-sta

todesta

tosista

All

-lle

todelle

tosille

Ade

-lla

todella

tosilla

Abl

-lta

todelta

tosilta

Tra

-ksi

todeksi

tosiksi

Ess

-na

totena

tosina

Abe

-tta

todetta

tositta

Com

-ne

-

tosine

Ins

-in

-

tosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tosi

todet

Par

-ta

totta

tosia

Gen

-n

toden

totten / tosien

Ill

mihin

toteen

tosiin

Ine

-ssa

todessa

tosissa

Ela

-sta

todesta

tosista

All

-lle

todelle

tosille

Ade

-lla

todella

tosilla

Abl

-lta

todelta

tosilta

Tra

-ksi

todeksi

tosiksi

Ess

-na

totena

tosina

Abe

-tta

todetta

tositta

Com

-ne

-

tosine

Ins

-in

-

tosin

Translations

true totta, todellinen, tosi, oikea, aito, tarkka
pretty kaunis, sievä, nätti, hieno, tosi, soma
some jonkin verran, jokin, joku, toiset, tietty, tosi
right oikea, sopiva, oikeanpuoleinen, oikeisto-, suora, tosi
real todella, tosi
properly oikein, asianmukaisesti, kunnolla, todella, korrektisti, tosi
sure varmasti, todella, takuulla, tosi, joo
not half tosiaan, tosi, takuulla, todella, kovasti
Show more arrow right

Wiktionary

(usually indeclinable, see usage notes) truth, reality, real thing (as modifier in compound term) real-life Fin:tositarinaEng:real-life story Show more arrow right If not the subject of the clause, this word is seldom inflected. Some of the cases are considered adverbs: näyttää toteen = to prove.olla totta = to be true.ottaa todesta = to take seriously.todella = really, very.toden teolla = really.toden tullen = if push comes to shove, if things really get tough.tosiaan = really. (tosia + possessive suffix -an > -nsa)tosin = (it's) true.Hän on tosin viisaampi.True, s/he is wiser.tosissaan = serious(ly). Show more arrow right From Proto-Finnic toci. Cognate with Estonian tõsi. Show more arrow right

Wikipedia

totuusarvo
kvarkeista
Giuseppe Tosi
(1916-1981), italialainen kiekonheittäjä ja olympiamitalisti Luigi Tosi (1763-1845), italialainen katolinen piispa Pietro Paolo Tosi (1714-1800), italialainen katolinen piispa
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toteni

toteni

totesi

totesi

totensa

totensa

Par

-ta

tottani

tosiani

tottasi

tosiasi

tottansa / tottaan

tosiansa / tosiaan

Gen

-n

toteni

totteni / tosieni

totesi

tottesi / tosiesi

totensa

tottensa / tosiensa

Ill

mihin

toteeni

tosiini

toteesi

tosiisi

toteensa

tosiinsa

Ine

-ssa

todessani

tosissani

todessasi

tosissasi

todessansa / todessaan

tosissansa / tosissaan

Ela

-sta

todestani

tosistani

todestasi

tosistasi

todestansa / todestaan

tosistansa / tosistaan

All

-lle

todelleni

tosilleni

todellesi

tosillesi

todellensa / todelleen

tosillensa / tosillean

Ade

-lla

todellani

tosillani

todellasi

tosillasi

todellansa / todellaan

tosillansa / tosillaan

Abl

-lta

todeltani

tosiltani

todeltasi

tosiltasi

todeltansa / todeltaan

tosiltansa / tosiltaan

Tra

-ksi

todekseni

tosikseni

todeksesi

tosiksesi

todeksensa / todekseen

tosiksensa / tosikseen

Ess

-na

totenani

tosinani

totenasi

tosinasi

totenansa / totenaan

tosinansa / tosinaan

Abe

-tta

todettani

tosittani

todettasi

tosittasi

todettansa / todettaan

tosittansa / tosittaan

Com

-ne

-

tosineni

-

tosinesi

-

tosinensa / tosineen

Singular

Plural

Nom

-

toteni

totesi

totensa

toteni

totesi

totensa

Par

-ta

tottani

tottasi

tottansa / tottaan

tosiani

tosiasi

tosiansa / tosiaan

Gen

-n

toteni

totesi

totensa

totteni / tosieni

tottesi / tosiesi

tottensa / tosiensa

Ill

mihin

toteeni

toteesi

toteensa

tosiini

tosiisi

tosiinsa

Ine

-ssa

todessani

todessasi

todessansa / todessaan

tosissani

tosissasi

tosissansa / tosissaan

Ela

-sta

todestani

todestasi

todestansa / todestaan

tosistani

tosistasi

tosistansa / tosistaan

All

-lle

todelleni

todellesi

todellensa / todelleen

tosilleni

tosillesi

tosillensa / tosillean

Ade

-lla

todellani

todellasi

todellansa / todellaan

tosillani

tosillasi

tosillansa / tosillaan

Abl

-lta

todeltani

todeltasi

todeltansa / todeltaan

tosiltani

tosiltasi

tosiltansa / tosiltaan

Tra

-ksi

todekseni

todeksesi

todeksensa / todekseen

tosikseni

tosiksesi

tosiksensa / tosikseen

Ess

-na

totenani

totenasi

totenansa / totenaan

tosinani

tosinasi

tosinansa / tosinaan

Abe

-tta

todettani

todettasi

todettansa / todettaan

tosittani

tosittasi

tosittansa / tosittaan

Com

-ne

-

-

-

tosineni

tosinesi

tosinensa / tosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

totemme

totemme

totenne

totenne

totensa

totensa

Par

-ta

tottamme

tosiamme

tottanne

tosianne

tottansa / tottaan

tosiansa / tosiaan

Gen

-n

totemme

tottemme / tosiemme

totenne

tottenne / tosienne

totensa

tottensa / tosiensa

Ill

mihin

toteemme

tosiimme

toteenne

tosiinne

toteensa

tosiinsa

Ine

-ssa

todessamme

tosissamme

todessanne

tosissanne

todessansa / todessaan

tosissansa / tosissaan

Ela

-sta

todestamme

tosistamme

todestanne

tosistanne

todestansa / todestaan

tosistansa / tosistaan

All

-lle

todellemme

tosillemme

todellenne

tosillenne

todellensa / todelleen

tosillensa / tosillean

Ade

-lla

todellamme

tosillamme

todellanne

tosillanne

todellansa / todellaan

tosillansa / tosillaan

Abl

-lta

todeltamme

tosiltamme

todeltanne

tosiltanne

todeltansa / todeltaan

tosiltansa / tosiltaan

Tra

-ksi

todeksemme

tosiksemme

todeksenne

tosiksenne

todeksensa / todekseen

tosiksensa / tosikseen

Ess

-na

totenamme

tosinamme

totenanne

tosinanne

totenansa / totenaan

tosinansa / tosinaan

Abe

-tta

todettamme

tosittamme

todettanne

tosittanne

todettansa / todettaan

tosittansa / tosittaan

Com

-ne

-

tosinemme

-

tosinenne

-

tosinensa / tosineen

Singular

Plural

Nom

-

totemme

totenne

totensa

totemme

totenne

totensa

Par

-ta

tottamme

tottanne

tottansa / tottaan

tosiamme

tosianne

tosiansa / tosiaan

Gen

-n

totemme

totenne

totensa

tottemme / tosiemme

tottenne / tosienne

tottensa / tosiensa

Ill

mihin

toteemme

toteenne

toteensa

tosiimme

tosiinne

tosiinsa

Ine

-ssa

todessamme

todessanne

todessansa / todessaan

tosissamme

tosissanne

tosissansa / tosissaan

Ela

-sta

todestamme

todestanne

todestansa / todestaan

tosistamme

tosistanne

tosistansa / tosistaan

All

-lle

todellemme

todellenne

todellensa / todelleen

tosillemme

tosillenne

tosillensa / tosillean

Ade

-lla

todellamme

todellanne

todellansa / todellaan

tosillamme

tosillanne

tosillansa / tosillaan

Abl

-lta

todeltamme

todeltanne

todeltansa / todeltaan

tosiltamme

tosiltanne

tosiltansa / tosiltaan

Tra

-ksi

todeksemme

todeksenne

todeksensa / todekseen

tosiksemme

tosiksenne

tosiksensa / tosikseen

Ess

-na

totenamme

totenanne

totenansa / totenaan

tosinamme

tosinanne

tosinansa / tosinaan

Abe

-tta

todettamme

todettanne

todettansa / todettaan

tosittamme

tosittanne

tosittansa / tosittaan

Com

-ne

-

-

-

tosinemme

tosinenne

tosinensa / tosineen

Wiktionary

true (in compounds) real, serious Show more arrow right (true): epätosi Show more arrow right (true): Used mostly in the nominative case or partitive case as a copula (with olla (“to be”)).Tämä on tosi! / Tämä on totta!This is true! / I mean it/business!(real, serious): Used as an attribute or as a modifier in a compound term.ryhtyä tositoimiin = to take serious action.tosiasia = a fact Show more arrow right tosi kuin vesi (“right as rain”) Show more arrow right epätositosiasiatosielämätosijuttutosikertomustosi-kvarkkitosimiestosipaikkatosipohjatosiseikkatositapatositapaustositarinatositarkoitustositoimitoteennäyttö Show more arrow right From Proto-Finnic toci. Cognate with Estonian tõsi. Show more arrow right

Translations

true totta, todellinen, tosi, oikea, aito, tarkka
pretty kaunis, sievä, nätti, hieno, tosi, soma
some jonkin verran, jokin, joku, toiset, tietty, tosi
right oikea, sopiva, oikeanpuoleinen, oikeisto-, suora, tosi
real todella, tosi
properly oikein, asianmukaisesti, kunnolla, todella, korrektisti, tosi
sure varmasti, todella, takuulla, tosi, joo
not half tosiaan, tosi, takuulla, todella, kovasti
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

tosi

todet

Par

-ta

totta

tosia

Gen

-n

toden

totten / tosien

Ill

mihin

toteen

tosiin

Ine

-ssa

todessa

tosissa

Ela

-sta

todesta

tosista

All

-lle

todelle

tosille

Ade

-lla

todella

tosilla

Abl

-lta

todelta

tosilta

Tra

-ksi

todeksi

tosiksi

Ess

-na

totena

tosina

Abe

-tta

todetta

tositta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

tosin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

tosi

todet

Par

-ta

totta

tosia

Gen

-n

toden

totten / tosien

Ill

mihin

toteen

tosiin

Ine

-ssa

todessa

tosissa

Ela

-sta

todesta

tosista

All

-lle

todelle

tosille

Ade

-lla

todella

tosilla

Abl

-lta

todelta

tosilta

Tra

-ksi

todeksi

tosiksi

Ess

-na

totena

tosina

Abe

-tta

todetta

tositta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

tosin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

todempi

todemmat

Par

-ta

todempaa

todempia

Gen

-n

todemman

todempien

Ill

mihin

todempiin

todempiin

Ine

-ssa

todemmassa

todemmissa

Ela

-sta

todemmasta

todemmista

All

-lle

todemmalle

todemmille

Ade

-lla

todemmalla

todemmilla

Abl

-lta

todemmalta

todemmilta

Tra

-ksi

todemmaksi

todemmiksi

Ess

-na

todempana

todempina

Abe

-tta

todemmatta

todemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

todemmin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

todempi

todemmat

Par

-ta

todempaa

todempia

Gen

-n

todemman

todempien

Ill

mihin

todempiin

todempiin

Ine

-ssa

todemmassa

todemmissa

Ela

-sta

todemmasta

todemmista

All

-lle

todemmalle

todemmille

Ade

-lla

todemmalla

todemmilla

Abl

-lta

todemmalta

todemmilta

Tra

-ksi

todemmaksi

todemmiksi

Ess

-na

todempana

todempina

Abe

-tta

todemmatta

todemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

todemmin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

tosin

tosimmat

Par

-ta

tosinta

tosimpia

Gen

-n

tosimman

tosinten / tosimpien

Ill

mihin

tosimpaan

tosimpiin

Ine

-ssa

tosimmassa

tosimmissa

Ela

-sta

tosimmasta

tosimmista

All

-lle

tosimmalle

tosimmille

Ade

-lla

tosimmalla

tosimmilla

Abl

-lta

tosimmalta

tosimmilta

Tra

-ksi

tosimmaksi

tosimmiksi

Ess

-na

tosimpana

tosimpina

Abe

-tta

tosimmatta

tosimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

tosimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

tosin

tosimmat

Par

-ta

tosinta

tosimpia

Gen

-n

tosimman

tosinten / tosimpien

Ill

mihin

tosimpaan

tosimpiin

Ine

-ssa

tosimmassa

tosimmissa

Ela

-sta

tosimmasta

tosimmista

All

-lle

tosimmalle

tosimmille

Ade

-lla

tosimmalla

tosimmilla

Abl

-lta

tosimmalta

tosimmilta

Tra

-ksi

tosimmaksi

tosimmiksi

Ess

-na

tosimpana

tosimpina

Abe

-tta

tosimmatta

tosimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

tosimmin

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept