Word analysis

teine te   Pron Pers Com
tie   N Com
tee   N Com

te, personal pronoun

up ↑
Examples:
Etkö enää tunne minua?Don't you know me any longer?
Minulla on kova nälkä.I am very hungry.
Sinussa ei ole mitään vikaa.There is nothing wrong with you.
Minä rakastan häntä.I love him.
Heihin ei voi luottaa.They cannot be trusted.
Saat vastaukseni minulta huomenna.You will get an answer from me tomorrow.
Näin teidät ravintolassa.I saw them in the restaurant.
En tunne heitä.I don't know them.
Tämä on meidän kirjamme.This is our book.
Minusta appelsiini on huono.In my opinion the orange is bad.
Anna omena meille!Give the apple to us!

tie, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tie tiet
Par -ta tietä teitä
Gen -n tien teitten / teiden
Ill mihin tiehen teihin
Ine -ssa tiessä teissä
Ela -sta tiestä teistä
All -lle tielle teille
Ade -lla tiellä teillä
Abl -lta tieltä teiltä
Tra -ksi tieksi teiksi
Ess -na tienä teinä
Abe -tta tiettä teittä
Com -ne - teine
Ins -in - tein
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tieni tieni tiesi tiesi tiensä tiensä
Par -ta tietäni teitäni tietäsi teitäsi tietänsä / tietään teitänsä / teitään
Gen -n tieni teitteni / teideni tiesi teittesi / teidesi tiensä teittensä / teidensä
Ill mihin tieheni teihini tiehesi teihisi tiehensä teihinsä
Ine -ssa tiessäni teissäni tiessäsi teissäsi tiessänsä / tiessään teissänsä / teissään
Ela -sta tiestäni teistäni tiestäsi teistäsi tiestänsä / tiestään teistänsä / teistään
All -lle tielleni teilleni tiellesi teillesi tielleen / tiellensä teillensä / teilleän
Ade -lla tielläni teilläni tielläsi teilläsi tiellänsä / tiellään teillänsä / teillään
Abl -lta tieltäni teiltäni tieltäsi teiltäsi tieltänsä / tieltään teiltänsä / teiltään
Tra -ksi tiekseni teikseni tieksesi teiksesi tiekseen / tieksensä teikseen / teiksensä
Ess -na tienäni teinäni tienäsi teinäsi tienänsä / tienään teinänsä / teinään
Abe -tta tiettäni teittäni tiettäsi teittäsi tiettänsä / tiettään teittänsä / teittään
Com -ne - teineni - teinesi - teineen / teinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiemme tiemme tienne tienne tiensä tiensä
Par -ta tietämme teitämme tietänne teitänne tietänsä / tietään teitänsä / teitään
Gen -n tiemme teittemme / teidemme tienne teittenne / teidenne tiensä teittensä / teidensä
Ill mihin tiehemme teihimme tiehenne teihinne tiehensä teihinsä
Ine -ssa tiessämme teissämme tiessänne teissänne tiessänsä / tiessään teissänsä / teissään
Ela -sta tiestämme teistämme tiestänne teistänne tiestänsä / tiestään teistänsä / teistään
All -lle tiellemme teillemme tiellenne teillenne tielleen / tiellensä teillensä / teilleän
Ade -lla tiellämme teillämme tiellänne teillänne tiellänsä / tiellään teillänsä / teillään
Abl -lta tieltämme teiltämme tieltänne teiltänne tieltänsä / tieltään teiltänsä / teiltään
Tra -ksi tieksemme teiksemme tieksenne teiksenne tiekseen / tieksensä teikseen / teiksensä
Ess -na tienämme teinämme tienänne teinänne tienänsä / tienään teinänsä / teinään
Abe -tta tiettämme teittämme tiettänne teittänne tiettänsä / tiettään teittänsä / teittään
Com -ne - teinemme - teinenne - teineen / teinensä

tee, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tee teet
Par -ta teetä teitä
Gen -n teen teien
Ill mihin teehen teihin
Ine -ssa teessä teissä
Ela -sta teestä teistä
All -lle teelle teille
Ade -lla teellä teillä
Abl -lta teeltä teiltä
Tra -ksi teeksi teiksi
Ess -na teenä teinä
Abe -tta teettä teittä
Com -ne - teine
Ins -in - tein

Translations & synonyms

tea tee, illallinen, iltapäiväateria, ilta-ateria
char siivooja, tee
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - teeni teeni teesi teesi teensä teensä
Par -ta teetäni teitäni teetäsi teitäsi teetänsä / teetään teitänsä / teitään
Gen -n teeni teieni teesi teiesi teensä teiensä
Ill mihin teeheni teihini teehesi teihisi teehensä teihinsä
Ine -ssa teessäni teissäni teessäsi teissäsi teessänsä / teessään teissänsä / teissään
Ela -sta teestäni teistäni teestäsi teistäsi teestänsä / teestään teistänsä / teistään
All -lle teelleni teilleni teellesi teillesi teelleen / teellensä teillensä / teilleän
Ade -lla teelläni teilläni teelläsi teilläsi teellänsä / teellään teillänsä / teillään
Abl -lta teeltäni teiltäni teeltäsi teiltäsi teeltänsä / teeltään teiltänsä / teiltään
Tra -ksi teekseni teikseni teeksesi teiksesi teekseen / teeksensä teikseen / teiksensä
Ess -na teenäni teinäni teenäsi teinäsi teenänsä / teenään teinänsä / teinään
Abe -tta teettäni teittäni teettäsi teittäsi teettänsä / teettään teittänsä / teittään
Com -ne - teineni - teinesi - teineen / teinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - teemme teemme teenne teenne teensä teensä
Par -ta teetämme teitämme teetänne teitänne teetänsä / teetään teitänsä / teitään
Gen -n teemme teiemme teenne teienne teensä teiensä
Ill mihin teehemme teihimme teehenne teihinne teehensä teihinsä
Ine -ssa teessämme teissämme teessänne teissänne teessänsä / teessään teissänsä / teissään
Ela -sta teestämme teistämme teestänne teistänne teestänsä / teestään teistänsä / teistään
All -lle teellemme teillemme teellenne teillenne teelleen / teellensä teillensä / teilleän
Ade -lla teellämme teillämme teellänne teillänne teellänsä / teellään teillänsä / teillään
Abl -lta teeltämme teiltämme teeltänne teiltänne teeltänsä / teeltään teiltänsä / teiltään
Tra -ksi teeksemme teiksemme teeksenne teiksenne teekseen / teeksensä teikseen / teiksensä
Ess -na teenämme teinämme teenänne teinänne teenänsä / teenään teinänsä / teinään
Abe -tta teettämme teittämme teettänne teittänne teettänsä / teettään teittänsä / teittään
Com -ne - teinemme - teinenne - teineen / teinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept