Word analysis

talonansa talo   N Sg Ess PxSg3
talo   N Sg Ess PxPl3
talo   N Sg Gen + ansa   N Sg Nom

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa

ansa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - ansa ansat
Par -ta ansaa ansoja
Gen -n ansan ansojen
Ill mihin ansaan ansoihin
Ine -ssa ansassa ansoissa
Ela -sta ansasta ansoista
All -lle ansalle ansoille
Ade -lla ansalla ansoilla
Abl -lta ansalta ansoilta
Tra -ksi ansaksi ansoiksi
Ess -na ansana ansoina
Abe -tta ansatta ansoitta
Com -ne - ansoine
Ins -in - ansoin

Translations & synonyms

trap ansa, loukku, vesilukko, pyydys, hajulukko, este
snare paula, ansa, lanka
pitfall sudenkuoppa, ansa, salakuoppa
toils ansa, verkko
catch saalis, säppi, kiinniotto, lukko, koppi, ansa
pit kuoppa, kaivanto, kaivos, monttu, kivi, ansa
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ansani ansani ansasi ansasi ansansa ansansa
Par -ta ansaani ansojani ansaasi ansojasi ansaansa / ansaaan ansojansa / ansojaan
Gen -n ansani ansojeni ansasi ansojesi ansansa ansojensa
Ill mihin ansaani ansoihini ansaasi ansoihisi ansaansa ansoihinsa
Ine -ssa ansassani ansoissani ansassasi ansoissasi ansassansa / ansassaan ansoissansa / ansoissaan
Ela -sta ansastani ansoistani ansastasi ansoistasi ansastansa / ansastaan ansoistansa / ansoistaan
All -lle ansalleni ansoilleni ansallesi ansoillesi ansalleen / ansallensa ansoillensa / ansoillean
Ade -lla ansallani ansoillani ansallasi ansoillasi ansallansa / ansallaan ansoillansa / ansoillaan
Abl -lta ansaltani ansoiltani ansaltasi ansoiltasi ansaltansa / ansaltaan ansoiltansa / ansoiltaan
Tra -ksi ansakseni ansoikseni ansaksesi ansoiksesi ansakseen / ansaksensa ansoikseen / ansoiksensa
Ess -na ansanani ansoinani ansanasi ansoinasi ansanansa / ansanaan ansoinansa / ansoinaan
Abe -tta ansattani ansoittani ansattasi ansoittasi ansattansa / ansattaan ansoittansa / ansoittaan
Com -ne - ansoineni - ansoinesi - ansoineen / ansoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ansamme ansamme ansanne ansanne ansansa ansansa
Par -ta ansaamme ansojamme ansaanne ansojanne ansaansa / ansaaan ansojansa / ansojaan
Gen -n ansamme ansojemme ansanne ansojenne ansansa ansojensa
Ill mihin ansaamme ansoihimme ansaanne ansoihinne ansaansa ansoihinsa
Ine -ssa ansassamme ansoissamme ansassanne ansoissanne ansassansa / ansassaan ansoissansa / ansoissaan
Ela -sta ansastamme ansoistamme ansastanne ansoistanne ansastansa / ansastaan ansoistansa / ansoistaan
All -lle ansallemme ansoillemme ansallenne ansoillenne ansalleen / ansallensa ansoillensa / ansoillean
Ade -lla ansallamme ansoillamme ansallanne ansoillanne ansallansa / ansallaan ansoillansa / ansoillaan
Abl -lta ansaltamme ansoiltamme ansaltanne ansoiltanne ansaltansa / ansaltaan ansoiltansa / ansoiltaan
Tra -ksi ansaksemme ansoiksemme ansaksenne ansoiksenne ansakseen / ansaksensa ansoikseen / ansoiksensa
Ess -na ansanamme ansoinamme ansananne ansoinanne ansanansa / ansanaan ansoinansa / ansoinaan
Abe -tta ansattamme ansoittamme ansattanne ansoittanne ansattansa / ansattaan ansoittansa / ansoittaan
Com -ne - ansoinemme - ansoinenne - ansoineen / ansoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept