Word analysis

talonaan talo   N Sg Nom + naan   N Sg Nom
talo   N Sg Ess PxSg3
talo   N Sg Ess PxPl3

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa

naan, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - naan naanit
Par -ta naania naaneja
Gen -n naanin naanien
Ill mihin naaniin naaneihin
Ine -ssa naanissa naaneissa
Ela -sta naanista naaneista
All -lle naanille naaneille
Ade -lla naanilla naaneilla
Abl -lta naanilta naaneilta
Tra -ksi naaniksi naaneiksi
Ess -na naanina naaneina
Abe -tta naanitta naaneitta
Com -ne - naaneine
Ins -in - naanein

Translations & synonyms

naan
wholly
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - naanini naanini naanisi naanisi naaninsa naaninsa
Par -ta naaniani naanejani naaniasi naanejasi naaniansa / naaniaan naanejansa / naanejaan
Gen -n naanini naanieni naanisi naaniesi naaninsa naaniensa
Ill mihin naaniini naaneihini naaniisi naaneihisi naaniinsa naaneihinsa
Ine -ssa naanissani naaneissani naanissasi naaneissasi naanissansa / naanissaan naaneissansa / naaneissaan
Ela -sta naanistani naaneistani naanistasi naaneistasi naanistansa / naanistaan naaneistansa / naaneistaan
All -lle naanilleni naaneilleni naanillesi naaneillesi naanilleen / naanillensa naaneillensa / naaneillean
Ade -lla naanillani naaneillani naanillasi naaneillasi naanillansa / naanillaan naaneillansa / naaneillaan
Abl -lta naaniltani naaneiltani naaniltasi naaneiltasi naaniltansa / naaniltaan naaneiltansa / naaneiltaan
Tra -ksi naanikseni naaneikseni naaniksesi naaneiksesi naanikseen / naaniksensa naaneikseen / naaneiksensa
Ess -na naaninani naaneinani naaninasi naaneinasi naaninansa / naaninaan naaneinansa / naaneinaan
Abe -tta naanittani naaneittani naanittasi naaneittasi naanittansa / naanittaan naaneittansa / naaneittaan
Com -ne - naaneineni - naaneinesi - naaneineen / naaneinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - naanimme naanimme naaninne naaninne naaninsa naaninsa
Par -ta naaniamme naanejamme naanianne naanejanne naaniansa / naaniaan naanejansa / naanejaan
Gen -n naanimme naaniemme naaninne naanienne naaninsa naaniensa
Ill mihin naaniimme naaneihimme naaniinne naaneihinne naaniinsa naaneihinsa
Ine -ssa naanissamme naaneissamme naanissanne naaneissanne naanissansa / naanissaan naaneissansa / naaneissaan
Ela -sta naanistamme naaneistamme naanistanne naaneistanne naanistansa / naanistaan naaneistansa / naaneistaan
All -lle naanillemme naaneillemme naanillenne naaneillenne naanilleen / naanillensa naaneillensa / naaneillean
Ade -lla naanillamme naaneillamme naanillanne naaneillanne naanillansa / naanillaan naaneillansa / naaneillaan
Abl -lta naaniltamme naaneiltamme naaniltanne naaneiltanne naaniltansa / naaniltaan naaneiltansa / naaneiltaan
Tra -ksi naaniksemme naaneiksemme naaniksenne naaneiksenne naanikseen / naaniksensa naaneikseen / naaneiksensa
Ess -na naaninamme naaneinamme naaninanne naaneinanne naaninansa / naaninaan naaneinansa / naaneinaan
Abe -tta naanittamme naaneittamme naanittanne naaneittanne naanittansa / naanittaan naaneittansa / naaneittaan
Com -ne - naaneinemme - naaneinenne - naaneineen / naaneinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept