logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

talo, noun

Word analysis
talojeni

talojeni

talo

Noun, Singular Nominative

+ jeni

Noun, Singular Nominative

talo

Noun, Plural Genitive 1st singular possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Translations

place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
Show more arrow right

Wiktionary

house - building rakennus, pytinki (now uncommon) farm, homestead maatila, tila, farmi Show more arrow right talollinentalous Show more arrow right aravataloasuintaloatriumtaloaurinkotaloautiotalobetonitaloeduskuntataloekotaloelementtitaloharjataloharkkotalohometalohäätalohöylähirsitaloilotalojugendtalokantatalokarjalantalokaupungintalokaupunkitalokerrostaloketjutalokirjastotalokivitalokonserttitalokonttitalokorttitalokotitalokoulutalokulmatalokummitustalokunnantaloköyhäintalolamellitalolehtitaloliiketalolomataloluhtitalomaalaistalomaatalomajatalomiljoonatalomoduulitalomonitoimitalomuotitalonaapuritalonuorisotalooikeustaloolkitaloomakotitalooopperataloosaketaloosakuntatalopaikoitustalopalokunnantalopalvelutaloparitaloparkkitaloparlamenttitalopientalopiispantalopiparkakkutalopistetalopohjalaistalopullotalopurkutalopuutalopysäköintitalopyöröhirsitalorinnetalorivitaloseuraintaloseurakuntataloseurantaloseurataloseurojentalosukutalosurutalotalojohtotalokauppatalokohtainentalokonttitalonemäntätalon etutalonisäntätalonkauppatalonkirjatalonmiestalonomistajatalonpaikkatalonpitotalonpoikatalonrakennustalonvahtitalonvaltaustalonvanhintalonviinitalonväkitalopakettitalopesulataloryhmätalorähjätaloröttelötalotehdastalotyyppitaloyhtiötavarataloteatteritaloterassitalotiilitalotoimistotalotoimitalotornitaloturvatalotyyppitalotyöväentalourheilutalouudistalovaivaistalovalmistalovanhustentalovierastalovirastotalovirkatalovuokrataloyksinäistaloylioppilastaloökytalo Show more arrow right From Proto-Finnic talo (“farm; house”). Possibly related to talas (“shelter for boats; fish drying hut”). Cognates include Estonian talu (“farm”); Northern Sami dállu (“house; farm”) is a Finnic loan. Show more arrow right

Wikipedia

House A house is a single-unit residential building, which may range in complexity from a rudimentary hut to a complex structure of wood, masonry, concrete or other material, outfitted with plumbing, electrical, and heating, ventilation, and air conditioning systems. Houses use a range of different roofing systems to keep precipitation such as rain from getting into the dwelling space. Houses may have doors or locks to secure the dwelling space and protect its inhabitants and contents from burglars or other trespassers. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taloni

taloni

talosi

talosi

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloani

talojani

taloasi

talojasi

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talojeni

talosi

talojesi

talonsa

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloihini

taloosi

taloihisi

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

taloissani

talossasi

taloissasi

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

taloistani

talostasi

taloistasi

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

taloilleni

talollesi

taloillesi

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

taloillani

talollasi

taloillasi

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloiltani

taloltasi

taloiltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloikseni

taloksesi

taloiksesi

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

taloinani

talonasi

taloinasi

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

taloittani

talottasi

taloittasi

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloineni

-

taloinesi

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

taloni

talosi

talonsa

taloni

talosi

talonsa

Par

-ta

taloani

taloasi

taloansa / taloaan

talojani

talojasi

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talosi

talonsa

talojeni

talojesi

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloosi

taloonsa

taloihini

taloihisi

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

talossasi

talossansa / talossaan

taloissani

taloissasi

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

talostasi

talostansa / talostaan

taloistani

taloistasi

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

talollesi

talollensa / talolleen

taloilleni

taloillesi

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

talollasi

talollansa / talollaan

taloillani

taloillasi

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltani

taloiltasi

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloksesi

taloksensa / talokseen

taloikseni

taloiksesi

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

talonasi

talonansa / talonaan

taloinani

taloinasi

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

talottasi

talottansa / talottaan

taloittani

taloittasi

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloineni

taloinesi

taloinensa / taloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talomme

talonne

talonne

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloamme

talojamme

taloanne

talojanne

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talojemme

talonne

talojenne

talonsa

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloihimme

taloonne

taloihinne

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

taloissamme

talossanne

taloissanne

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

taloistamme

talostanne

taloistanne

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

taloillemme

talollenne

taloillenne

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

taloillamme

talollanne

taloillanne

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloiltamme

taloltanne

taloiltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloiksemme

taloksenne

taloiksenne

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

taloinamme

talonanne

taloinanne

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

taloittamme

talottanne

taloittanne

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloinemme

-

taloinenne

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talonne

talonsa

talomme

talonne

talonsa

Par

-ta

taloamme

taloanne

taloansa / taloaan

talojamme

talojanne

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talonne

talonsa

talojemme

talojenne

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloonne

taloonsa

taloihimme

taloihinne

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

talossanne

talossansa / talossaan

taloissamme

taloissanne

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

talostanne

talostansa / talostaan

taloistamme

taloistanne

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

talollenne

talollensa / talolleen

taloillemme

taloillenne

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

talollanne

talollansa / talollaan

taloillamme

taloillanne

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltamme

taloiltanne

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloksenne

taloksensa / talokseen

taloiksemme

taloiksenne

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

talonanne

talonansa / talonaan

taloinamme

taloinanne

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

talottanne

talottansa / talottaan

taloittamme

taloittanne

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloinemme

taloinenne

taloinensa / taloineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

jeni

jenit

Par

-ta

jeniä

jenejä

Gen

-n

jenin

jenien

Ill

mihin

jeniin

jeneihin

Ine

-ssa

jenissä

jeneissä

Ela

-sta

jenistä

jeneistä

All

-lle

jenille

jeneille

Ade

-lla

jenillä

jeneillä

Abl

-lta

jeniltä

jeneiltä

Tra

-ksi

jeniksi

jeneiksi

Ess

-na

jeninä

jeneinä

Abe

-tta

jenittä

jeneittä

Com

-ne

-

jeneine

Ins

-in

-

jenein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

jeni

jenit

Par

-ta

jeniä

jenejä

Gen

-n

jenin

jenien

Ill

mihin

jeniin

jeneihin

Ine

-ssa

jenissä

jeneissä

Ela

-sta

jenistä

jeneistä

All

-lle

jenille

jeneille

Ade

-lla

jenillä

jeneillä

Abl

-lta

jeniltä

jeneiltä

Tra

-ksi

jeniksi

jeneiksi

Ess

-na

jeninä

jeneinä

Abe

-tta

jenittä

jeneittä

Com

-ne

-

jeneine

Ins

-in

-

jenein

Translations

yen jeni, kova hinku, himo
Show more arrow right

Wiktionary

yen Show more arrow right

Wikipedia

Yen The Japanese yen or en is the currency used in Japan. It is usually written with the romanised symbol ¥, but in Japanese it is written with the kanji 円. The coins are very light and range from ¥1 up to ¥500. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

jenini

jenini

jenisi

jenisi

jeninsä

jeninsä

Par

-ta

jeniäni

jenejäni

jeniäsi

jenejäsi

jeniänsä / jeniään

jenejänsä / jenejään

Gen

-n

jenini

jenieni

jenisi

jeniesi

jeninsä

jeniensä

Ill

mihin

jeniini

jeneihini

jeniisi

jeneihisi

jeniinsä

jeneihinsä

Ine

-ssa

jenissäni

jeneissäni

jenissäsi

jeneissäsi

jenissänsä / jenissään

jeneissänsä / jeneissään

Ela

-sta

jenistäni

jeneistäni

jenistäsi

jeneistäsi

jenistänsä / jenistään

jeneistänsä / jeneistään

All

-lle

jenilleni

jeneilleni

jenillesi

jeneillesi

jenillensä / jenilleen

jeneillensä / jeneilleän

Ade

-lla

jenilläni

jeneilläni

jenilläsi

jeneilläsi

jenillänsä / jenillään

jeneillänsä / jeneillään

Abl

-lta

jeniltäni

jeneiltäni

jeniltäsi

jeneiltäsi

jeniltänsä / jeniltään

jeneiltänsä / jeneiltään

Tra

-ksi

jenikseni

jeneikseni

jeniksesi

jeneiksesi

jeniksensä / jenikseen

jeneiksensä / jeneikseen

Ess

-na

jeninäni

jeneinäni

jeninäsi

jeneinäsi

jeninänsä / jeninään

jeneinänsä / jeneinään

Abe

-tta

jenittäni

jeneittäni

jenittäsi

jeneittäsi

jenittänsä / jenittään

jeneittänsä / jeneittään

Com

-ne

-

jeneineni

-

jeneinesi

-

jeneinensä / jeneineen

Singular

Plural

Nom

-

jenini

jenisi

jeninsä

jenini

jenisi

jeninsä

Par

-ta

jeniäni

jeniäsi

jeniänsä / jeniään

jenejäni

jenejäsi

jenejänsä / jenejään

Gen

-n

jenini

jenisi

jeninsä

jenieni

jeniesi

jeniensä

Ill

mihin

jeniini

jeniisi

jeniinsä

jeneihini

jeneihisi

jeneihinsä

Ine

-ssa

jenissäni

jenissäsi

jenissänsä / jenissään

jeneissäni

jeneissäsi

jeneissänsä / jeneissään

Ela

-sta

jenistäni

jenistäsi

jenistänsä / jenistään

jeneistäni

jeneistäsi

jeneistänsä / jeneistään

All

-lle

jenilleni

jenillesi

jenillensä / jenilleen

jeneilleni

jeneillesi

jeneillensä / jeneilleän

Ade

-lla

jenilläni

jenilläsi

jenillänsä / jenillään

jeneilläni

jeneilläsi

jeneillänsä / jeneillään

Abl

-lta

jeniltäni

jeniltäsi

jeniltänsä / jeniltään

jeneiltäni

jeneiltäsi

jeneiltänsä / jeneiltään

Tra

-ksi

jenikseni

jeniksesi

jeniksensä / jenikseen

jeneikseni

jeneiksesi

jeneiksensä / jeneikseen

Ess

-na

jeninäni

jeninäsi

jeninänsä / jeninään

jeneinäni

jeneinäsi

jeneinänsä / jeneinään

Abe

-tta

jenittäni

jenittäsi

jenittänsä / jenittään

jeneittäni

jeneittäsi

jeneittänsä / jeneittään

Com

-ne

-

-

-

jeneineni

jeneinesi

jeneinensä / jeneineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

jenimme

jenimme

jeninne

jeninne

jeninsä

jeninsä

Par

-ta

jeniämme

jenejämme

jeniänne

jenejänne

jeniänsä / jeniään

jenejänsä / jenejään

Gen

-n

jenimme

jeniemme

jeninne

jenienne

jeninsä

jeniensä

Ill

mihin

jeniimme

jeneihimme

jeniinne

jeneihinne

jeniinsä

jeneihinsä

Ine

-ssa

jenissämme

jeneissämme

jenissänne

jeneissänne

jenissänsä / jenissään

jeneissänsä / jeneissään

Ela

-sta

jenistämme

jeneistämme

jenistänne

jeneistänne

jenistänsä / jenistään

jeneistänsä / jeneistään

All

-lle

jenillemme

jeneillemme

jenillenne

jeneillenne

jenillensä / jenilleen

jeneillensä / jeneilleän

Ade

-lla

jenillämme

jeneillämme

jenillänne

jeneillänne

jenillänsä / jenillään

jeneillänsä / jeneillään

Abl

-lta

jeniltämme

jeneiltämme

jeniltänne

jeneiltänne

jeniltänsä / jeniltään

jeneiltänsä / jeneiltään

Tra

-ksi

jeniksemme

jeneiksemme

jeniksenne

jeneiksenne

jeniksensä / jenikseen

jeneiksensä / jeneikseen

Ess

-na

jeninämme

jeneinämme

jeninänne

jeneinänne

jeninänsä / jeninään

jeneinänsä / jeneinään

Abe

-tta

jenittämme

jeneittämme

jenittänne

jeneittänne

jenittänsä / jenittään

jeneittänsä / jeneittään

Com

-ne

-

jeneinemme

-

jeneinenne

-

jeneinensä / jeneineen

Singular

Plural

Nom

-

jenimme

jeninne

jeninsä

jenimme

jeninne

jeninsä

Par

-ta

jeniämme

jeniänne

jeniänsä / jeniään

jenejämme

jenejänne

jenejänsä / jenejään

Gen

-n

jenimme

jeninne

jeninsä

jeniemme

jenienne

jeniensä

Ill

mihin

jeniimme

jeniinne

jeniinsä

jeneihimme

jeneihinne

jeneihinsä

Ine

-ssa

jenissämme

jenissänne

jenissänsä / jenissään

jeneissämme

jeneissänne

jeneissänsä / jeneissään

Ela

-sta

jenistämme

jenistänne

jenistänsä / jenistään

jeneistämme

jeneistänne

jeneistänsä / jeneistään

All

-lle

jenillemme

jenillenne

jenillensä / jenilleen

jeneillemme

jeneillenne

jeneillensä / jeneilleän

Ade

-lla

jenillämme

jenillänne

jenillänsä / jenillään

jeneillämme

jeneillänne

jeneillänsä / jeneillään

Abl

-lta

jeniltämme

jeniltänne

jeniltänsä / jeniltään

jeneiltämme

jeneiltänne

jeneiltänsä / jeneiltään

Tra

-ksi

jeniksemme

jeniksenne

jeniksensä / jenikseen

jeneiksemme

jeneiksenne

jeneiksensä / jeneikseen

Ess

-na

jeninämme

jeninänne

jeninänsä / jeninään

jeneinämme

jeneinänne

jeneinänsä / jeneinään

Abe

-tta

jenittämme

jenittänne

jenittänsä / jenittään

jeneittämme

jeneittänne

jeneittänsä / jeneittään

Com

-ne

-

-

-

jeneinemme

jeneinenne

jeneinensä / jeneineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept