logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

talo, noun

Word analysis
taloansa

taloansa

talo

Noun, Singular Nominative

+ ansa

Noun, Singular Nominative

talo

Noun, Singular Partitive 3nd singular possessive

talo

Noun, Singular Partitive 3nd plural possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

talo

talot

Par

-ta

taloa

taloja

Gen

-n

talon

talojen

Ill

mihin

taloon

taloihin

Ine

-ssa

talossa

taloissa

Ela

-sta

talosta

taloista

All

-lle

talolle

taloille

Ade

-lla

talolla

taloilla

Abl

-lta

talolta

taloilta

Tra

-ksi

taloksi

taloiksi

Ess

-na

talona

taloina

Abe

-tta

talotta

taloitta

Com

-ne

-

taloine

Ins

-in

-

taloin

Translations

place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
Show more arrow right

Wiktionary

house - building rakennus, pytinki (now uncommon) farm, homestead maatila, tila, farmi Show more arrow right talollinentalous Show more arrow right aravataloasuintaloatriumtaloaurinkotaloautiotalobetonitaloeduskuntataloekotaloelementtitaloharjataloharkkotalohometalohäätalohöylähirsitaloilotalojugendtalokantatalokarjalantalokaupungintalokaupunkitalokerrostaloketjutalokirjastotalokivitalokonserttitalokonttitalokorttitalokotitalokoulutalokulmatalokummitustalokunnantaloköyhäintalolamellitalolehtitaloliiketalolomataloluhtitalomaalaistalomaatalomajatalomiljoonatalomoduulitalomonitoimitalomuotitalonaapuritalonuorisotalooikeustaloolkitaloomakotitalooopperataloosaketaloosakuntatalopaikoitustalopalokunnantalopalvelutaloparitaloparkkitaloparlamenttitalopientalopiispantalopiparkakkutalopistetalopohjalaistalopullotalopurkutalopuutalopysäköintitalopyöröhirsitalorinnetalorivitaloseuraintaloseurakuntataloseurantaloseurataloseurojentalosukutalosurutalotalojohtotalokauppatalokohtainentalokonttitalonemäntätalon etutalonisäntätalonkauppatalonkirjatalonmiestalonomistajatalonpaikkatalonpitotalonpoikatalonrakennustalonvahtitalonvaltaustalonvanhintalonviinitalonväkitalopakettitalopesulataloryhmätalorähjätaloröttelötalotehdastalotyyppitaloyhtiötavarataloteatteritaloterassitalotiilitalotoimistotalotoimitalotornitaloturvatalotyyppitalotyöväentalourheilutalouudistalovaivaistalovalmistalovanhustentalovierastalovirastotalovirkatalovuokrataloyksinäistaloylioppilastaloökytalo Show more arrow right From Proto-Finnic talo (“farm; house”). Possibly related to talas (“shelter for boats; fish drying hut”). Cognates include Estonian talu (“farm”); Northern Sami dállu (“house; farm”) is a Finnic loan. Show more arrow right

Wikipedia

House A house is a single-unit residential building, which may range in complexity from a rudimentary hut to a complex structure of wood, masonry, concrete or other material, outfitted with plumbing, electrical, and heating, ventilation, and air conditioning systems. Houses use a range of different roofing systems to keep precipitation such as rain from getting into the dwelling space. Houses may have doors or locks to secure the dwelling space and protect its inhabitants and contents from burglars or other trespassers. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taloni

taloni

talosi

talosi

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloani

talojani

taloasi

talojasi

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talojeni

talosi

talojesi

talonsa

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloihini

taloosi

taloihisi

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

taloissani

talossasi

taloissasi

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

taloistani

talostasi

taloistasi

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

taloilleni

talollesi

taloillesi

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

taloillani

talollasi

taloillasi

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloiltani

taloltasi

taloiltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloikseni

taloksesi

taloiksesi

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

taloinani

talonasi

taloinasi

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

taloittani

talottasi

taloittasi

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloineni

-

taloinesi

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

taloni

talosi

talonsa

taloni

talosi

talonsa

Par

-ta

taloani

taloasi

taloansa / taloaan

talojani

talojasi

talojansa / talojaan

Gen

-n

taloni

talosi

talonsa

talojeni

talojesi

talojensa

Ill

mihin

talooni

taloosi

taloonsa

taloihini

taloihisi

taloihinsa

Ine

-ssa

talossani

talossasi

talossansa / talossaan

taloissani

taloissasi

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostani

talostasi

talostansa / talostaan

taloistani

taloistasi

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talolleni

talollesi

talollensa / talolleen

taloilleni

taloillesi

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollani

talollasi

talollansa / talollaan

taloillani

taloillasi

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltani

taloltasi

taloltansa / taloltaan

taloiltani

taloiltasi

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

talokseni

taloksesi

taloksensa / talokseen

taloikseni

taloiksesi

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonani

talonasi

talonansa / talonaan

taloinani

taloinasi

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottani

talottasi

talottansa / talottaan

taloittani

taloittasi

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloineni

taloinesi

taloinensa / taloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talomme

talonne

talonne

talonsa

talonsa

Par

-ta

taloamme

talojamme

taloanne

talojanne

taloansa / taloaan

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talojemme

talonne

talojenne

talonsa

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloihimme

taloonne

taloihinne

taloonsa

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

taloissamme

talossanne

taloissanne

talossansa / talossaan

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

taloistamme

talostanne

taloistanne

talostansa / talostaan

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

taloillemme

talollenne

taloillenne

talollensa / talolleen

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

taloillamme

talollanne

taloillanne

talollansa / talollaan

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloiltamme

taloltanne

taloiltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloiksemme

taloksenne

taloiksenne

taloksensa / talokseen

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

taloinamme

talonanne

taloinanne

talonansa / talonaan

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

taloittamme

talottanne

taloittanne

talottansa / talottaan

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

taloinemme

-

taloinenne

-

taloinensa / taloineen

Singular

Plural

Nom

-

talomme

talonne

talonsa

talomme

talonne

talonsa

Par

-ta

taloamme

taloanne

taloansa / taloaan

talojamme

talojanne

talojansa / talojaan

Gen

-n

talomme

talonne

talonsa

talojemme

talojenne

talojensa

Ill

mihin

taloomme

taloonne

taloonsa

taloihimme

taloihinne

taloihinsa

Ine

-ssa

talossamme

talossanne

talossansa / talossaan

taloissamme

taloissanne

taloissansa / taloissaan

Ela

-sta

talostamme

talostanne

talostansa / talostaan

taloistamme

taloistanne

taloistansa / taloistaan

All

-lle

talollemme

talollenne

talollensa / talolleen

taloillemme

taloillenne

taloillensa / taloillean

Ade

-lla

talollamme

talollanne

talollansa / talollaan

taloillamme

taloillanne

taloillansa / taloillaan

Abl

-lta

taloltamme

taloltanne

taloltansa / taloltaan

taloiltamme

taloiltanne

taloiltansa / taloiltaan

Tra

-ksi

taloksemme

taloksenne

taloksensa / talokseen

taloiksemme

taloiksenne

taloiksensa / taloikseen

Ess

-na

talonamme

talonanne

talonansa / talonaan

taloinamme

taloinanne

taloinansa / taloinaan

Abe

-tta

talottamme

talottanne

talottansa / talottaan

taloittamme

taloittanne

taloittansa / taloittaan

Com

-ne

-

-

-

taloinemme

taloinenne

taloinensa / taloineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ansa

ansat

Par

-ta

ansaa

ansoja

Gen

-n

ansan

ansojen

Ill

mihin

ansaan

ansoihin

Ine

-ssa

ansassa

ansoissa

Ela

-sta

ansasta

ansoista

All

-lle

ansalle

ansoille

Ade

-lla

ansalla

ansoilla

Abl

-lta

ansalta

ansoilta

Tra

-ksi

ansaksi

ansoiksi

Ess

-na

ansana

ansoina

Abe

-tta

ansatta

ansoitta

Com

-ne

-

ansoine

Ins

-in

-

ansoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ansa

ansat

Par

-ta

ansaa

ansoja

Gen

-n

ansan

ansojen

Ill

mihin

ansaan

ansoihin

Ine

-ssa

ansassa

ansoissa

Ela

-sta

ansasta

ansoista

All

-lle

ansalle

ansoille

Ade

-lla

ansalla

ansoilla

Abl

-lta

ansalta

ansoilta

Tra

-ksi

ansaksi

ansoiksi

Ess

-na

ansana

ansoina

Abe

-tta

ansatta

ansoitta

Com

-ne

-

ansoine

Ins

-in

-

ansoin

Translations

trap ansa, loukku, vesilukko, pyydys, hajulukko, este
snare paula, ansa, lanka
pitfall sudenkuoppa, ansa, salakuoppa
toils ansa, verkko
catch saalis, säppi, kiinniotto, lukko, koppi, ansa
pit kuoppa, kaivanto, kaivos, monttu, kivi, ansa
set-up järjestely, systeemi, asetelma, lavastettu juttu, ansa
Show more arrow right

Wiktionary

trap booby trap Show more arrow right ansoittaa ansoittaja Show more arrow right From Proto-Finnic ansa (compare Estonian aas), borrowed from Proto-Baltic [Term?] (compare Old Prussian ansis (“hook, latch”), Latvian osa), from Proto-Indo-European h₂emseh₂ (compare Latin ānsa (“handle”)). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ansani

ansani

ansasi

ansasi

ansansa

ansansa

Par

-ta

ansaani

ansojani

ansaasi

ansojasi

ansaansa / ansaaan

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansani

ansojeni

ansasi

ansojesi

ansansa

ansojensa

Ill

mihin

ansaani

ansoihini

ansaasi

ansoihisi

ansaansa

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassani

ansoissani

ansassasi

ansoissasi

ansassansa / ansassaan

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastani

ansoistani

ansastasi

ansoistasi

ansastansa / ansastaan

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansalleni

ansoilleni

ansallesi

ansoillesi

ansallensa / ansalleen

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallani

ansoillani

ansallasi

ansoillasi

ansallansa / ansallaan

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltani

ansoiltani

ansaltasi

ansoiltasi

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansakseni

ansoikseni

ansaksesi

ansoiksesi

ansaksensa / ansakseen

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanani

ansoinani

ansanasi

ansoinasi

ansanansa / ansanaan

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattani

ansoittani

ansattasi

ansoittasi

ansattansa / ansattaan

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

ansoineni

-

ansoinesi

-

ansoinensa / ansoineen

Singular

Plural

Nom

-

ansani

ansasi

ansansa

ansani

ansasi

ansansa

Par

-ta

ansaani

ansaasi

ansaansa / ansaaan

ansojani

ansojasi

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansani

ansasi

ansansa

ansojeni

ansojesi

ansojensa

Ill

mihin

ansaani

ansaasi

ansaansa

ansoihini

ansoihisi

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassani

ansassasi

ansassansa / ansassaan

ansoissani

ansoissasi

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastani

ansastasi

ansastansa / ansastaan

ansoistani

ansoistasi

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansalleni

ansallesi

ansallensa / ansalleen

ansoilleni

ansoillesi

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallani

ansallasi

ansallansa / ansallaan

ansoillani

ansoillasi

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltani

ansaltasi

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltani

ansoiltasi

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansakseni

ansaksesi

ansaksensa / ansakseen

ansoikseni

ansoiksesi

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanani

ansanasi

ansanansa / ansanaan

ansoinani

ansoinasi

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattani

ansattasi

ansattansa / ansattaan

ansoittani

ansoittasi

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

-

-

ansoineni

ansoinesi

ansoinensa / ansoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ansamme

ansamme

ansanne

ansanne

ansansa

ansansa

Par

-ta

ansaamme

ansojamme

ansaanne

ansojanne

ansaansa / ansaaan

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansamme

ansojemme

ansanne

ansojenne

ansansa

ansojensa

Ill

mihin

ansaamme

ansoihimme

ansaanne

ansoihinne

ansaansa

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassamme

ansoissamme

ansassanne

ansoissanne

ansassansa / ansassaan

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastamme

ansoistamme

ansastanne

ansoistanne

ansastansa / ansastaan

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansallemme

ansoillemme

ansallenne

ansoillenne

ansallensa / ansalleen

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallamme

ansoillamme

ansallanne

ansoillanne

ansallansa / ansallaan

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltamme

ansoiltamme

ansaltanne

ansoiltanne

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansaksemme

ansoiksemme

ansaksenne

ansoiksenne

ansaksensa / ansakseen

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanamme

ansoinamme

ansananne

ansoinanne

ansanansa / ansanaan

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattamme

ansoittamme

ansattanne

ansoittanne

ansattansa / ansattaan

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

ansoinemme

-

ansoinenne

-

ansoinensa / ansoineen

Singular

Plural

Nom

-

ansamme

ansanne

ansansa

ansamme

ansanne

ansansa

Par

-ta

ansaamme

ansaanne

ansaansa / ansaaan

ansojamme

ansojanne

ansojansa / ansojaan

Gen

-n

ansamme

ansanne

ansansa

ansojemme

ansojenne

ansojensa

Ill

mihin

ansaamme

ansaanne

ansaansa

ansoihimme

ansoihinne

ansoihinsa

Ine

-ssa

ansassamme

ansassanne

ansassansa / ansassaan

ansoissamme

ansoissanne

ansoissansa / ansoissaan

Ela

-sta

ansastamme

ansastanne

ansastansa / ansastaan

ansoistamme

ansoistanne

ansoistansa / ansoistaan

All

-lle

ansallemme

ansallenne

ansallensa / ansalleen

ansoillemme

ansoillenne

ansoillensa / ansoillean

Ade

-lla

ansallamme

ansallanne

ansallansa / ansallaan

ansoillamme

ansoillanne

ansoillansa / ansoillaan

Abl

-lta

ansaltamme

ansaltanne

ansaltansa / ansaltaan

ansoiltamme

ansoiltanne

ansoiltansa / ansoiltaan

Tra

-ksi

ansaksemme

ansaksenne

ansaksensa / ansakseen

ansoiksemme

ansoiksenne

ansoiksensa / ansoikseen

Ess

-na

ansanamme

ansananne

ansanansa / ansanaan

ansoinamme

ansoinanne

ansoinansa / ansoinaan

Abe

-tta

ansattamme

ansattanne

ansattansa / ansattaan

ansoittamme

ansoittanne

ansoittansa / ansoittaan

Com

-ne

-

-

-

ansoinemme

ansoinenne

ansoinensa / ansoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept