logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

otto, noun

Word analysis
ottoni

ottoni

otto

Noun, Singular Nominative 1st singular possessive

otto

Noun, Singular Genitive 1st singular possessive

otto

Noun, Plural Nominative 1st singular possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

otto

otot

Par

-ta

ottoa

ottoja

Gen

-n

oton

ottojen

Ill

mihin

ottoon

ottoihin

Ine

-ssa

otossa

otoissa

Ela

-sta

otosta

otoista

All

-lle

otolle

otoille

Ade

-lla

otolla

otoilla

Abl

-lta

otolta

otoilta

Tra

-ksi

otoksi

otoiksi

Ess

-na

ottona

ottoina

Abe

-tta

ototta

otoitta

Com

-ne

-

ottoine

Ins

-in

-

otoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

otto

otot

Par

-ta

ottoa

ottoja

Gen

-n

oton

ottojen

Ill

mihin

ottoon

ottoihin

Ine

-ssa

otossa

otoissa

Ela

-sta

otosta

otoista

All

-lle

otolle

otoille

Ade

-lla

otolla

otoilla

Abl

-lta

otolta

otoilta

Tra

-ksi

otoksi

otoiksi

Ess

-na

ottona

ottoina

Abe

-tta

ototta

otoitta

Com

-ne

-

ottoine

Ins

-in

-

otoin

Translations

intake otto, imu, aukko, otettu määrä, imukohta
take otto, saalis, otos, tulot, kuvauskerta, voitto
withdrawal poistaminen, vetäytyminen, peruutus, eroaminen, nosto, otto
shot laukaus, kuva, lyönti, otos, heitto, otto
ATM pankkiautomaatti, ottoautomaatti, otto
Show more arrow right

Wiktionary

taking intake withdrawal take (attempt to record a scene; music session) (as prefix) adopted Show more arrow right ajanottoauringonottoeronottohaltuunottohapenottohapenottokykyhiekanottohuomioonottohuostaanottoirtiottojuurenottokannanottokiinniottokuvanottokäyttöönottolapseksiottoluotonottomiehenottomukaanottoosanottoottoaikaottoaukkoottoisäottokatselmusottolainaottolainausottolapsiottomoottoriotto-oikeusottopaikkaottopoikaottopäiväottotapahtumaottotyttöottotytärottovanhempipakko-ottoravinnonottoselvilleottosisäänottosoranottosotamiehenottosotaväenottosuihinottosäilöönottotalteenottotililtäottoulosottovaarinottovarteenottovastaanottovauhdinottovedenottovirranottoyhteenottoyhteydenotto Show more arrow right From Proto-Finnic votto. Equivalent to ottaa +‎ -o. Show more arrow right

Wikipedia

Otto_(disambiguation) Otto is a given name of Germanic origin. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ottoni

ottoni

ottosi

ottosi

ottonsa

ottonsa

Par

-ta

ottoani

ottojani

ottoasi

ottojasi

ottoansa / ottoaan

ottojansa / ottojaan

Gen

-n

ottoni

ottojeni

ottosi

ottojesi

ottonsa

ottojensa

Ill

mihin

ottooni

ottoihini

ottoosi

ottoihisi

ottoonsa

ottoihinsa

Ine

-ssa

otossani

otoissani

otossasi

otoissasi

otossansa / otossaan

otoissansa / otoissaan

Ela

-sta

otostani

otoistani

otostasi

otoistasi

otostansa / otostaan

otoistansa / otoistaan

All

-lle

otolleni

otoilleni

otollesi

otoillesi

otollensa / otolleen

otoillensa / otoillean

Ade

-lla

otollani

otoillani

otollasi

otoillasi

otollansa / otollaan

otoillansa / otoillaan

Abl

-lta

otoltani

otoiltani

otoltasi

otoiltasi

otoltansa / otoltaan

otoiltansa / otoiltaan

Tra

-ksi

otokseni

otoikseni

otoksesi

otoiksesi

otoksensa / otokseen

otoiksensa / otoikseen

Ess

-na

ottonani

ottoinani

ottonasi

ottoinasi

ottonansa / ottonaan

ottoinansa / ottoinaan

Abe

-tta

otottani

otoittani

otottasi

otoittasi

otottansa / otottaan

otoittansa / otoittaan

Com

-ne

-

ottoineni

-

ottoinesi

-

ottoinensa / ottoineen

Singular

Plural

Nom

-

ottoni

ottosi

ottonsa

ottoni

ottosi

ottonsa

Par

-ta

ottoani

ottoasi

ottoansa / ottoaan

ottojani

ottojasi

ottojansa / ottojaan

Gen

-n

ottoni

ottosi

ottonsa

ottojeni

ottojesi

ottojensa

Ill

mihin

ottooni

ottoosi

ottoonsa

ottoihini

ottoihisi

ottoihinsa

Ine

-ssa

otossani

otossasi

otossansa / otossaan

otoissani

otoissasi

otoissansa / otoissaan

Ela

-sta

otostani

otostasi

otostansa / otostaan

otoistani

otoistasi

otoistansa / otoistaan

All

-lle

otolleni

otollesi

otollensa / otolleen

otoilleni

otoillesi

otoillensa / otoillean

Ade

-lla

otollani

otollasi

otollansa / otollaan

otoillani

otoillasi

otoillansa / otoillaan

Abl

-lta

otoltani

otoltasi

otoltansa / otoltaan

otoiltani

otoiltasi

otoiltansa / otoiltaan

Tra

-ksi

otokseni

otoksesi

otoksensa / otokseen

otoikseni

otoiksesi

otoiksensa / otoikseen

Ess

-na

ottonani

ottonasi

ottonansa / ottonaan

ottoinani

ottoinasi

ottoinansa / ottoinaan

Abe

-tta

otottani

otottasi

otottansa / otottaan

otoittani

otoittasi

otoittansa / otoittaan

Com

-ne

-

-

-

ottoineni

ottoinesi

ottoinensa / ottoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ottomme

ottomme

ottonne

ottonne

ottonsa

ottonsa

Par

-ta

ottoamme

ottojamme

ottoanne

ottojanne

ottoansa / ottoaan

ottojansa / ottojaan

Gen

-n

ottomme

ottojemme

ottonne

ottojenne

ottonsa

ottojensa

Ill

mihin

ottoomme

ottoihimme

ottoonne

ottoihinne

ottoonsa

ottoihinsa

Ine

-ssa

otossamme

otoissamme

otossanne

otoissanne

otossansa / otossaan

otoissansa / otoissaan

Ela

-sta

otostamme

otoistamme

otostanne

otoistanne

otostansa / otostaan

otoistansa / otoistaan

All

-lle

otollemme

otoillemme

otollenne

otoillenne

otollensa / otolleen

otoillensa / otoillean

Ade

-lla

otollamme

otoillamme

otollanne

otoillanne

otollansa / otollaan

otoillansa / otoillaan

Abl

-lta

otoltamme

otoiltamme

otoltanne

otoiltanne

otoltansa / otoltaan

otoiltansa / otoiltaan

Tra

-ksi

otoksemme

otoiksemme

otoksenne

otoiksenne

otoksensa / otokseen

otoiksensa / otoikseen

Ess

-na

ottonamme

ottoinamme

ottonanne

ottoinanne

ottonansa / ottonaan

ottoinansa / ottoinaan

Abe

-tta

otottamme

otoittamme

otottanne

otoittanne

otottansa / otottaan

otoittansa / otoittaan

Com

-ne

-

ottoinemme

-

ottoinenne

-

ottoinensa / ottoineen

Singular

Plural

Nom

-

ottomme

ottonne

ottonsa

ottomme

ottonne

ottonsa

Par

-ta

ottoamme

ottoanne

ottoansa / ottoaan

ottojamme

ottojanne

ottojansa / ottojaan

Gen

-n

ottomme

ottonne

ottonsa

ottojemme

ottojenne

ottojensa

Ill

mihin

ottoomme

ottoonne

ottoonsa

ottoihimme

ottoihinne

ottoihinsa

Ine

-ssa

otossamme

otossanne

otossansa / otossaan

otoissamme

otoissanne

otoissansa / otoissaan

Ela

-sta

otostamme

otostanne

otostansa / otostaan

otoistamme

otoistanne

otoistansa / otoistaan

All

-lle

otollemme

otollenne

otollensa / otolleen

otoillemme

otoillenne

otoillensa / otoillean

Ade

-lla

otollamme

otollanne

otollansa / otollaan

otoillamme

otoillanne

otoillansa / otoillaan

Abl

-lta

otoltamme

otoltanne

otoltansa / otoltaan

otoiltamme

otoiltanne

otoiltansa / otoiltaan

Tra

-ksi

otoksemme

otoksenne

otoksensa / otokseen

otoiksemme

otoiksenne

otoiksensa / otoikseen

Ess

-na

ottonamme

ottonanne

ottonansa / ottonaan

ottoinamme

ottoinanne

ottoinansa / ottoinaan

Abe

-tta

otottamme

otottanne

otottansa / otottaan

otoittamme

otoittanne

otoittansa / otoittaan

Com

-ne

-

-

-

ottoinemme

ottoinenne

ottoinensa / ottoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept