logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Mi, noun

Word analysis
Mit

Mit

Mi

Noun, Prop Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Mi

Mit

Par

-ta

Mitä

Mitä

Gen

-n

Min

Mitten / Miden

Ill

mihin

Mihin

Mihin

Ine

-ssa

Missä

Missä

Ela

-sta

Mistä

Mistä

All

-lle

Mille

Mille

Ade

-lla

Millä

Millä

Abl

-lta

Miltä

Miltä

Tra

-ksi

Miksi

Miksi

Ess

-na

Minä

Minä

Abe

-tta

Mittä

Mittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Min

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Mi

Mit

Par

-ta

Mitä

Mitä

Gen

-n

Min

Mitten / Miden

Ill

mihin

Mihin

Mihin

Ine

-ssa

Missä

Missä

Ela

-sta

Mistä

Mistä

All

-lle

Mille

Mille

Ade

-lla

Millä

Millä

Abl

-lta

Miltä

Miltä

Tra

-ksi

Miksi

Miksi

Ess

-na

Minä

Minä

Abe

-tta

Mittä

Mittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Min

Translations

Mi mi
E mi, e-kirjain
Mi
Show more arrow right

Wikipedia

maanmittausinsinööri
MI, maanmittausalan korkeakoulututkinnon suorittanut insinööri maili
mi., englannin sanasta mile, pituusmitta Main rautatieasema
liikennepaikkalyhenne MI, rautatieliikennepaikka Kanadassa maori
ISO 639-1 -koodi mi, kieli mi
katakana-merkki ミ ja hiragana-merkki み, japanin kielen kana-merkki mi
solmisaatiossa duuriasteikon kolmas sävel, myös E-sävelen nimi varsinkin romaanisissa kielissä Mi
Mihail Milin suunnitteleman helikopterin tyyppitunnus Michigan
postilyhenne MI, Yhdysvaltain osavaltio Mikkelin rautatieasema
liikennepaikkalyhenne Mi, rautatieliikennepaikka Suomessa Mörsilin rautatieasema
liikennepaikkalyhenne Mi, rautatieliikennepaikka Ruotsissa Silk Air
IATA-koodi MI, lentoyhtiö 1001
roomalaisin numeroin MI, lukusana.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Mini

Mini

Misi

Misi

Minsä / Miän

Minsä / Miän

Par

-ta

Mitäni

Mitäni

Mitäsi

Mitäsi

Mitänsä / Mitään

Mitänsä / Mitään

Gen

-n

Mini

Mitteni / Mideni

Misi

Mittesi / Midesi

Minsä / Miän

Mittensä / Midensä

Ill

mihin

Mihini

Mihini

Mihisi

Mihisi

Mihinsä

Mihinsä

Ine

-ssa

Missäni

Missäni

Missäsi

Missäsi

Missänsä / Missään

Missänsä

Ela

-sta

Mistäni

Mistäni

Mistäsi

Mistäsi

Mistänsä / Mistään

Mistänsä

All

-lle

Milleni

Milleni

Millesi

Millesi

Millensä / Milleen

Milleen / Millensä

Ade

-lla

Milläni

Milläni

Milläsi

Milläsi

Millänsä / Millään

Millänsä

Abl

-lta

Miltäni

Miltäni

Miltäsi

Miltäsi

Miltänsä / Miltään

Miltänsä

Tra

-ksi

Mikseni

Mikseni

Miksesi

Miksesi

Miksensä / Mikseen

Miksensä / Mikseen

Ess

-na

Minäni

Minäni

Minäsi

Minäsi

Minänsä / Minään

Minänsä / Minään

Abe

-tta

Mittäni

Mittäni

Mittäsi

Mittäsi

Mittänsä / Mittään

Mittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Mini

Misi

Minsä / Miän

Mini

Misi

Minsä / Miän

Par

-ta

Mitäni

Mitäsi

Mitänsä / Mitään

Mitäni

Mitäsi

Mitänsä / Mitään

Gen

-n

Mini

Misi

Minsä / Miän

Mitteni / Mideni

Mittesi / Midesi

Mittensä / Midensä

Ill

mihin

Mihini

Mihisi

Mihinsä

Mihini

Mihisi

Mihinsä

Ine

-ssa

Missäni

Missäsi

Missänsä / Missään

Missäni

Missäsi

Missänsä

Ela

-sta

Mistäni

Mistäsi

Mistänsä / Mistään

Mistäni

Mistäsi

Mistänsä

All

-lle

Milleni

Millesi

Millensä / Milleen

Milleni

Millesi

Milleen / Millensä

Ade

-lla

Milläni

Milläsi

Millänsä / Millään

Milläni

Milläsi

Millänsä

Abl

-lta

Miltäni

Miltäsi

Miltänsä / Miltään

Miltäni

Miltäsi

Miltänsä

Tra

-ksi

Mikseni

Miksesi

Miksensä / Mikseen

Mikseni

Miksesi

Miksensä / Mikseen

Ess

-na

Minäni

Minäsi

Minänsä / Minään

Minäni

Minäsi

Minänsä / Minään

Abe

-tta

Mittäni

Mittäsi

Mittänsä / Mittään

Mittäni

Mittäsi

Mittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Mimme

Mimme

Minne

Minne

Minsä / Miän

Minsä / Miän

Par

-ta

Mitämme

Mitämme

Mitänne

Mitänne

Mitänsä / Mitään

Mitänsä / Mitään

Gen

-n

Mimme

Mittemme / Midemme

Minne

Mittenne / Midenne

Minsä / Miän

Mittensä / Midensä

Ill

mihin

Mihimme

Mihimme

Mihinne

Mihinne

Mihinsä

Mihinsä

Ine

-ssa

Missämme

Missämme

Missänne

Missänne

Missänsä / Missään

Missänsä

Ela

-sta

Mistämme

Mistämme

Mistänne

Mistänne

Mistänsä / Mistään

Mistänsä

All

-lle

Millemme

Millemme

Millenne

Millenne

Millensä / Milleen

Milleen / Millensä

Ade

-lla

Millämme

Millämme

Millänne

Millänne

Millänsä / Millään

Millänsä

Abl

-lta

Miltämme

Miltämme

Miltänne

Miltänne

Miltänsä / Miltään

Miltänsä

Tra

-ksi

Miksemme

Miksemme

Miksenne

Miksenne

Miksensä / Mikseen

Miksensä / Mikseen

Ess

-na

Minämme

Minämme

Minänne

Minänne

Minänsä / Minään

Minänsä / Minään

Abe

-tta

Mittämme

Mittämme

Mittänne

Mittänne

Mittänsä / Mittään

Mittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Mimme

Minne

Minsä / Miän

Mimme

Minne

Minsä / Miän

Par

-ta

Mitämme

Mitänne

Mitänsä / Mitään

Mitämme

Mitänne

Mitänsä / Mitään

Gen

-n

Mimme

Minne

Minsä / Miän

Mittemme / Midemme

Mittenne / Midenne

Mittensä / Midensä

Ill

mihin

Mihimme

Mihinne

Mihinsä

Mihimme

Mihinne

Mihinsä

Ine

-ssa

Missämme

Missänne

Missänsä / Missään

Missämme

Missänne

Missänsä

Ela

-sta

Mistämme

Mistänne

Mistänsä / Mistään

Mistämme

Mistänne

Mistänsä

All

-lle

Millemme

Millenne

Millensä / Milleen

Millemme

Millenne

Milleen / Millensä

Ade

-lla

Millämme

Millänne

Millänsä / Millään

Millämme

Millänne

Millänsä

Abl

-lta

Miltämme

Miltänne

Miltänsä / Miltään

Miltämme

Miltänne

Miltänsä

Tra

-ksi

Miksemme

Miksenne

Miksensä / Mikseen

Miksemme

Miksenne

Miksensä / Mikseen

Ess

-na

Minämme

Minänne

Minänsä / Minään

Minämme

Minänne

Minänsä / Minään

Abe

-tta

Mittämme

Mittänne

Mittänsä / Mittään

Mittämme

Mittänne

Mittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept