Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

lemmenyö lemmenyö   N Sg Nom
lempi   N Sg Gen +    N Sg Nom

lemmenyö, Noun

up ↑

Translations & synonyms

Lemmen
lemmenyö
Wiktionary
night of passion, night of making love

Etymology:
lemmen +‎
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - lemmenyöni lemmenyöni lemmenyösi lemmenyösi lemmenyönsä lemmenyönsä
Par -ta lemmenyötäni lemmenöitäni lemmenyötäsi lemmenöitäsi lemmenyötänsä / lemmenyötään lemmenöitänsä / lemmenöitään
Gen -n lemmenyöni lemmenöitteni / lemmenöideni lemmenyösi lemmenöittesi / lemmenöidesi lemmenyönsä lemmenöittensä / lemmenöidensä
Ill mihin lemmenyöhöni lemmenöihini lemmenyöhösi lemmenöihisi lemmenyöhönsä lemmenöihinsä
Ine -ssa lemmenyössäni lemmenöissäni lemmenyössäsi lemmenöissäsi lemmenyössänsä / lemmenyössään lemmenöissänsä / lemmenöissään
Ela -sta lemmenyöstäni lemmenöistäni lemmenyöstäsi lemmenöistäsi lemmenyöstänsä / lemmenyöstään lemmenöistänsä / lemmenöistään
All -lle lemmenyölleni lemmenöilleni lemmenyöllesi lemmenöillesi lemmenyölleen / lemmenyöllensä lemmenöillensä / lemmenöilleän
Ade -lla lemmenyölläni lemmenöilläni lemmenyölläsi lemmenöilläsi lemmenyöllänsä / lemmenyöllään lemmenöillänsä / lemmenöillään
Abl -lta lemmenyöltäni lemmenöiltäni lemmenyöltäsi lemmenöiltäsi lemmenyöltänsä / lemmenyöltään lemmenöiltänsä / lemmenöiltään
Tra -ksi lemmenyökseni lemmenöikseni lemmenyöksesi lemmenöiksesi lemmenyökseen / lemmenyöksensä lemmenöikseen / lemmenöiksensä
Ess -na lemmenyönäni lemmenöinäni lemmenyönäsi lemmenöinäsi lemmenyönänsä / lemmenyönään lemmenöinänsä / lemmenöinään
Abe -tta lemmenyöttäni lemmenöittäni lemmenyöttäsi lemmenöittäsi lemmenyöttänsä / lemmenyöttään lemmenöittänsä / lemmenöittään
Com -ne - lemmenöineni - lemmenöinesi - lemmenöineen / lemmenöinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - lemmenyömme lemmenyömme lemmenyönne lemmenyönne lemmenyönsä lemmenyönsä
Par -ta lemmenyötämme lemmenöitämme lemmenyötänne lemmenöitänne lemmenyötänsä / lemmenyötään lemmenöitänsä / lemmenöitään
Gen -n lemmenyömme lemmenöittemme / lemmenöidemme lemmenyönne lemmenöittenne / lemmenöidenne lemmenyönsä lemmenöittensä / lemmenöidensä
Ill mihin lemmenyöhömme lemmenöihimme lemmenyöhönne lemmenöihinne lemmenyöhönsä lemmenöihinsä
Ine -ssa lemmenyössämme lemmenöissämme lemmenyössänne lemmenöissänne lemmenyössänsä / lemmenyössään lemmenöissänsä / lemmenöissään
Ela -sta lemmenyöstämme lemmenöistämme lemmenyöstänne lemmenöistänne lemmenyöstänsä / lemmenyöstään lemmenöistänsä / lemmenöistään
All -lle lemmenyöllemme lemmenöillemme lemmenyöllenne lemmenöillenne lemmenyölleen / lemmenyöllensä lemmenöillensä / lemmenöilleän
Ade -lla lemmenyöllämme lemmenöillämme lemmenyöllänne lemmenöillänne lemmenyöllänsä / lemmenyöllään lemmenöillänsä / lemmenöillään
Abl -lta lemmenyöltämme lemmenöiltämme lemmenyöltänne lemmenöiltänne lemmenyöltänsä / lemmenyöltään lemmenöiltänsä / lemmenöiltään
Tra -ksi lemmenyöksemme lemmenöiksemme lemmenyöksenne lemmenöiksenne lemmenyökseen / lemmenyöksensä lemmenöikseen / lemmenöiksensä
Ess -na lemmenyönämme lemmenöinämme lemmenyönänne lemmenöinänne lemmenyönänsä / lemmenyönään lemmenöinänsä / lemmenöinään
Abe -tta lemmenyöttämme lemmenöittämme lemmenyöttänne lemmenöittänne lemmenyöttänsä / lemmenyöttään lemmenöittänsä / lemmenöittään
Com -ne - lemmenöinemme - lemmenöinenne - lemmenöineen / lemmenöinensä

lempi, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - lempi lemmet
Par -ta lempeä lempiä
Gen -n lemmen lempien
Ill mihin lempeen lempiin
Ine -ssa lemmessä lemmissä
Ela -sta lemmestä lemmistä
All -lle lemmelle lemmille
Ade -lla lemmellä lemmillä
Abl -lta lemmeltä lemmiltä
Tra -ksi lemmeksi lemmiksi
Ess -na lempenä lempinä
Abe -tta lemmettä lemmittä
Com -ne - lempine
Ins -in - lemmin

Translations & synonyms

love rakkaus, rakas, kulta, rakastettu, nolla, lempi
favorite
Wiktionary
(poetic, archaic) love

(poetic, euphemistic) love-making, sex

(in compounds) favorite/favourite

     Fin: ~musiikki
     Eng: favo(u)rite music
     Fin: ~kirja
     Eng: favo(u)rite book
Derived terms:
lempeä
lempiä
lempo
Lempi
female given name

Etymology:
From Proto-Finnic lempi, possibly originally meaning "heat, burning". Compare dialectal Estonian lemme (“spark”).
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - lempeni lempeni lempesi lempesi lempensä lempensä
Par -ta lempeäni lempiäni lempeäsi lempiäsi lempeänsä / lempeään lempiänsä / lempiään
Gen -n lempeni lempieni lempesi lempiesi lempensä lempiensä
Ill mihin lempeeni lempiini lempeesi lempiisi lempeensä lempiinsä
Ine -ssa lemmessäni lemmissäni lemmessäsi lemmissäsi lemmessänsä / lemmessään lemmissänsä / lemmissään
Ela -sta lemmestäni lemmistäni lemmestäsi lemmistäsi lemmestänsä / lemmestään lemmistänsä / lemmistään
All -lle lemmelleni lemmilleni lemmellesi lemmillesi lemmelleen / lemmellensä lemmillensä / lemmilleän
Ade -lla lemmelläni lemmilläni lemmelläsi lemmilläsi lemmellänsä / lemmellään lemmillänsä / lemmillään
Abl -lta lemmeltäni lemmiltäni lemmeltäsi lemmiltäsi lemmeltänsä / lemmeltään lemmiltänsä / lemmiltään
Tra -ksi lemmekseni lemmikseni lemmeksesi lemmiksesi lemmekseen / lemmeksensä lemmikseen / lemmiksensä
Ess -na lempenäni lempinäni lempenäsi lempinäsi lempenänsä / lempenään lempinänsä / lempinään
Abe -tta lemmettäni lemmittäni lemmettäsi lemmittäsi lemmettänsä / lemmettään lemmittänsä / lemmittään
Com -ne - lempineni - lempinesi - lempineen / lempinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - lempemme lempemme lempenne lempenne lempensä lempensä
Par -ta lempeämme lempiämme lempeänne lempiänne lempeänsä / lempeään lempiänsä / lempiään
Gen -n lempemme lempiemme lempenne lempienne lempensä lempiensä
Ill mihin lempeemme lempiimme lempeenne lempiinne lempeensä lempiinsä
Ine -ssa lemmessämme lemmissämme lemmessänne lemmissänne lemmessänsä / lemmessään lemmissänsä / lemmissään
Ela -sta lemmestämme lemmistämme lemmestänne lemmistänne lemmestänsä / lemmestään lemmistänsä / lemmistään
All -lle lemmellemme lemmillemme lemmellenne lemmillenne lemmelleen / lemmellensä lemmillensä / lemmilleän
Ade -lla lemmellämme lemmillämme lemmellänne lemmillänne lemmellänsä / lemmellään lemmillänsä / lemmillään
Abl -lta lemmeltämme lemmiltämme lemmeltänne lemmiltänne lemmeltänsä / lemmeltään lemmiltänsä / lemmiltään
Tra -ksi lemmeksemme lemmiksemme lemmeksenne lemmiksenne lemmekseen / lemmeksensä lemmikseen / lemmiksensä
Ess -na lempenämme lempinämme lempenänne lempinänne lempenänsä / lempenään lempinänsä / lempinään
Abe -tta lemmettämme lemmittämme lemmettänne lemmittänne lemmettänsä / lemmettään lemmittänsä / lemmittään
Com -ne - lempinemme - lempinenne - lempineen / lempinensä

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Wikipedia

Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am.

Source: Wikipedia
Wiktionary
night

     Fin: Yöllä on pimeää.
     Eng: ― It is dark at night.
(modifier) night, nocturnal

Usage:
The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period).
Derived terms:
yöllinen
yöpyä
yötön yö
öinen
öisin

Compounds:
aamuyö
alkuyö
hallayö
hääyö
iltayö
jouluyö
juhannusyö
keskiyö
kesäyö
lemmenyö
loppuyö
myrsky-
pakkasyö
puoliyö
pääsiäisyö
suviyö
sydänyö
talviyö
uudenvuodenyö
vappuyö
yöaika
yöastia
yöasu
yöbaari
yöeläin
yöelämä
yöilma
yöjuna
yöjuoksu
yökahvila
yökaste
yökastelu
yökausi
yökerho
yökortteeri
yökylmä
yökyöpeli
yölamppu
yölento
yölepo
yöliikenne
yölintu
yölämmitys
yölämpötila
yömaja
yömyssy
yömyöhä
yönkuningatar
yönmusta
yönseutu
yönäkö
yönäytäntö
yöpaikka
yöpaita
yöpakkanen
yöpala
yöpelko
yöperhonen
yöpilvi
yöpimeä
yöpuku
yöpuoli
yöpuu
yöpäivystys
yöpöytä
yöradio
yöraha
yörauha
yöravintola
yösija
yösilmä
yösokeus
yösuunnistus
yösydän
yösyöttö
yösähkö
yösäilö
yötaivas
yötaksa
yötuuli
yötyö
yötyöläinen
yötähtäin
yöuni
yövaate
yövahti
yövaippa
yövalaistus
yövalvonta
yövieras
yövilkka
yövoide
yövuoro

Etymology:
From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept