logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kunto, noun

Word analysis
kuntopullo

kuntopullo

kunto

Noun, Singular Nominative

+ pullo

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kunto

kunnot

Par

-ta

kuntoa

kuntoja

Gen

-n

kunnon

kuntojen

Ill

mihin

kuntoon

kuntoihin

Ine

-ssa

kunnossa

kunnoissa

Ela

-sta

kunnosta

kunnoista

All

-lle

kunnolle

kunnoille

Ade

-lla

kunnolla

kunnoilla

Abl

-lta

kunnolta

kunnoilta

Tra

-ksi

kunnoksi

kunnoiksi

Ess

-na

kuntona

kuntoina

Abe

-tta

kunnotta

kunnoitta

Com

-ne

-

kuntoine

Ins

-in

-

kunnoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kunto

kunnot

Par

-ta

kuntoa

kuntoja

Gen

-n

kunnon

kuntojen

Ill

mihin

kuntoon

kuntoihin

Ine

-ssa

kunnossa

kunnoissa

Ela

-sta

kunnosta

kunnoista

All

-lle

kunnolle

kunnoille

Ade

-lla

kunnolla

kunnoilla

Abl

-lta

kunnolta

kunnoilta

Tra

-ksi

kunnoksi

kunnoiksi

Ess

-na

kuntona

kuntoina

Abe

-tta

kunnotta

kunnoitta

Com

-ne

-

kuntoine

Ins

-in

-

kunnoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

condition kunto, ehto, tila, asema, sääty
fitness kunto, sopivuus
form muoto, lomake, kunto, hahmo, muodollisuus, muodollisuudet
state osavaltio, valtio, tila, olomuoto, kunto, aste
training koulutus, valmennus, harjoitus, kunto
shape muoto, hahmo, kunto, muotti, hyytelö
whack kunto, isku, läimäys, oma osuus, yritys
tone sävy, ääni, äänimerkki, äänensävy, sointi, kunto
fettle kunto
trim trimmaus, koristeet, leikkaus, koristelu, sisustus, kunto
nick lovi, kolo, nirhama, linna, kunto, pykälä
order järjestys, tilaus, päätös, luokka, veljeskunta, kunto
Show more arrow right

Wiktionary

condition (health status of a medical patient) condition (state of any object, referring to the amount of its wear) fitness (ability to perform a function) shape; form (condition of personal health, especially muscular health) Fin:Olen mahtavassa kunnossa.Eng:I'm in a great shape. (often in inessive singular case) order (good arrangement; opposite to chaos) Fin:Kaikki on nyt kunnossa.Eng:Everything is in order/straight/all right/OK/fine now. Show more arrow right kuntolaite kuntopyörä peruskunto Show more arrow right kunta +‎ -o or earlier, originally in the sense "order". Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuntoni

kuntoni

kuntosi

kuntosi

kuntonsa

kuntonsa

Par

-ta

kuntoani

kuntojani

kuntoasi

kuntojasi

kuntoansa / kuntoaan

kuntojansa / kuntojaan

Gen

-n

kuntoni

kuntojeni

kuntosi

kuntojesi

kuntonsa

kuntojensa

Ill

mihin

kuntooni

kuntoihini

kuntoosi

kuntoihisi

kuntoonsa

kuntoihinsa

Ine

-ssa

kunnossani

kunnoissani

kunnossasi

kunnoissasi

kunnossansa / kunnossaan

kunnoissansa / kunnoissaan

Ela

-sta

kunnostani

kunnoistani

kunnostasi

kunnoistasi

kunnostansa / kunnostaan

kunnoistansa / kunnoistaan

All

-lle

kunnolleni

kunnoilleni

kunnollesi

kunnoillesi

kunnollensa / kunnolleen

kunnoillensa / kunnoillean

Ade

-lla

kunnollani

kunnoillani

kunnollasi

kunnoillasi

kunnollansa / kunnollaan

kunnoillansa / kunnoillaan

Abl

-lta

kunnoltani

kunnoiltani

kunnoltasi

kunnoiltasi

kunnoltansa / kunnoltaan

kunnoiltansa / kunnoiltaan

Tra

-ksi

kunnokseni

kunnoikseni

kunnoksesi

kunnoiksesi

kunnoksensa / kunnokseen

kunnoiksensa / kunnoikseen

Ess

-na

kuntonani

kuntoinani

kuntonasi

kuntoinasi

kuntonansa / kuntonaan

kuntoinansa / kuntoinaan

Abe

-tta

kunnottani

kunnoittani

kunnottasi

kunnoittasi

kunnottansa / kunnottaan

kunnoittansa / kunnoittaan

Com

-ne

-

kuntoineni

-

kuntoinesi

-

kuntoinensa / kuntoineen

Singular

Plural

Nom

-

kuntoni

kuntosi

kuntonsa

kuntoni

kuntosi

kuntonsa

Par

-ta

kuntoani

kuntoasi

kuntoansa / kuntoaan

kuntojani

kuntojasi

kuntojansa / kuntojaan

Gen

-n

kuntoni

kuntosi

kuntonsa

kuntojeni

kuntojesi

kuntojensa

Ill

mihin

kuntooni

kuntoosi

kuntoonsa

kuntoihini

kuntoihisi

kuntoihinsa

Ine

-ssa

kunnossani

kunnossasi

kunnossansa / kunnossaan

kunnoissani

kunnoissasi

kunnoissansa / kunnoissaan

Ela

-sta

kunnostani

kunnostasi

kunnostansa / kunnostaan

kunnoistani

kunnoistasi

kunnoistansa / kunnoistaan

All

-lle

kunnolleni

kunnollesi

kunnollensa / kunnolleen

kunnoilleni

kunnoillesi

kunnoillensa / kunnoillean

Ade

-lla

kunnollani

kunnollasi

kunnollansa / kunnollaan

kunnoillani

kunnoillasi

kunnoillansa / kunnoillaan

Abl

-lta

kunnoltani

kunnoltasi

kunnoltansa / kunnoltaan

kunnoiltani

kunnoiltasi

kunnoiltansa / kunnoiltaan

Tra

-ksi

kunnokseni

kunnoksesi

kunnoksensa / kunnokseen

kunnoikseni

kunnoiksesi

kunnoiksensa / kunnoikseen

Ess

-na

kuntonani

kuntonasi

kuntonansa / kuntonaan

kuntoinani

kuntoinasi

kuntoinansa / kuntoinaan

Abe

-tta

kunnottani

kunnottasi

kunnottansa / kunnottaan

kunnoittani

kunnoittasi

kunnoittansa / kunnoittaan

Com

-ne

-

-

-

kuntoineni

kuntoinesi

kuntoinensa / kuntoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuntomme

kuntomme

kuntonne

kuntonne

kuntonsa

kuntonsa

Par

-ta

kuntoamme

kuntojamme

kuntoanne

kuntojanne

kuntoansa / kuntoaan

kuntojansa / kuntojaan

Gen

-n

kuntomme

kuntojemme

kuntonne

kuntojenne

kuntonsa

kuntojensa

Ill

mihin

kuntoomme

kuntoihimme

kuntoonne

kuntoihinne

kuntoonsa

kuntoihinsa

Ine

-ssa

kunnossamme

kunnoissamme

kunnossanne

kunnoissanne

kunnossansa / kunnossaan

kunnoissansa / kunnoissaan

Ela

-sta

kunnostamme

kunnoistamme

kunnostanne

kunnoistanne

kunnostansa / kunnostaan

kunnoistansa / kunnoistaan

All

-lle

kunnollemme

kunnoillemme

kunnollenne

kunnoillenne

kunnollensa / kunnolleen

kunnoillensa / kunnoillean

Ade

-lla

kunnollamme

kunnoillamme

kunnollanne

kunnoillanne

kunnollansa / kunnollaan

kunnoillansa / kunnoillaan

Abl

-lta

kunnoltamme

kunnoiltamme

kunnoltanne

kunnoiltanne

kunnoltansa / kunnoltaan

kunnoiltansa / kunnoiltaan

Tra

-ksi

kunnoksemme

kunnoiksemme

kunnoksenne

kunnoiksenne

kunnoksensa / kunnokseen

kunnoiksensa / kunnoikseen

Ess

-na

kuntonamme

kuntoinamme

kuntonanne

kuntoinanne

kuntonansa / kuntonaan

kuntoinansa / kuntoinaan

Abe

-tta

kunnottamme

kunnoittamme

kunnottanne

kunnoittanne

kunnottansa / kunnottaan

kunnoittansa / kunnoittaan

Com

-ne

-

kuntoinemme

-

kuntoinenne

-

kuntoinensa / kuntoineen

Singular

Plural

Nom

-

kuntomme

kuntonne

kuntonsa

kuntomme

kuntonne

kuntonsa

Par

-ta

kuntoamme

kuntoanne

kuntoansa / kuntoaan

kuntojamme

kuntojanne

kuntojansa / kuntojaan

Gen

-n

kuntomme

kuntonne

kuntonsa

kuntojemme

kuntojenne

kuntojensa

Ill

mihin

kuntoomme

kuntoonne

kuntoonsa

kuntoihimme

kuntoihinne

kuntoihinsa

Ine

-ssa

kunnossamme

kunnossanne

kunnossansa / kunnossaan

kunnoissamme

kunnoissanne

kunnoissansa / kunnoissaan

Ela

-sta

kunnostamme

kunnostanne

kunnostansa / kunnostaan

kunnoistamme

kunnoistanne

kunnoistansa / kunnoistaan

All

-lle

kunnollemme

kunnollenne

kunnollensa / kunnolleen

kunnoillemme

kunnoillenne

kunnoillensa / kunnoillean

Ade

-lla

kunnollamme

kunnollanne

kunnollansa / kunnollaan

kunnoillamme

kunnoillanne

kunnoillansa / kunnoillaan

Abl

-lta

kunnoltamme

kunnoltanne

kunnoltansa / kunnoltaan

kunnoiltamme

kunnoiltanne

kunnoiltansa / kunnoiltaan

Tra

-ksi

kunnoksemme

kunnoksenne

kunnoksensa / kunnokseen

kunnoiksemme

kunnoiksenne

kunnoiksensa / kunnoikseen

Ess

-na

kuntonamme

kuntonanne

kuntonansa / kuntonaan

kuntoinamme

kuntoinanne

kuntoinansa / kuntoinaan

Abe

-tta

kunnottamme

kunnottanne

kunnottansa / kunnottaan

kunnoittamme

kunnoittanne

kunnoittansa / kunnoittaan

Com

-ne

-

-

-

kuntoinemme

kuntoinenne

kuntoinensa / kuntoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pullo

pullot

Par

-ta

pulloa

pulloja

Gen

-n

pullon

pullojen

Ill

mihin

pulloon

pulloihin

Ine

-ssa

pullossa

pulloissa

Ela

-sta

pullosta

pulloista

All

-lle

pullolle

pulloille

Ade

-lla

pullolla

pulloilla

Abl

-lta

pullolta

pulloilta

Tra

-ksi

pulloksi

pulloiksi

Ess

-na

pullona

pulloina

Abe

-tta

pullotta

pulloitta

Com

-ne

-

pulloine

Ins

-in

-

pulloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

pullo

pullot

Par

-ta

pulloa

pulloja

Gen

-n

pullon

pullojen

Ill

mihin

pulloon

pulloihin

Ine

-ssa

pullossa

pulloissa

Ela

-sta

pullosta

pulloista

All

-lle

pullolle

pulloille

Ade

-lla

pullolla

pulloilla

Abl

-lta

pullolta

pulloilta

Tra

-ksi

pulloksi

pulloiksi

Ess

-na

pullona

pulloina

Abe

-tta

pullotta

pulloitta

Com

-ne

-

pulloine

Ins

-in

-

pulloin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

bottle pullo, puteli, rohkeus, sisu
flask pullo, taskumatti, termospullo
vial pullo
cylinder sylinteri, lieriö, pullo
phial pullo
Show more arrow right

Wiktionary

bottle (obsolete) bowl, chalice Show more arrow right pullottaa pullollaan Show more arrow right hajuvesipullohappipullokaasupullokaljapullokeittopullokenttäpullokertakäyttöpullokokopullokoripullokurpitsapullolasipulloliimapullolääkepullomagnumpullomaitopullomehupullomuovipullomustepullonestekaasupullonokkapullonäytepulloolutpullopalautuspullopallopulloperjantaipullopikkolopullopikkupullopilsneripullopirtupullopolttopullopontikkapullopulloharjapulloittainpullokalapullokoripullokuonodelfiinipullokurpitsapullolapsipullolasipullolääkepullomaitopullonhattupullonkaulapullonkorkkipullonpohjapullonsuupullo-olutpullopersepaviaanipulloposkipullopostipulloruokintapullotalopulloveripumppupullopuolipullorommipullosamppanjapullosimapullospraypullosuihkepullosuihkupullotermospullotippapullotislauspullotuttipullotäyttöpullovaihtopullovesipulloviinapulloviinipullovirvoitusjuomapulloviskipullo Show more arrow right Borrowed from dialectal Swedish bulle (“goblet”), from Old Norse bolli, from Proto-Germanic bullô. The modern meaning "bottle" has likely been influenced by the unrelated pullea (“round, chubby”).. Show more arrow right

Wikipedia

Bottle A bottle is a narrow-necked container made of an impermeable material (clay, glass, plastic, aluminium etc.) in various shapes and sizes to store and transport liquids (water, milk, beer, wine, ink, cooking oil, medicine, soft drinks, shampoo, and chemicals, etc.) and whose mouth at the bottling line can be sealed with an internal stopper, an external bottle cap, a closure, or a conductive "inner seal" using induction sealing. Some of the earliest bottles appeared in China, Phoenicia, Crete, and Rome. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pulloni

pulloni

pullosi

pullosi

pullonsa

pullonsa

Par

-ta

pulloani

pullojani

pulloasi

pullojasi

pulloansa / pulloaan

pullojansa / pullojaan

Gen

-n

pulloni

pullojeni

pullosi

pullojesi

pullonsa

pullojensa

Ill

mihin

pullooni

pulloihini

pulloosi

pulloihisi

pulloonsa

pulloihinsa

Ine

-ssa

pullossani

pulloissani

pullossasi

pulloissasi

pullossansa / pullossaan

pulloissansa / pulloissaan

Ela

-sta

pullostani

pulloistani

pullostasi

pulloistasi

pullostansa / pullostaan

pulloistansa / pulloistaan

All

-lle

pullolleni

pulloilleni

pullollesi

pulloillesi

pullollensa / pullolleen

pulloillensa / pulloillean

Ade

-lla

pullollani

pulloillani

pullollasi

pulloillasi

pullollansa / pullollaan

pulloillansa / pulloillaan

Abl

-lta

pulloltani

pulloiltani

pulloltasi

pulloiltasi

pulloltansa / pulloltaan

pulloiltansa / pulloiltaan

Tra

-ksi

pullokseni

pulloikseni

pulloksesi

pulloiksesi

pulloksensa / pullokseen

pulloiksensa / pulloikseen

Ess

-na

pullonani

pulloinani

pullonasi

pulloinasi

pullonansa / pullonaan

pulloinansa / pulloinaan

Abe

-tta

pullottani

pulloittani

pullottasi

pulloittasi

pullottansa / pullottaan

pulloittansa / pulloittaan

Com

-ne

-

pulloineni

-

pulloinesi

-

pulloinensa / pulloineen

Singular

Plural

Nom

-

pulloni

pullosi

pullonsa

pulloni

pullosi

pullonsa

Par

-ta

pulloani

pulloasi

pulloansa / pulloaan

pullojani

pullojasi

pullojansa / pullojaan

Gen

-n

pulloni

pullosi

pullonsa

pullojeni

pullojesi

pullojensa

Ill

mihin

pullooni

pulloosi

pulloonsa

pulloihini

pulloihisi

pulloihinsa

Ine

-ssa

pullossani

pullossasi

pullossansa / pullossaan

pulloissani

pulloissasi

pulloissansa / pulloissaan

Ela

-sta

pullostani

pullostasi

pullostansa / pullostaan

pulloistani

pulloistasi

pulloistansa / pulloistaan

All

-lle

pullolleni

pullollesi

pullollensa / pullolleen

pulloilleni

pulloillesi

pulloillensa / pulloillean

Ade

-lla

pullollani

pullollasi

pullollansa / pullollaan

pulloillani

pulloillasi

pulloillansa / pulloillaan

Abl

-lta

pulloltani

pulloltasi

pulloltansa / pulloltaan

pulloiltani

pulloiltasi

pulloiltansa / pulloiltaan

Tra

-ksi

pullokseni

pulloksesi

pulloksensa / pullokseen

pulloikseni

pulloiksesi

pulloiksensa / pulloikseen

Ess

-na

pullonani

pullonasi

pullonansa / pullonaan

pulloinani

pulloinasi

pulloinansa / pulloinaan

Abe

-tta

pullottani

pullottasi

pullottansa / pullottaan

pulloittani

pulloittasi

pulloittansa / pulloittaan

Com

-ne

-

-

-

pulloineni

pulloinesi

pulloinensa / pulloineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

pullomme

pullomme

pullonne

pullonne

pullonsa

pullonsa

Par

-ta

pulloamme

pullojamme

pulloanne

pullojanne

pulloansa / pulloaan

pullojansa / pullojaan

Gen

-n

pullomme

pullojemme

pullonne

pullojenne

pullonsa

pullojensa

Ill

mihin

pulloomme

pulloihimme

pulloonne

pulloihinne

pulloonsa

pulloihinsa

Ine

-ssa

pullossamme

pulloissamme

pullossanne

pulloissanne

pullossansa / pullossaan

pulloissansa / pulloissaan

Ela

-sta

pullostamme

pulloistamme

pullostanne

pulloistanne

pullostansa / pullostaan

pulloistansa / pulloistaan

All

-lle

pullollemme

pulloillemme

pullollenne

pulloillenne

pullollensa / pullolleen

pulloillensa / pulloillean

Ade

-lla

pullollamme

pulloillamme

pullollanne

pulloillanne

pullollansa / pullollaan

pulloillansa / pulloillaan

Abl

-lta

pulloltamme

pulloiltamme

pulloltanne

pulloiltanne

pulloltansa / pulloltaan

pulloiltansa / pulloiltaan

Tra

-ksi

pulloksemme

pulloiksemme

pulloksenne

pulloiksenne

pulloksensa / pullokseen

pulloiksensa / pulloikseen

Ess

-na

pullonamme

pulloinamme

pullonanne

pulloinanne

pullonansa / pullonaan

pulloinansa / pulloinaan

Abe

-tta

pullottamme

pulloittamme

pullottanne

pulloittanne

pullottansa / pullottaan

pulloittansa / pulloittaan

Com

-ne

-

pulloinemme

-

pulloinenne

-

pulloinensa / pulloineen

Singular

Plural

Nom

-

pullomme

pullonne

pullonsa

pullomme

pullonne

pullonsa

Par

-ta

pulloamme

pulloanne

pulloansa / pulloaan

pullojamme

pullojanne

pullojansa / pullojaan

Gen

-n

pullomme

pullonne

pullonsa

pullojemme

pullojenne

pullojensa

Ill

mihin

pulloomme

pulloonne

pulloonsa

pulloihimme

pulloihinne

pulloihinsa

Ine

-ssa

pullossamme

pullossanne

pullossansa / pullossaan

pulloissamme

pulloissanne

pulloissansa / pulloissaan

Ela

-sta

pullostamme

pullostanne

pullostansa / pullostaan

pulloistamme

pulloistanne

pulloistansa / pulloistaan

All

-lle

pullollemme

pullollenne

pullollensa / pullolleen

pulloillemme

pulloillenne

pulloillensa / pulloillean

Ade

-lla

pullollamme

pullollanne

pullollansa / pullollaan

pulloillamme

pulloillanne

pulloillansa / pulloillaan

Abl

-lta

pulloltamme

pulloltanne

pulloltansa / pulloltaan

pulloiltamme

pulloiltanne

pulloiltansa / pulloiltaan

Tra

-ksi

pulloksemme

pulloksenne

pulloksensa / pullokseen

pulloiksemme

pulloiksenne

pulloiksensa / pulloikseen

Ess

-na

pullonamme

pullonanne

pullonansa / pullonaan

pulloinamme

pulloinanne

pulloinansa / pulloinaan

Abe

-tta

pullottamme

pullottanne

pullottansa / pullottaan

pulloittamme

pulloittanne

pulloittansa / pulloittaan

Com

-ne

-

-

-

pulloinemme

pulloinenne

pulloinensa / pulloineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept