logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kukin, indefinite pronoun

Word analysis
kuillekin

kuillekin

kukin

Indefinite pronoun, Plural Allative

kui

Noun, Plural Allative, Focus clitic with suffix kin

kui

Noun, Singular Allative, Focus clitic with suffix kin

kuu

Noun, Plural Allative, Focus clitic with suffix kin

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(indefinite) each Fin:Kukin niistä maksoi 50 (viisikymmentä) senttiä.Eng:Each of them cost 50 cents.Fin:On noin 250 eri vähemmistöryhmää, joihin kuhunkin kuuluu alle 100 henkilöä.Eng:There are about 250 different minority groups, to each of which belongs under 100 people.Fin:Kullakin yksilöllä on oikeus elämään.Eng:Each individual has the right to live. Show more arrow right Kukin has also plural forms, which are used e.g. in words that are used only in plural: kutkin häät, each (of the) wedding(s). Show more arrow right kuka +‎ -kin Show more arrow right

Examples

Kukin saa yhden vapaalipun. Each gets one free ticket. Annamme kullekin yhden vapaalipun. We will give each one free ticket. Kullakin on huolensa. Everyone has his/her worries. Kussakin talossa asuu neljä perhettä. In each house live four families. Kunkin täytyy tehdä kaikkensa. Everyone must do his/her best ('his/her all'). Maksamme 20 euroa kultakin sivulta. We pay 20 euros for each page. Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen. We investigate each case separately. Tämä on toinen asia. This is another matter. Useat ihmiset sanovat, että... Many/several people say that... useissa tapauksissa in many/several cases Useiden mielestä hallitus on tehoton. In many people's opinion the government is ineffective. En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin. I haven't seen Osmo for several years. Show more arrow right
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuikin

kuitkin

Par

-ta

kuitakin / kuitäkin

kuitakin / kuitäkin

Gen

-n

kuinkin

kuittenkin / kuidenkin

Ill

mihin

kuihinkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kuissakin / kuissäkin

kuissakin / kuissäkin

Ela

-sta

kuistakin / kuistäkin

kuistakin / kuistäkin

All

-lle

kuillekin

kuillekin

Ade

-lla

kuillakin / kuilläkin

kuillakin / kuilläkin

Abl

-lta

kuiltakin / kuiltäkin

kuiltakin / kuiltäkin

Tra

-ksi

kuiksikin

kuiksikin

Ess

-na

kuinakin / kuinäkin

kuinakin / kuinäkin

Abe

-tta

kuittakin / kuittäkin

kuittakin / kuittäkin

Com

-ne

-

kuinekin

Ins

-in

-

kuinkin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuikin

kuitkin

Par

-ta

kuitakin / kuitäkin

kuitakin / kuitäkin

Gen

-n

kuinkin

kuittenkin / kuidenkin

Ill

mihin

kuihinkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kuissakin / kuissäkin

kuissakin / kuissäkin

Ela

-sta

kuistakin / kuistäkin

kuistakin / kuistäkin

All

-lle

kuillekin

kuillekin

Ade

-lla

kuillakin / kuilläkin

kuillakin / kuilläkin

Abl

-lta

kuiltakin / kuiltäkin

kuiltakin / kuiltäkin

Tra

-ksi

kuiksikin

kuiksikin

Ess

-na

kuinakin / kuinäkin

kuinakin / kuinäkin

Abe

-tta

kuittakin / kuittäkin

kuittakin / kuittäkin

Com

-ne

-

kuinekin

Ins

-in

-

kuinkin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

kui
Show more arrow right

Wikipedia

Kui_language_(India) Kui (କୁଇ)(also Kandh, Khondi, Khond, Khondo, Kanda, Kodu (Kōdu), Kodulu, Kuinga (Kūinga), Kuy) is a South-Eastern Dravidian language spoken by the Kandhas. It is mostly spoken in Odisha, and written in the Odia script. With 941,988 registered native speakers, it figures at rank 29 in the 1991 Indian census. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuinikin

kuinikin

kuisikin

kuisikin

kuinsakin / kuinsäkin

kuinsakin / kuinsäkin

Par

-ta

kuitanikin / kuitänikin

kuitanikin / kuitänikin

kuitasikin / kuitäsikin

kuitasikin / kuitäsikin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

Gen

-n

kuinikin

kuittenikin / kuidenikin

kuisikin

kuittesikin / kuidesikin

kuinsakin / kuinsäkin

kuittensakin / kuittensäkin / kuidensakin / kuidensäkin

Ill

mihin

kuihinikin

kuihinikin

kuihisikin

kuihisikin

kuihinsakin / kuihinsäkin

kuihinsakin / kuihinsäkin

Ine

-ssa

kuissanikin / kuissänikin

kuissanikin / kuissänikin

kuissasikin / kuissäsikin

kuissasikin / kuissäsikin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

Ela

-sta

kuistanikin / kuistänikin

kuistanikin / kuistänikin

kuistasikin / kuistäsikin

kuistasikin / kuistäsikin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

All

-lle

kuillenikin

kuillenikin

kuillesikin

kuillesikin

kuilleenkin / kuillensakin / kuillensäkin

kuillensakin / kuillensäkin / kuilleankin / kuilleänkin

Ade

-lla

kuillanikin / kuillänikin

kuillanikin / kuillänikin

kuillasikin / kuilläsikin

kuillasikin / kuilläsikin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

Abl

-lta

kuiltanikin / kuiltänikin

kuiltanikin / kuiltänikin

kuiltasikin / kuiltäsikin

kuiltasikin / kuiltäsikin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

Tra

-ksi

kuiksenikin

kuiksenikin

kuiksesikin

kuiksesikin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

Ess

-na

kuinanikin / kuinänikin

kuinanikin / kuinänikin

kuinasikin / kuinäsikin

kuinasikin / kuinäsikin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

Abe

-tta

kuittanikin / kuittänikin

kuittanikin / kuittänikin

kuittasikin / kuittäsikin

kuittasikin / kuittäsikin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

Com

-ne

-

kuinenikin

-

kuinesikin

-

kuineenkin / kuinensakin / kuinensäkin

Singular

Plural

Nom

-

kuinikin

kuisikin

kuinsakin / kuinsäkin

kuinikin

kuisikin

kuinsakin / kuinsäkin

Par

-ta

kuitanikin / kuitänikin

kuitasikin / kuitäsikin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

kuitanikin / kuitänikin

kuitasikin / kuitäsikin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

Gen

-n

kuinikin

kuisikin

kuinsakin / kuinsäkin

kuittenikin / kuidenikin

kuittesikin / kuidesikin

kuittensakin / kuittensäkin / kuidensakin / kuidensäkin

Ill

mihin

kuihinikin

kuihisikin

kuihinsakin / kuihinsäkin

kuihinikin

kuihisikin

kuihinsakin / kuihinsäkin

Ine

-ssa

kuissanikin / kuissänikin

kuissasikin / kuissäsikin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

kuissanikin / kuissänikin

kuissasikin / kuissäsikin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

Ela

-sta

kuistanikin / kuistänikin

kuistasikin / kuistäsikin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

kuistanikin / kuistänikin

kuistasikin / kuistäsikin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

All

-lle

kuillenikin

kuillesikin

kuilleenkin / kuillensakin / kuillensäkin

kuillenikin

kuillesikin

kuillensakin / kuillensäkin / kuilleankin / kuilleänkin

Ade

-lla

kuillanikin / kuillänikin

kuillasikin / kuilläsikin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

kuillanikin / kuillänikin

kuillasikin / kuilläsikin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

Abl

-lta

kuiltanikin / kuiltänikin

kuiltasikin / kuiltäsikin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

kuiltanikin / kuiltänikin

kuiltasikin / kuiltäsikin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

Tra

-ksi

kuiksenikin

kuiksesikin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

kuiksenikin

kuiksesikin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

Ess

-na

kuinanikin / kuinänikin

kuinasikin / kuinäsikin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

kuinanikin / kuinänikin

kuinasikin / kuinäsikin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

Abe

-tta

kuittanikin / kuittänikin

kuittasikin / kuittäsikin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

kuittanikin / kuittänikin

kuittasikin / kuittäsikin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

Com

-ne

-

-

-

kuinenikin

kuinesikin

kuineenkin / kuinensakin / kuinensäkin

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuimmekin

kuimmekin

kuinnekin

kuinnekin

kuinsakin / kuinsäkin

kuinsakin / kuinsäkin

Par

-ta

kuitammekin / kuitämmekin

kuitammekin / kuitämmekin

kuitannekin / kuitännekin

kuitannekin / kuitännekin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

Gen

-n

kuimmekin

kuittemmekin / kuidemmekin

kuinnekin

kuittennekin / kuidennekin

kuinsakin / kuinsäkin

kuittensakin / kuittensäkin / kuidensakin / kuidensäkin

Ill

mihin

kuihimmekin

kuihimmekin

kuihinnekin

kuihinnekin

kuihinsakin / kuihinsäkin

kuihinsakin / kuihinsäkin

Ine

-ssa

kuissammekin / kuissämmekin

kuissammekin / kuissämmekin

kuissannekin / kuissännekin

kuissannekin / kuissännekin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

Ela

-sta

kuistammekin / kuistämmekin

kuistammekin / kuistämmekin

kuistannekin / kuistännekin

kuistannekin / kuistännekin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

All

-lle

kuillemmekin

kuillemmekin

kuillennekin

kuillennekin

kuilleenkin / kuillensakin / kuillensäkin

kuillensakin / kuillensäkin / kuilleankin / kuilleänkin

Ade

-lla

kuillammekin / kuillämmekin

kuillammekin / kuillämmekin

kuillannekin / kuillännekin

kuillannekin / kuillännekin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

Abl

-lta

kuiltammekin / kuiltämmekin

kuiltammekin / kuiltämmekin

kuiltannekin / kuiltännekin

kuiltannekin / kuiltännekin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

Tra

-ksi

kuiksemmekin

kuiksemmekin

kuiksennekin

kuiksennekin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

Ess

-na

kuinammekin / kuinämmekin

kuinammekin / kuinämmekin

kuinannekin / kuinännekin

kuinannekin / kuinännekin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

Abe

-tta

kuittammekin / kuittämmekin

kuittammekin / kuittämmekin

kuittannekin / kuittännekin

kuittannekin / kuittännekin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

Com

-ne

-

kuinemmekin

-

kuinennekin

-

kuineenkin / kuinensakin / kuinensäkin

Singular

Plural

Nom

-

kuimmekin

kuinnekin

kuinsakin / kuinsäkin

kuimmekin

kuinnekin

kuinsakin / kuinsäkin

Par

-ta

kuitammekin / kuitämmekin

kuitannekin / kuitännekin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

kuitammekin / kuitämmekin

kuitannekin / kuitännekin

kuitansakin / kuitaankin / kuitänsäkin / kuitäänkin

Gen

-n

kuimmekin

kuinnekin

kuinsakin / kuinsäkin

kuittemmekin / kuidemmekin

kuittennekin / kuidennekin

kuittensakin / kuittensäkin / kuidensakin / kuidensäkin

Ill

mihin

kuihimmekin

kuihinnekin

kuihinsakin / kuihinsäkin

kuihimmekin

kuihinnekin

kuihinsakin / kuihinsäkin

Ine

-ssa

kuissammekin / kuissämmekin

kuissannekin / kuissännekin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

kuissammekin / kuissämmekin

kuissannekin / kuissännekin

kuissansakin / kuissaankin / kuissänsäkin / kuissäänkin

Ela

-sta

kuistammekin / kuistämmekin

kuistannekin / kuistännekin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

kuistammekin / kuistämmekin

kuistannekin / kuistännekin

kuistansakin / kuistaankin / kuistänsäkin / kuistäänkin

All

-lle

kuillemmekin

kuillennekin

kuilleenkin / kuillensakin / kuillensäkin

kuillemmekin

kuillennekin

kuillensakin / kuillensäkin / kuilleankin / kuilleänkin

Ade

-lla

kuillammekin / kuillämmekin

kuillannekin / kuillännekin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

kuillammekin / kuillämmekin

kuillannekin / kuillännekin

kuillansakin / kuillaankin / kuillänsäkin / kuilläänkin

Abl

-lta

kuiltammekin / kuiltämmekin

kuiltannekin / kuiltännekin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

kuiltammekin / kuiltämmekin

kuiltannekin / kuiltännekin

kuiltansakin / kuiltaankin / kuiltänsäkin / kuiltäänkin

Tra

-ksi

kuiksemmekin

kuiksennekin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

kuiksemmekin

kuiksennekin

kuikseenkin / kuiksensakin / kuiksensäkin

Ess

-na

kuinammekin / kuinämmekin

kuinannekin / kuinännekin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

kuinammekin / kuinämmekin

kuinannekin / kuinännekin

kuinansakin / kuinaankin / kuinänsäkin / kuinäänkin

Abe

-tta

kuittammekin / kuittämmekin

kuittannekin / kuittännekin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

kuittammekin / kuittämmekin

kuittannekin / kuittännekin

kuittansakin / kuittaankin / kuittänsäkin / kuittäänkin

Com

-ne

-

-

-

kuinemmekin

kuinennekin

kuineenkin / kuinensakin / kuinensäkin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuukin

kuutkin

Par

-ta

kuutakin

kuitakin

Gen

-n

kuunkin

kuittenkin / kuidenkin

Ill

mihin

kuuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kuussakin

kuissakin

Ela

-sta

kuustakin

kuistakin

All

-lle

kuullekin

kuillekin

Ade

-lla

kuullakin

kuillakin

Abl

-lta

kuultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kuunakin

kuinakin

Abe

-tta

kuuttakin

kuittakin

Com

-ne

-

kuinekin

Ins

-in

-

kuinkin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kuukin

kuutkin

Par

-ta

kuutakin

kuitakin

Gen

-n

kuunkin

kuittenkin / kuidenkin

Ill

mihin

kuuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kuussakin

kuissakin

Ela

-sta

kuustakin

kuistakin

All

-lle

kuullekin

kuillekin

Ade

-lla

kuullakin

kuillakin

Abl

-lta

kuultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kuunakin

kuinakin

Abe

-tta

kuuttakin

kuittakin

Com

-ne

-

kuinekin

Ins

-in

-

kuinkin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

Moon kuu
satellite satelliitti, kiertolainen, satelliittivaltio, kuu, tekokuu
Moon
Show more arrow right

Wiktionary

(astronomy) moon, satellite (of a planet) kiertolainen, satelliitti month (see usage notes) kuukausi Show more arrow right (month): Mostly when inflected or in temporal expressions.(month): Singular inessive is particularly used when talking about what happened during some month viime kuussa ("(during) last month") Show more arrow right Adjectives kuulas Nouns Kuukuutamo Verbs kuultaakumottaakuumottaa Show more arrow right tammikuuhelmikuumaaliskuuhuhtikuutoukokuukesäkuuheinäkuuelokuusyyskuulokakuumarraskuujoulukuu Other compounds alakuukuualuskuuautokuuhullukuukausikuukivikuukulkijakuukvartsikuukävelykuulentokuuluotainkuumaisemakuumatkakuumoduulikuunaamakuunkehräkuunkehäkuunkiertokuunliljakuunnousukuunpaistekuunpimennyskuunsappikuunsiltakuunsirppikuunsädekuunvaihdekuunvaihekuunvalokuuperäkuurakettikuuruohokuu-ukkoloppukuumätäkuupuolikuutekokuutäysikuuuusikuuyläkuu Show more arrow right From Proto-Finnic kuu, from Proto-Uralic kuŋe. Cognates include Estonian kuu and Hungarian hold. From Proto-Finnic kuu, from Proto-Finno-Ugric kuje. < Latin kū Colloquial counting number 6. Previous: vii Next: see Clipping of kuusi Show more arrow right

Wikipedia

Moon The Moon is Earth's only proper natural satellite. At one-quarter the diameter of Earth (comparable to the width of Australia), it is the largest natural satellite in the Solar System relative to the size of its planet, and the fifth largest satellite in the Solar System overall (larger than any dwarf planet). Orbiting Earth at an average lunar distance of 384,400 km (238,900 mi), or about 30 times Earth's diameter, its gravitational influence is the main driver of Earth's tides and slightly lengthens Earth's day. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuunikin

kuunikin

kuusikin

kuusikin

kuunsakin

kuunsakin

Par

-ta

kuutanikin

kuitanikin

kuutasikin

kuitasikin

kuutansakin / kuutaankin

kuitansakin / kuitaankin

Gen

-n

kuunikin

kuittenikin / kuidenikin

kuusikin

kuittesikin / kuidesikin

kuunsakin

kuittensakin / kuidensakin

Ill

mihin

kuuhunikin

kuihinikin

kuuhusikin

kuihisikin

kuuhunsakin

kuihinsakin

Ine

-ssa

kuussanikin

kuissanikin

kuussasikin

kuissasikin

kuussansakin / kuussaankin

kuissansakin / kuissaankin

Ela

-sta

kuustanikin

kuistanikin

kuustasikin

kuistasikin

kuustansakin / kuustaankin

kuistansakin / kuistaankin

All

-lle

kuullenikin

kuillenikin

kuullesikin

kuillesikin

kuullensakin / kuulleenkin

kuillensakin / kuilleankin

Ade

-lla

kuullanikin

kuillanikin

kuullasikin

kuillasikin

kuullansakin / kuullaankin

kuillansakin / kuillaankin

Abl

-lta

kuultanikin

kuiltanikin

kuultasikin

kuiltasikin

kuultansakin / kuultaankin

kuiltansakin / kuiltaankin

Tra

-ksi

kuuksenikin

kuiksenikin

kuuksesikin

kuiksesikin

kuuksensakin / kuukseenkin

kuiksensakin / kuikseenkin

Ess

-na

kuunanikin

kuinanikin

kuunasikin

kuinasikin

kuunansakin / kuunaankin

kuinansakin / kuinaankin

Abe

-tta

kuuttanikin

kuittanikin

kuuttasikin

kuittasikin

kuuttansakin / kuuttaankin

kuittansakin / kuittaankin

Com

-ne

-

kuinenikin

-

kuinesikin

-

kuinensakin / kuineenkin

Singular

Plural

Nom

-

kuunikin

kuusikin

kuunsakin

kuunikin

kuusikin

kuunsakin

Par

-ta

kuutanikin

kuutasikin

kuutansakin / kuutaankin

kuitanikin

kuitasikin

kuitansakin / kuitaankin

Gen

-n

kuunikin

kuusikin

kuunsakin

kuittenikin / kuidenikin

kuittesikin / kuidesikin

kuittensakin / kuidensakin

Ill

mihin

kuuhunikin

kuuhusikin

kuuhunsakin

kuihinikin

kuihisikin

kuihinsakin

Ine

-ssa

kuussanikin

kuussasikin

kuussansakin / kuussaankin

kuissanikin

kuissasikin

kuissansakin / kuissaankin

Ela

-sta

kuustanikin

kuustasikin

kuustansakin / kuustaankin

kuistanikin

kuistasikin

kuistansakin / kuistaankin

All

-lle

kuullenikin

kuullesikin

kuullensakin / kuulleenkin

kuillenikin

kuillesikin

kuillensakin / kuilleankin

Ade

-lla

kuullanikin

kuullasikin

kuullansakin / kuullaankin

kuillanikin

kuillasikin

kuillansakin / kuillaankin

Abl

-lta

kuultanikin

kuultasikin

kuultansakin / kuultaankin

kuiltanikin

kuiltasikin

kuiltansakin / kuiltaankin

Tra

-ksi

kuuksenikin

kuuksesikin

kuuksensakin / kuukseenkin

kuiksenikin

kuiksesikin

kuiksensakin / kuikseenkin

Ess

-na

kuunanikin

kuunasikin

kuunansakin / kuunaankin

kuinanikin

kuinasikin

kuinansakin / kuinaankin

Abe

-tta

kuuttanikin

kuuttasikin

kuuttansakin / kuuttaankin

kuittanikin

kuittasikin

kuittansakin / kuittaankin

Com

-ne

-

-

-

kuinenikin

kuinesikin

kuinensakin / kuineenkin

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuummekin

kuummekin

kuunnekin

kuunnekin

kuunsakin

kuunsakin

Par

-ta

kuutammekin

kuitammekin

kuutannekin

kuitannekin

kuutansakin / kuutaankin

kuitansakin / kuitaankin

Gen

-n

kuummekin

kuittemmekin / kuidemmekin

kuunnekin

kuittennekin / kuidennekin

kuunsakin

kuittensakin / kuidensakin

Ill

mihin

kuuhummekin

kuihimmekin

kuuhunnekin

kuihinnekin

kuuhunsakin

kuihinsakin

Ine

-ssa

kuussammekin

kuissammekin

kuussannekin

kuissannekin

kuussansakin / kuussaankin

kuissansakin / kuissaankin

Ela

-sta

kuustammekin

kuistammekin

kuustannekin

kuistannekin

kuustansakin / kuustaankin

kuistansakin / kuistaankin

All

-lle

kuullemmekin

kuillemmekin

kuullennekin

kuillennekin

kuullensakin / kuulleenkin

kuillensakin / kuilleankin

Ade

-lla

kuullammekin

kuillammekin

kuullannekin

kuillannekin

kuullansakin / kuullaankin

kuillansakin / kuillaankin

Abl

-lta

kuultammekin

kuiltammekin

kuultannekin

kuiltannekin

kuultansakin / kuultaankin

kuiltansakin / kuiltaankin

Tra

-ksi

kuuksemmekin

kuiksemmekin

kuuksennekin

kuiksennekin

kuuksensakin / kuukseenkin

kuiksensakin / kuikseenkin

Ess

-na

kuunammekin

kuinammekin

kuunannekin

kuinannekin

kuunansakin / kuunaankin

kuinansakin / kuinaankin

Abe

-tta

kuuttammekin

kuittammekin

kuuttannekin

kuittannekin

kuuttansakin / kuuttaankin

kuittansakin / kuittaankin

Com

-ne

-

kuinemmekin

-

kuinennekin

-

kuinensakin / kuineenkin

Singular

Plural

Nom

-

kuummekin

kuunnekin

kuunsakin

kuummekin

kuunnekin

kuunsakin

Par

-ta

kuutammekin

kuutannekin

kuutansakin / kuutaankin

kuitammekin

kuitannekin

kuitansakin / kuitaankin

Gen

-n

kuummekin

kuunnekin

kuunsakin

kuittemmekin / kuidemmekin

kuittennekin / kuidennekin

kuittensakin / kuidensakin

Ill

mihin

kuuhummekin

kuuhunnekin

kuuhunsakin

kuihimmekin

kuihinnekin

kuihinsakin

Ine

-ssa

kuussammekin

kuussannekin

kuussansakin / kuussaankin

kuissammekin

kuissannekin

kuissansakin / kuissaankin

Ela

-sta

kuustammekin

kuustannekin

kuustansakin / kuustaankin

kuistammekin

kuistannekin

kuistansakin / kuistaankin

All

-lle

kuullemmekin

kuullennekin

kuullensakin / kuulleenkin

kuillemmekin

kuillennekin

kuillensakin / kuilleankin

Ade

-lla

kuullammekin

kuullannekin

kuullansakin / kuullaankin

kuillammekin

kuillannekin

kuillansakin / kuillaankin

Abl

-lta

kuultammekin

kuultannekin

kuultansakin / kuultaankin

kuiltammekin

kuiltannekin

kuiltansakin / kuiltaankin

Tra

-ksi

kuuksemmekin

kuuksennekin

kuuksensakin / kuukseenkin

kuiksemmekin

kuiksennekin

kuiksensakin / kuikseenkin

Ess

-na

kuunammekin

kuunannekin

kuunansakin / kuunaankin

kuinammekin

kuinannekin

kuinansakin / kuinaankin

Abe

-tta

kuuttammekin

kuuttannekin

kuuttansakin / kuuttaankin

kuittammekin

kuittannekin

kuittansakin / kuittaankin

Com

-ne

-

-

-

kuinemmekin

kuinennekin

kuinensakin / kuineenkin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept