Word analysis

kissanansa kissa   N Sg Ess PxSg3
kissa   N Sg Ess PxPl3
kissa   N Sg Gen + ansa   N Sg Nom

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa

ansa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - ansa ansat
Par -ta ansaa ansoja
Gen -n ansan ansojen
Ill mihin ansaan ansoihin
Ine -ssa ansassa ansoissa
Ela -sta ansasta ansoista
All -lle ansalle ansoille
Ade -lla ansalla ansoilla
Abl -lta ansalta ansoilta
Tra -ksi ansaksi ansoiksi
Ess -na ansana ansoina
Abe -tta ansatta ansoitta
Com -ne - ansoine
Ins -in - ansoin

Translations & synonyms

trap ansa, loukku, vesilukko, pyydys, hajulukko, este
snare paula, ansa, lanka
pitfall sudenkuoppa, ansa, salakuoppa
toils ansa, verkko
catch saalis, säppi, kiinniotto, lukko, koppi, ansa
pit kuoppa, kaivanto, kaivos, monttu, kivi, ansa
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ansani ansani ansasi ansasi ansansa ansansa
Par -ta ansaani ansojani ansaasi ansojasi ansaansa / ansaaan ansojansa / ansojaan
Gen -n ansani ansojeni ansasi ansojesi ansansa ansojensa
Ill mihin ansaani ansoihini ansaasi ansoihisi ansaansa ansoihinsa
Ine -ssa ansassani ansoissani ansassasi ansoissasi ansassansa / ansassaan ansoissansa / ansoissaan
Ela -sta ansastani ansoistani ansastasi ansoistasi ansastansa / ansastaan ansoistansa / ansoistaan
All -lle ansalleni ansoilleni ansallesi ansoillesi ansalleen / ansallensa ansoillensa / ansoillean
Ade -lla ansallani ansoillani ansallasi ansoillasi ansallansa / ansallaan ansoillansa / ansoillaan
Abl -lta ansaltani ansoiltani ansaltasi ansoiltasi ansaltansa / ansaltaan ansoiltansa / ansoiltaan
Tra -ksi ansakseni ansoikseni ansaksesi ansoiksesi ansakseen / ansaksensa ansoikseen / ansoiksensa
Ess -na ansanani ansoinani ansanasi ansoinasi ansanansa / ansanaan ansoinansa / ansoinaan
Abe -tta ansattani ansoittani ansattasi ansoittasi ansattansa / ansattaan ansoittansa / ansoittaan
Com -ne - ansoineni - ansoinesi - ansoineen / ansoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ansamme ansamme ansanne ansanne ansansa ansansa
Par -ta ansaamme ansojamme ansaanne ansojanne ansaansa / ansaaan ansojansa / ansojaan
Gen -n ansamme ansojemme ansanne ansojenne ansansa ansojensa
Ill mihin ansaamme ansoihimme ansaanne ansoihinne ansaansa ansoihinsa
Ine -ssa ansassamme ansoissamme ansassanne ansoissanne ansassansa / ansassaan ansoissansa / ansoissaan
Ela -sta ansastamme ansoistamme ansastanne ansoistanne ansastansa / ansastaan ansoistansa / ansoistaan
All -lle ansallemme ansoillemme ansallenne ansoillenne ansalleen / ansallensa ansoillensa / ansoillean
Ade -lla ansallamme ansoillamme ansallanne ansoillanne ansallansa / ansallaan ansoillansa / ansoillaan
Abl -lta ansaltamme ansoiltamme ansaltanne ansoiltanne ansaltansa / ansaltaan ansoiltansa / ansoiltaan
Tra -ksi ansaksemme ansoiksemme ansaksenne ansoiksenne ansakseen / ansaksensa ansoikseen / ansoiksensa
Ess -na ansanamme ansoinamme ansananne ansoinanne ansanansa / ansanaan ansoinansa / ansoinaan
Abe -tta ansattamme ansoittamme ansattanne ansoittanne ansattansa / ansattaan ansoittansa / ansoittaan
Com -ne - ansoinemme - ansoinenne - ansoineen / ansoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept