logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kissa, noun

Word analysis
kissaelin

kissaelin

kissa

Noun, Singular Nominative

+ elin

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kissa

kissat

Par

-ta

kissaa

kissoja

Gen

-n

kissan

kissojen

Ill

mihin

kissaan

kissoihin

Ine

-ssa

kissassa

kissoissa

Ela

-sta

kissasta

kissoista

All

-lle

kissalle

kissoille

Ade

-lla

kissalla

kissoilla

Abl

-lta

kissalta

kissoilta

Tra

-ksi

kissaksi

kissoiksi

Ess

-na

kissana

kissoina

Abe

-tta

kissatta

kissoitta

Com

-ne

-

kissoine

Ins

-in

-

kissoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kissa

kissat

Par

-ta

kissaa

kissoja

Gen

-n

kissan

kissojen

Ill

mihin

kissaan

kissoihin

Ine

-ssa

kissassa

kissoissa

Ela

-sta

kissasta

kissoista

All

-lle

kissalle

kissoille

Ade

-lla

kissalla

kissoilla

Abl

-lta

kissalta

kissoilta

Tra

-ksi

kissaksi

kissoiksi

Ess

-na

kissana

kissoina

Abe

-tta

kissatta

kissoitta

Com

-ne

-

kissoine

Ins

-in

-

kissoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

cat kissa, katti, kissaeläin
Show more arrow right

Wiktionary

cat (Felis domesticus) Fin:Kukas sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse?Eng:Who would raise the cat's tail if not the cat itself? (slang) cat, chick, fox (a sexy young woman) Show more arrow right (colloquial) katti(diminutive) mirri, kissimirri(children talk) kissi, kisu(species) kesykissa, kotikissa Show more arrow right hakea kissojen ja koirien kanssakiertää kuin kissa kuumaa puuroakissamainenkissa vieköön Show more arrow right angorakissaemokissakesykissakesäkissakissaeläinkissaihminenkissanhiekkakissanhännänvetokissanhäntäkissankellokissankitakissankultakissankuppikissankäpäläkissanluukkukissanminttukissanpenikkakissanpentukissanpoikakissanpoikanenkissanpäivätkissanristiäisetkissanruokakissansilmäkissanäyttelykissapetokissarotukissaruttokollikissakotikissakulkukissalaivakissamaatiaiskissanaaraskissanäyttelykissapajunkissapersiankissapoikakissarotukissasiaminkissasisäkissasivettikissatyttökissauroskissavillikissavilukissa Show more arrow right Borrowed from Swedish kisse, kissa (“cat”), with other dialectal forms including kise, kiss. Probably ultimately from a cat call "kis-kis-kis" used throughout Europe (see kis; also compare Russian киса (kisa)). Show more arrow right

Wikipedia

Cat The cat (Felis catus) is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. A cat can either be a house cat, a farm cat or a feral cat; the latter ranges freely and avoids human contact. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kissani

kissani

kissasi

kissasi

kissansa

kissansa

Par

-ta

kissaani

kissojani

kissaasi

kissojasi

kissaansa / kissaaan

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissani

kissojeni

kissasi

kissojesi

kissansa

kissojensa

Ill

mihin

kissaani

kissoihini

kissaasi

kissoihisi

kissaansa

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassani

kissoissani

kissassasi

kissoissasi

kissassansa / kissassaan

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastani

kissoistani

kissastasi

kissoistasi

kissastansa / kissastaan

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissalleni

kissoilleni

kissallesi

kissoillesi

kissallensa / kissalleen

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallani

kissoillani

kissallasi

kissoillasi

kissallansa / kissallaan

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltani

kissoiltani

kissaltasi

kissoiltasi

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissakseni

kissoikseni

kissaksesi

kissoiksesi

kissaksensa / kissakseen

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanani

kissoinani

kissanasi

kissoinasi

kissanansa / kissanaan

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattani

kissoittani

kissattasi

kissoittasi

kissattansa / kissattaan

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

kissoineni

-

kissoinesi

-

kissoinensa / kissoineen

Singular

Plural

Nom

-

kissani

kissasi

kissansa

kissani

kissasi

kissansa

Par

-ta

kissaani

kissaasi

kissaansa / kissaaan

kissojani

kissojasi

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissani

kissasi

kissansa

kissojeni

kissojesi

kissojensa

Ill

mihin

kissaani

kissaasi

kissaansa

kissoihini

kissoihisi

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassani

kissassasi

kissassansa / kissassaan

kissoissani

kissoissasi

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastani

kissastasi

kissastansa / kissastaan

kissoistani

kissoistasi

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissalleni

kissallesi

kissallensa / kissalleen

kissoilleni

kissoillesi

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallani

kissallasi

kissallansa / kissallaan

kissoillani

kissoillasi

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltani

kissaltasi

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltani

kissoiltasi

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissakseni

kissaksesi

kissaksensa / kissakseen

kissoikseni

kissoiksesi

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanani

kissanasi

kissanansa / kissanaan

kissoinani

kissoinasi

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattani

kissattasi

kissattansa / kissattaan

kissoittani

kissoittasi

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

-

-

kissoineni

kissoinesi

kissoinensa / kissoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kissamme

kissamme

kissanne

kissanne

kissansa

kissansa

Par

-ta

kissaamme

kissojamme

kissaanne

kissojanne

kissaansa / kissaaan

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissamme

kissojemme

kissanne

kissojenne

kissansa

kissojensa

Ill

mihin

kissaamme

kissoihimme

kissaanne

kissoihinne

kissaansa

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassamme

kissoissamme

kissassanne

kissoissanne

kissassansa / kissassaan

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastamme

kissoistamme

kissastanne

kissoistanne

kissastansa / kissastaan

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissallemme

kissoillemme

kissallenne

kissoillenne

kissallensa / kissalleen

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallamme

kissoillamme

kissallanne

kissoillanne

kissallansa / kissallaan

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltamme

kissoiltamme

kissaltanne

kissoiltanne

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissaksemme

kissoiksemme

kissaksenne

kissoiksenne

kissaksensa / kissakseen

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanamme

kissoinamme

kissananne

kissoinanne

kissanansa / kissanaan

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattamme

kissoittamme

kissattanne

kissoittanne

kissattansa / kissattaan

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

kissoinemme

-

kissoinenne

-

kissoinensa / kissoineen

Singular

Plural

Nom

-

kissamme

kissanne

kissansa

kissamme

kissanne

kissansa

Par

-ta

kissaamme

kissaanne

kissaansa / kissaaan

kissojamme

kissojanne

kissojansa / kissojaan

Gen

-n

kissamme

kissanne

kissansa

kissojemme

kissojenne

kissojensa

Ill

mihin

kissaamme

kissaanne

kissaansa

kissoihimme

kissoihinne

kissoihinsa

Ine

-ssa

kissassamme

kissassanne

kissassansa / kissassaan

kissoissamme

kissoissanne

kissoissansa / kissoissaan

Ela

-sta

kissastamme

kissastanne

kissastansa / kissastaan

kissoistamme

kissoistanne

kissoistansa / kissoistaan

All

-lle

kissallemme

kissallenne

kissallensa / kissalleen

kissoillemme

kissoillenne

kissoillensa / kissoillean

Ade

-lla

kissallamme

kissallanne

kissallansa / kissallaan

kissoillamme

kissoillanne

kissoillansa / kissoillaan

Abl

-lta

kissaltamme

kissaltanne

kissaltansa / kissaltaan

kissoiltamme

kissoiltanne

kissoiltansa / kissoiltaan

Tra

-ksi

kissaksemme

kissaksenne

kissaksensa / kissakseen

kissoiksemme

kissoiksenne

kissoiksensa / kissoikseen

Ess

-na

kissanamme

kissananne

kissanansa / kissanaan

kissoinamme

kissoinanne

kissoinansa / kissoinaan

Abe

-tta

kissattamme

kissattanne

kissattansa / kissattaan

kissoittamme

kissoittanne

kissoittansa / kissoittaan

Com

-ne

-

-

-

kissoinemme

kissoinenne

kissoinensa / kissoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elin

elimet

Par

-ta

elintä

elimiä

Gen

-n

elimen

elinten / elimien

Ill

mihin

elimeen

elimiin

Ine

-ssa

elimessä

elimissä

Ela

-sta

elimestä

elimistä

All

-lle

elimelle

elimille

Ade

-lla

elimellä

elimillä

Abl

-lta

elimeltä

elimiltä

Tra

-ksi

elimeksi

elimiksi

Ess

-na

elimenä

eliminä

Abe

-tta

elimettä

elimittä

Com

-ne

-

elimine

Ins

-in

-

elimin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

elin

elimet

Par

-ta

elintä

elimiä

Gen

-n

elimen

elinten / elimien

Ill

mihin

elimeen

elimiin

Ine

-ssa

elimessä

elimissä

Ela

-sta

elimestä

elimistä

All

-lle

elimelle

elimille

Ade

-lla

elimellä

elimillä

Abl

-lta

elimeltä

elimiltä

Tra

-ksi

elimeksi

elimiksi

Ess

-na

elimenä

eliminä

Abe

-tta

elimettä

elimittä

Com

-ne

-

elimine

Ins

-in

-

elimin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

body elin, runko, ruumis, keho, kappale, vartalo
organ elin, urut, toimielin, äänenkannattaja, orgaani, urkuharmoni
Show more arrow right

Wiktionary

organ of an organism governmental body member (penis) Show more arrow right aistinelinedustuselinelimensiirtoelinpankkielinsiirtoelintestamenttihallintoelinhengityselinjohtoelinkiipimäelinkone-elinkoneenelinlainsäädäntäelinleviämiselinliikuntaelinlisääntymiselinnäköelinpaikalliselinparitteluelinpuhe-elinpuolue-elinpääte-elinpäätäntäelinrintaelinsisäelinsoluelinsovituselinstandardointielinsukuelinsukupuolielinsymmetrointielinsynnytinelimetsähköelintarttumaelintasapainoelintekoelintiedusteluelintoimielintulenjohtoelintuntoelinvalmisteluelinvaloelinvaltioelinverenkiertoelinvirtsaelinyhdyselinyhteiselinyhteistyöelinäänielinääntöelimet Show more arrow right el- +‎ -in. Coined by Finnish folklorist and linguist Daniel Europaeus in 1853. Show more arrow right

Wikipedia

Organ_(anatomy) An organ is a group of tissues with similar functions. Plant life and animal life rely on many organs that co-exist in organ systems. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

elimeni

elimeni

elimesi

elimesi

elimensä

elimensä

Par

-ta

elintäni

elimiäni

elintäsi

elimiäsi

elintänsä / elintään

elimiänsä / elimiään

Gen

-n

elimeni

elinteni / elimieni

elimesi

elintesi / elimiesi

elimensä

elintensä / elimiensä

Ill

mihin

elimeeni

elimiini

elimeesi

elimiisi

elimeensä

elimiinsä

Ine

-ssa

elimessäni

elimissäni

elimessäsi

elimissäsi

elimessänsä / elimessään

elimissänsä / elimissään

Ela

-sta

elimestäni

elimistäni

elimestäsi

elimistäsi

elimestänsä / elimestään

elimistänsä / elimistään

All

-lle

elimelleni

elimilleni

elimellesi

elimillesi

elimellensä / elimelleen

elimillensä / elimilleän

Ade

-lla

elimelläni

elimilläni

elimelläsi

elimilläsi

elimellänsä / elimellään

elimillänsä / elimillään

Abl

-lta

elimeltäni

elimiltäni

elimeltäsi

elimiltäsi

elimeltänsä / elimeltään

elimiltänsä / elimiltään

Tra

-ksi

elimekseni

elimikseni

elimeksesi

elimiksesi

elimeksensä / elimekseen

elimiksensä / elimikseen

Ess

-na

elimenäni

eliminäni

elimenäsi

eliminäsi

elimenänsä / elimenään

eliminänsä / eliminään

Abe

-tta

elimettäni

elimittäni

elimettäsi

elimittäsi

elimettänsä / elimettään

elimittänsä / elimittään

Com

-ne

-

elimineni

-

eliminesi

-

eliminensä / elimineen

Singular

Plural

Nom

-

elimeni

elimesi

elimensä

elimeni

elimesi

elimensä

Par

-ta

elintäni

elintäsi

elintänsä / elintään

elimiäni

elimiäsi

elimiänsä / elimiään

Gen

-n

elimeni

elimesi

elimensä

elinteni / elimieni

elintesi / elimiesi

elintensä / elimiensä

Ill

mihin

elimeeni

elimeesi

elimeensä

elimiini

elimiisi

elimiinsä

Ine

-ssa

elimessäni

elimessäsi

elimessänsä / elimessään

elimissäni

elimissäsi

elimissänsä / elimissään

Ela

-sta

elimestäni

elimestäsi

elimestänsä / elimestään

elimistäni

elimistäsi

elimistänsä / elimistään

All

-lle

elimelleni

elimellesi

elimellensä / elimelleen

elimilleni

elimillesi

elimillensä / elimilleän

Ade

-lla

elimelläni

elimelläsi

elimellänsä / elimellään

elimilläni

elimilläsi

elimillänsä / elimillään

Abl

-lta

elimeltäni

elimeltäsi

elimeltänsä / elimeltään

elimiltäni

elimiltäsi

elimiltänsä / elimiltään

Tra

-ksi

elimekseni

elimeksesi

elimeksensä / elimekseen

elimikseni

elimiksesi

elimiksensä / elimikseen

Ess

-na

elimenäni

elimenäsi

elimenänsä / elimenään

eliminäni

eliminäsi

eliminänsä / eliminään

Abe

-tta

elimettäni

elimettäsi

elimettänsä / elimettään

elimittäni

elimittäsi

elimittänsä / elimittään

Com

-ne

-

-

-

elimineni

eliminesi

eliminensä / elimineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

elimemme

elimemme

elimenne

elimenne

elimensä

elimensä

Par

-ta

elintämme

elimiämme

elintänne

elimiänne

elintänsä / elintään

elimiänsä / elimiään

Gen

-n

elimemme

elintemme / elimiemme

elimenne

elintenne / elimienne

elimensä

elintensä / elimiensä

Ill

mihin

elimeemme

elimiimme

elimeenne

elimiinne

elimeensä

elimiinsä

Ine

-ssa

elimessämme

elimissämme

elimessänne

elimissänne

elimessänsä / elimessään

elimissänsä / elimissään

Ela

-sta

elimestämme

elimistämme

elimestänne

elimistänne

elimestänsä / elimestään

elimistänsä / elimistään

All

-lle

elimellemme

elimillemme

elimellenne

elimillenne

elimellensä / elimelleen

elimillensä / elimilleän

Ade

-lla

elimellämme

elimillämme

elimellänne

elimillänne

elimellänsä / elimellään

elimillänsä / elimillään

Abl

-lta

elimeltämme

elimiltämme

elimeltänne

elimiltänne

elimeltänsä / elimeltään

elimiltänsä / elimiltään

Tra

-ksi

elimeksemme

elimiksemme

elimeksenne

elimiksenne

elimeksensä / elimekseen

elimiksensä / elimikseen

Ess

-na

elimenämme

eliminämme

elimenänne

eliminänne

elimenänsä / elimenään

eliminänsä / eliminään

Abe

-tta

elimettämme

elimittämme

elimettänne

elimittänne

elimettänsä / elimettään

elimittänsä / elimittään

Com

-ne

-

eliminemme

-

eliminenne

-

eliminensä / elimineen

Singular

Plural

Nom

-

elimemme

elimenne

elimensä

elimemme

elimenne

elimensä

Par

-ta

elintämme

elintänne

elintänsä / elintään

elimiämme

elimiänne

elimiänsä / elimiään

Gen

-n

elimemme

elimenne

elimensä

elintemme / elimiemme

elintenne / elimienne

elintensä / elimiensä

Ill

mihin

elimeemme

elimeenne

elimeensä

elimiimme

elimiinne

elimiinsä

Ine

-ssa

elimessämme

elimessänne

elimessänsä / elimessään

elimissämme

elimissänne

elimissänsä / elimissään

Ela

-sta

elimestämme

elimestänne

elimestänsä / elimestään

elimistämme

elimistänne

elimistänsä / elimistään

All

-lle

elimellemme

elimellenne

elimellensä / elimelleen

elimillemme

elimillenne

elimillensä / elimilleän

Ade

-lla

elimellämme

elimellänne

elimellänsä / elimellään

elimillämme

elimillänne

elimillänsä / elimillään

Abl

-lta

elimeltämme

elimeltänne

elimeltänsä / elimeltään

elimiltämme

elimiltänne

elimiltänsä / elimiltään

Tra

-ksi

elimeksemme

elimeksenne

elimeksensä / elimekseen

elimiksemme

elimiksenne

elimiksensä / elimikseen

Ess

-na

elimenämme

elimenänne

elimenänsä / elimenään

eliminämme

eliminänne

eliminänsä / eliminään

Abe

-tta

elimettämme

elimettänne

elimettänsä / elimettään

elimittämme

elimittänne

elimittänsä / elimittään

Com

-ne

-

-

-

eliminemme

eliminenne

eliminensä / elimineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept