Word analysis

kissaeläin kissaeläin   N Sg Nom
kissa   N Sg Nom + eläin   N Sg Nom

kissaeläin, Noun

up ↑

Translations & synonyms

feline
cat
cat family
feline in
cat in
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissaeläimeni kissaeläimeni kissaeläimesi kissaeläimesi kissaeläimensä kissaeläimensä
Par -ta kissaeläintäni kissaeläimiäni kissaeläintäsi kissaeläimiäsi kissaeläintänsä / kissaeläintään kissaeläimiänsä / kissaeläimiään
Gen -n kissaeläimeni kissaeläinteni / kissaeläimieni kissaeläimesi kissaeläintesi / kissaeläimiesi kissaeläimensä kissaeläintensä / kissaeläimiensä
Ill mihin kissaeläimeeni kissaeläimiini kissaeläimeesi kissaeläimiisi kissaeläimeensä kissaeläimiinsä
Ine -ssa kissaeläimessäni kissaeläimissäni kissaeläimessäsi kissaeläimissäsi kissaeläimessänsä / kissaeläimessään kissaeläimissänsä / kissaeläimissään
Ela -sta kissaeläimestäni kissaeläimistäni kissaeläimestäsi kissaeläimistäsi kissaeläimestänsä / kissaeläimestään kissaeläimistänsä / kissaeläimistään
All -lle kissaeläimelleni kissaeläimilleni kissaeläimellesi kissaeläimillesi kissaeläimelleen / kissaeläimellensä kissaeläimillensä / kissaeläimilleän
Ade -lla kissaeläimelläni kissaeläimilläni kissaeläimelläsi kissaeläimilläsi kissaeläimellänsä / kissaeläimellään kissaeläimillänsä / kissaeläimillään
Abl -lta kissaeläimeltäni kissaeläimiltäni kissaeläimeltäsi kissaeläimiltäsi kissaeläimeltänsä / kissaeläimeltään kissaeläimiltänsä / kissaeläimiltään
Tra -ksi kissaeläimekseni kissaeläimikseni kissaeläimeksesi kissaeläimiksesi kissaeläimekseen / kissaeläimeksensä kissaeläimikseen / kissaeläimiksensä
Ess -na kissaeläimenäni kissaeläiminäni kissaeläimenäsi kissaeläiminäsi kissaeläimenänsä / kissaeläimenään kissaeläiminänsä / kissaeläiminään
Abe -tta kissaeläimettäni kissaeläimittäni kissaeläimettäsi kissaeläimittäsi kissaeläimettänsä / kissaeläimettään kissaeläimittänsä / kissaeläimittään
Com -ne - kissaeläimineni - kissaeläiminesi - kissaeläimineen / kissaeläiminensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissaeläimemme kissaeläimemme kissaeläimenne kissaeläimenne kissaeläimensä kissaeläimensä
Par -ta kissaeläintämme kissaeläimiämme kissaeläintänne kissaeläimiänne kissaeläintänsä / kissaeläintään kissaeläimiänsä / kissaeläimiään
Gen -n kissaeläimemme kissaeläintemme / kissaeläimiemme kissaeläimenne kissaeläintenne / kissaeläimienne kissaeläimensä kissaeläintensä / kissaeläimiensä
Ill mihin kissaeläimeemme kissaeläimiimme kissaeläimeenne kissaeläimiinne kissaeläimeensä kissaeläimiinsä
Ine -ssa kissaeläimessämme kissaeläimissämme kissaeläimessänne kissaeläimissänne kissaeläimessänsä / kissaeläimessään kissaeläimissänsä / kissaeläimissään
Ela -sta kissaeläimestämme kissaeläimistämme kissaeläimestänne kissaeläimistänne kissaeläimestänsä / kissaeläimestään kissaeläimistänsä / kissaeläimistään
All -lle kissaeläimellemme kissaeläimillemme kissaeläimellenne kissaeläimillenne kissaeläimelleen / kissaeläimellensä kissaeläimillensä / kissaeläimilleän
Ade -lla kissaeläimellämme kissaeläimillämme kissaeläimellänne kissaeläimillänne kissaeläimellänsä / kissaeläimellään kissaeläimillänsä / kissaeläimillään
Abl -lta kissaeläimeltämme kissaeläimiltämme kissaeläimeltänne kissaeläimiltänne kissaeläimeltänsä / kissaeläimeltään kissaeläimiltänsä / kissaeläimiltään
Tra -ksi kissaeläimeksemme kissaeläimiksemme kissaeläimeksenne kissaeläimiksenne kissaeläimekseen / kissaeläimeksensä kissaeläimikseen / kissaeläimiksensä
Ess -na kissaeläimenämme kissaeläiminämme kissaeläimenänne kissaeläiminänne kissaeläimenänsä / kissaeläimenään kissaeläiminänsä / kissaeläiminään
Abe -tta kissaeläimettämme kissaeläimittämme kissaeläimettänne kissaeläimittänne kissaeläimettänsä / kissaeläimettään kissaeläimittänsä / kissaeläimittään
Com -ne - kissaeläiminemme - kissaeläiminenne - kissaeläimineen / kissaeläiminensä

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa

eläin, Noun

up ↑

Translations & synonyms

animal eläin, elukka
beast peto, eläin, elukka, nauta, kurja
brute peto, elukka, raakalainen, eläin
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - eläimeni eläimeni eläimesi eläimesi eläimensä eläimensä
Par -ta eläintäni eläimiäni eläintäsi eläimiäsi eläintänsä / eläintään eläimiänsä / eläimiään
Gen -n eläimeni eläinteni / eläimieni eläimesi eläintesi / eläimiesi eläimensä eläintensä / eläimiensä
Ill mihin eläimeeni eläimiini eläimeesi eläimiisi eläimeensä eläimiinsä
Ine -ssa eläimessäni eläimissäni eläimessäsi eläimissäsi eläimessänsä / eläimessään eläimissänsä / eläimissään
Ela -sta eläimestäni eläimistäni eläimestäsi eläimistäsi eläimestänsä / eläimestään eläimistänsä / eläimistään
All -lle eläimelleni eläimilleni eläimellesi eläimillesi eläimelleen / eläimellensä eläimillensä / eläimilleän
Ade -lla eläimelläni eläimilläni eläimelläsi eläimilläsi eläimellänsä / eläimellään eläimillänsä / eläimillään
Abl -lta eläimeltäni eläimiltäni eläimeltäsi eläimiltäsi eläimeltänsä / eläimeltään eläimiltänsä / eläimiltään
Tra -ksi eläimekseni eläimikseni eläimeksesi eläimiksesi eläimekseen / eläimeksensä eläimikseen / eläimiksensä
Ess -na eläimenäni eläiminäni eläimenäsi eläiminäsi eläimenänsä / eläimenään eläiminänsä / eläiminään
Abe -tta eläimettäni eläimittäni eläimettäsi eläimittäsi eläimettänsä / eläimettään eläimittänsä / eläimittään
Com -ne - eläimineni - eläiminesi - eläimineen / eläiminensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - eläimemme eläimemme eläimenne eläimenne eläimensä eläimensä
Par -ta eläintämme eläimiämme eläintänne eläimiänne eläintänsä / eläintään eläimiänsä / eläimiään
Gen -n eläimemme eläintemme / eläimiemme eläimenne eläintenne / eläimienne eläimensä eläintensä / eläimiensä
Ill mihin eläimeemme eläimiimme eläimeenne eläimiinne eläimeensä eläimiinsä
Ine -ssa eläimessämme eläimissämme eläimessänne eläimissänne eläimessänsä / eläimessään eläimissänsä / eläimissään
Ela -sta eläimestämme eläimistämme eläimestänne eläimistänne eläimestänsä / eläimestään eläimistänsä / eläimistään
All -lle eläimellemme eläimillemme eläimellenne eläimillenne eläimelleen / eläimellensä eläimillensä / eläimilleän
Ade -lla eläimellämme eläimillämme eläimellänne eläimillänne eläimellänsä / eläimellään eläimillänsä / eläimillään
Abl -lta eläimeltämme eläimiltämme eläimeltänne eläimiltänne eläimeltänsä / eläimeltään eläimiltänsä / eläimiltään
Tra -ksi eläimeksemme eläimiksemme eläimeksenne eläimiksenne eläimekseen / eläimeksensä eläimikseen / eläimiksensä
Ess -na eläimenämme eläiminämme eläimenänne eläiminänne eläimenänsä / eläimenään eläiminänsä / eläiminään
Abe -tta eläimettämme eläimittämme eläimettänne eläimittänne eläimettänsä / eläimettään eläimittänsä / eläimittään
Com -ne - eläiminemme - eläiminenne - eläimineen / eläiminensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept