logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kesäyö, noun

Word analysis
kesäyö

kesäyö

kesäyö

Noun, Singular Nominative

kesä

Noun, Singular Nominative

+

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kesäyö

kesäyöt

Par

-ta

kesäyötä

kesäöitä

Gen

-n

kesäyön

kesäöitten / kesäöiden

Ill

mihin

kesäyöhön

kesäöihin

Ine

-ssa

kesäyössä

kesäöissä

Ela

-sta

kesäyöstä

kesäöistä

All

-lle

kesäyölle

kesäöille

Ade

-lla

kesäyöllä

kesäöillä

Abl

-lta

kesäyöltä

kesäöiltä

Tra

-ksi

kesäyöksi

kesäöiksi

Ess

-na

kesäyönä

kesäöinä

Abe

-tta

kesäyöttä

kesäöittä

Com

-ne

-

kesäöine

Ins

-in

-

kesäöin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kesäyö

kesäyöt

Par

-ta

kesäyötä

kesäöitä

Gen

-n

kesäyön

kesäöitten / kesäöiden

Ill

mihin

kesäyöhön

kesäöihin

Ine

-ssa

kesäyössä

kesäöissä

Ela

-sta

kesäyöstä

kesäöistä

All

-lle

kesäyölle

kesäöille

Ade

-lla

kesäyöllä

kesäöillä

Abl

-lta

kesäyöltä

kesäöiltä

Tra

-ksi

kesäyöksi

kesäöiksi

Ess

-na

kesäyönä

kesäöinä

Abe

-tta

kesäyöttä

kesäöittä

Com

-ne

-

kesäöine

Ins

-in

-

kesäöin

Translations

summer night
summernight
Summer night in
a summer night
Kesäyö
Show more arrow right

Wiktionary

summer night Show more arrow right suviyö Show more arrow right kesä +‎ Show more arrow right

Wikipedia

Summertime_(George_Gershwin_song) "Summertime" is an aria composed in 1934 by George Gershwin for the 1935 opera Porgy and Bess. The lyrics are by DuBose Heyward, the author of the novel Porgy on which the opera was based, although the song is also co-credited to Ira Gershwin by ASCAP. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kesäyöni

kesäyöni

kesäyösi

kesäyösi

kesäyönsä

kesäyönsä

Par

-ta

kesäyötäni

kesäöitäni

kesäyötäsi

kesäöitäsi

kesäyötänsä / kesäyötään

kesäöitänsä / kesäöitään

Gen

-n

kesäyöni

kesäöitteni / kesäöideni

kesäyösi

kesäöittesi / kesäöidesi

kesäyönsä

kesäöittensä / kesäöidensä

Ill

mihin

kesäyöhöni

kesäöihini

kesäyöhösi

kesäöihisi

kesäyöhönsä

kesäöihinsä

Ine

-ssa

kesäyössäni

kesäöissäni

kesäyössäsi

kesäöissäsi

kesäyössänsä / kesäyössään

kesäöissänsä / kesäöissään

Ela

-sta

kesäyöstäni

kesäöistäni

kesäyöstäsi

kesäöistäsi

kesäyöstänsä / kesäyöstään

kesäöistänsä / kesäöistään

All

-lle

kesäyölleni

kesäöilleni

kesäyöllesi

kesäöillesi

kesäyöllensä / kesäyölleen

kesäöillensä / kesäöilleän

Ade

-lla

kesäyölläni

kesäöilläni

kesäyölläsi

kesäöilläsi

kesäyöllänsä / kesäyöllään

kesäöillänsä / kesäöillään

Abl

-lta

kesäyöltäni

kesäöiltäni

kesäyöltäsi

kesäöiltäsi

kesäyöltänsä / kesäyöltään

kesäöiltänsä / kesäöiltään

Tra

-ksi

kesäyökseni

kesäöikseni

kesäyöksesi

kesäöiksesi

kesäyöksensä / kesäyökseen

kesäöiksensä / kesäöikseen

Ess

-na

kesäyönäni

kesäöinäni

kesäyönäsi

kesäöinäsi

kesäyönänsä / kesäyönään

kesäöinänsä / kesäöinään

Abe

-tta

kesäyöttäni

kesäöittäni

kesäyöttäsi

kesäöittäsi

kesäyöttänsä / kesäyöttään

kesäöittänsä / kesäöittään

Com

-ne

-

kesäöineni

-

kesäöinesi

-

kesäöinensä / kesäöineen

Singular

Plural

Nom

-

kesäyöni

kesäyösi

kesäyönsä

kesäyöni

kesäyösi

kesäyönsä

Par

-ta

kesäyötäni

kesäyötäsi

kesäyötänsä / kesäyötään

kesäöitäni

kesäöitäsi

kesäöitänsä / kesäöitään

Gen

-n

kesäyöni

kesäyösi

kesäyönsä

kesäöitteni / kesäöideni

kesäöittesi / kesäöidesi

kesäöittensä / kesäöidensä

Ill

mihin

kesäyöhöni

kesäyöhösi

kesäyöhönsä

kesäöihini

kesäöihisi

kesäöihinsä

Ine

-ssa

kesäyössäni

kesäyössäsi

kesäyössänsä / kesäyössään

kesäöissäni

kesäöissäsi

kesäöissänsä / kesäöissään

Ela

-sta

kesäyöstäni

kesäyöstäsi

kesäyöstänsä / kesäyöstään

kesäöistäni

kesäöistäsi

kesäöistänsä / kesäöistään

All

-lle

kesäyölleni

kesäyöllesi

kesäyöllensä / kesäyölleen

kesäöilleni

kesäöillesi

kesäöillensä / kesäöilleän

Ade

-lla

kesäyölläni

kesäyölläsi

kesäyöllänsä / kesäyöllään

kesäöilläni

kesäöilläsi

kesäöillänsä / kesäöillään

Abl

-lta

kesäyöltäni

kesäyöltäsi

kesäyöltänsä / kesäyöltään

kesäöiltäni

kesäöiltäsi

kesäöiltänsä / kesäöiltään

Tra

-ksi

kesäyökseni

kesäyöksesi

kesäyöksensä / kesäyökseen

kesäöikseni

kesäöiksesi

kesäöiksensä / kesäöikseen

Ess

-na

kesäyönäni

kesäyönäsi

kesäyönänsä / kesäyönään

kesäöinäni

kesäöinäsi

kesäöinänsä / kesäöinään

Abe

-tta

kesäyöttäni

kesäyöttäsi

kesäyöttänsä / kesäyöttään

kesäöittäni

kesäöittäsi

kesäöittänsä / kesäöittään

Com

-ne

-

-

-

kesäöineni

kesäöinesi

kesäöinensä / kesäöineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kesäyömme

kesäyömme

kesäyönne

kesäyönne

kesäyönsä

kesäyönsä

Par

-ta

kesäyötämme

kesäöitämme

kesäyötänne

kesäöitänne

kesäyötänsä / kesäyötään

kesäöitänsä / kesäöitään

Gen

-n

kesäyömme

kesäöittemme / kesäöidemme

kesäyönne

kesäöittenne / kesäöidenne

kesäyönsä

kesäöittensä / kesäöidensä

Ill

mihin

kesäyöhömme

kesäöihimme

kesäyöhönne

kesäöihinne

kesäyöhönsä

kesäöihinsä

Ine

-ssa

kesäyössämme

kesäöissämme

kesäyössänne

kesäöissänne

kesäyössänsä / kesäyössään

kesäöissänsä / kesäöissään

Ela

-sta

kesäyöstämme

kesäöistämme

kesäyöstänne

kesäöistänne

kesäyöstänsä / kesäyöstään

kesäöistänsä / kesäöistään

All

-lle

kesäyöllemme

kesäöillemme

kesäyöllenne

kesäöillenne

kesäyöllensä / kesäyölleen

kesäöillensä / kesäöilleän

Ade

-lla

kesäyöllämme

kesäöillämme

kesäyöllänne

kesäöillänne

kesäyöllänsä / kesäyöllään

kesäöillänsä / kesäöillään

Abl

-lta

kesäyöltämme

kesäöiltämme

kesäyöltänne

kesäöiltänne

kesäyöltänsä / kesäyöltään

kesäöiltänsä / kesäöiltään

Tra

-ksi

kesäyöksemme

kesäöiksemme

kesäyöksenne

kesäöiksenne

kesäyöksensä / kesäyökseen

kesäöiksensä / kesäöikseen

Ess

-na

kesäyönämme

kesäöinämme

kesäyönänne

kesäöinänne

kesäyönänsä / kesäyönään

kesäöinänsä / kesäöinään

Abe

-tta

kesäyöttämme

kesäöittämme

kesäyöttänne

kesäöittänne

kesäyöttänsä / kesäyöttään

kesäöittänsä / kesäöittään

Com

-ne

-

kesäöinemme

-

kesäöinenne

-

kesäöinensä / kesäöineen

Singular

Plural

Nom

-

kesäyömme

kesäyönne

kesäyönsä

kesäyömme

kesäyönne

kesäyönsä

Par

-ta

kesäyötämme

kesäyötänne

kesäyötänsä / kesäyötään

kesäöitämme

kesäöitänne

kesäöitänsä / kesäöitään

Gen

-n

kesäyömme

kesäyönne

kesäyönsä

kesäöittemme / kesäöidemme

kesäöittenne / kesäöidenne

kesäöittensä / kesäöidensä

Ill

mihin

kesäyöhömme

kesäyöhönne

kesäyöhönsä

kesäöihimme

kesäöihinne

kesäöihinsä

Ine

-ssa

kesäyössämme

kesäyössänne

kesäyössänsä / kesäyössään

kesäöissämme

kesäöissänne

kesäöissänsä / kesäöissään

Ela

-sta

kesäyöstämme

kesäyöstänne

kesäyöstänsä / kesäyöstään

kesäöistämme

kesäöistänne

kesäöistänsä / kesäöistään

All

-lle

kesäyöllemme

kesäyöllenne

kesäyöllensä / kesäyölleen

kesäöillemme

kesäöillenne

kesäöillensä / kesäöilleän

Ade

-lla

kesäyöllämme

kesäyöllänne

kesäyöllänsä / kesäyöllään

kesäöillämme

kesäöillänne

kesäöillänsä / kesäöillään

Abl

-lta

kesäyöltämme

kesäyöltänne

kesäyöltänsä / kesäyöltään

kesäöiltämme

kesäöiltänne

kesäöiltänsä / kesäöiltään

Tra

-ksi

kesäyöksemme

kesäyöksenne

kesäyöksensä / kesäyökseen

kesäöiksemme

kesäöiksenne

kesäöiksensä / kesäöikseen

Ess

-na

kesäyönämme

kesäyönänne

kesäyönänsä / kesäyönään

kesäöinämme

kesäöinänne

kesäöinänsä / kesäöinään

Abe

-tta

kesäyöttämme

kesäyöttänne

kesäyöttänsä / kesäyöttään

kesäöittämme

kesäöittänne

kesäöittänsä / kesäöittään

Com

-ne

-

-

-

kesäöinemme

kesäöinenne

kesäöinensä / kesäöineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kesä

kesät

Par

-ta

kesää

kesiä

Gen

-n

kesän

kesien

Ill

mihin

kesään

kesiin

Ine

-ssa

kesässä

kesissä

Ela

-sta

kesästä

kesistä

All

-lle

kesälle

kesille

Ade

-lla

kesällä

kesillä

Abl

-lta

kesältä

kesiltä

Tra

-ksi

kesäksi

kesiksi

Ess

-na

kesänä

kesinä

Abe

-tta

kesättä

kesittä

Com

-ne

-

kesine

Ins

-in

-

kesin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kesä

kesät

Par

-ta

kesää

kesiä

Gen

-n

kesän

kesien

Ill

mihin

kesään

kesiin

Ine

-ssa

kesässä

kesissä

Ela

-sta

kesästä

kesistä

All

-lle

kesälle

kesille

Ade

-lla

kesällä

kesillä

Abl

-lta

kesältä

kesiltä

Tra

-ksi

kesäksi

kesiksi

Ess

-na

kesänä

kesinä

Abe

-tta

kesättä

kesittä

Com

-ne

-

kesine

Ins

-in

-

kesin

Translations

summer kesä, suvi
Show more arrow right

Wiktionary

summer (season) suvi (archaic) fallow kesanto Show more arrow right kesanto Show more arrow right alkukesäintiaanikesäjälkikesäkeskikesäkesäaamukesäaikakesäasukaskesäasuntokesäheilakesähellekesähotellikesähuvilakesäiltakesäitiökesäjuhlakesäkangaskesäkausikesäkeittokesäkelikesäkenkäkesäkiertuekesäkissakesäkotikesäkuivakesäkukkakesäkurpitsakesäkurssikesäkuukesäkuukausikesäkuumakesäkäyttökesälaidunkesäleirikesäleskeyskesäleskikesälomakesälukiokesämekkokesämökkikesänviettokesäolympialaisetkesäosoitekesäpaikkakesäpukukesäpuukesäpäiväkesäpäivänseisauskesäravintolakesärengaskesäretkikesäseisokkikesäsesonkikesäsydänkesäsäilökesäsääkesätapahtumakesäteatterikesäteräkesätoimittajakesätorikesäturkkikesätyökesäurheilukesäurheilulajikesävaatekesävieraskesävihantakesävillakesäyliopistokesäyökesäöljykevätkesäloppukesämyöhäiskesäolympiakesäsydänkesäsyyskesä Show more arrow right From Proto-Finnic kesä, ultimately borrowed from Proto-Indo-European h₁ós-r (gen. h₁és-n-s). Cognate with Estonian kesa (“fallow”), Veps keza (“summer”), Võro kesä (“fallow”). Show more arrow right

Wikipedia

Summer Summer is the hottest of the four temperate seasons, falling after spring and before autumn. At or around the summer solstice (about 3 days before Midsummer Day), the earliest sunrise and latest sunset occurs, the days are longest and the nights are shortest, with day length decreasing as the season progresses after the solstice. The date of the beginning of summer varies according to climate, tradition, and culture. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kesäni

kesäni

kesäsi

kesäsi

kesänsä

kesänsä

Par

-ta

kesääni

kesiäni

kesääsi

kesiäsi

kesäänsä

kesiänsä / kesiään

Gen

-n

kesäni

kesieni

kesäsi

kesiesi

kesänsä

kesiensä

Ill

mihin

kesääni

kesiini

kesääsi

kesiisi

kesäänsä

kesiinsä

Ine

-ssa

kesässäni

kesissäni

kesässäsi

kesissäsi

kesässänsä / kesässään

kesissänsä / kesissään

Ela

-sta

kesästäni

kesistäni

kesästäsi

kesistäsi

kesästänsä / kesästään

kesistänsä / kesistään

All

-lle

kesälleni

kesilleni

kesällesi

kesillesi

kesällensä / kesälleen

kesillensä / kesilleän

Ade

-lla

kesälläni

kesilläni

kesälläsi

kesilläsi

kesällänsä / kesällään

kesillänsä / kesillään

Abl

-lta

kesältäni

kesiltäni

kesältäsi

kesiltäsi

kesältänsä / kesältään

kesiltänsä / kesiltään

Tra

-ksi

kesäkseni

kesikseni

kesäksesi

kesiksesi

kesäksensä / kesäkseen

kesiksensä / kesikseen

Ess

-na

kesänäni

kesinäni

kesänäsi

kesinäsi

kesänänsä / kesänään

kesinänsä / kesinään

Abe

-tta

kesättäni

kesittäni

kesättäsi

kesittäsi

kesättänsä / kesättään

kesittänsä / kesittään

Com

-ne

-

kesineni

-

kesinesi

-

kesinensä / kesineen

Singular

Plural

Nom

-

kesäni

kesäsi

kesänsä

kesäni

kesäsi

kesänsä

Par

-ta

kesääni

kesääsi

kesäänsä

kesiäni

kesiäsi

kesiänsä / kesiään

Gen

-n

kesäni

kesäsi

kesänsä

kesieni

kesiesi

kesiensä

Ill

mihin

kesääni

kesääsi

kesäänsä

kesiini

kesiisi

kesiinsä

Ine

-ssa

kesässäni

kesässäsi

kesässänsä / kesässään

kesissäni

kesissäsi

kesissänsä / kesissään

Ela

-sta

kesästäni

kesästäsi

kesästänsä / kesästään

kesistäni

kesistäsi

kesistänsä / kesistään

All

-lle

kesälleni

kesällesi

kesällensä / kesälleen

kesilleni

kesillesi

kesillensä / kesilleän

Ade

-lla

kesälläni

kesälläsi

kesällänsä / kesällään

kesilläni

kesilläsi

kesillänsä / kesillään

Abl

-lta

kesältäni

kesältäsi

kesältänsä / kesältään

kesiltäni

kesiltäsi

kesiltänsä / kesiltään

Tra

-ksi

kesäkseni

kesäksesi

kesäksensä / kesäkseen

kesikseni

kesiksesi

kesiksensä / kesikseen

Ess

-na

kesänäni

kesänäsi

kesänänsä / kesänään

kesinäni

kesinäsi

kesinänsä / kesinään

Abe

-tta

kesättäni

kesättäsi

kesättänsä / kesättään

kesittäni

kesittäsi

kesittänsä / kesittään

Com

-ne

-

-

-

kesineni

kesinesi

kesinensä / kesineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kesämme

kesämme

kesänne

kesänne

kesänsä

kesänsä

Par

-ta

kesäämme

kesiämme

kesäänne

kesiänne

kesäänsä

kesiänsä / kesiään

Gen

-n

kesämme

kesiemme

kesänne

kesienne

kesänsä

kesiensä

Ill

mihin

kesäämme

kesiimme

kesäänne

kesiinne

kesäänsä

kesiinsä

Ine

-ssa

kesässämme

kesissämme

kesässänne

kesissänne

kesässänsä / kesässään

kesissänsä / kesissään

Ela

-sta

kesästämme

kesistämme

kesästänne

kesistänne

kesästänsä / kesästään

kesistänsä / kesistään

All

-lle

kesällemme

kesillemme

kesällenne

kesillenne

kesällensä / kesälleen

kesillensä / kesilleän

Ade

-lla

kesällämme

kesillämme

kesällänne

kesillänne

kesällänsä / kesällään

kesillänsä / kesillään

Abl

-lta

kesältämme

kesiltämme

kesältänne

kesiltänne

kesältänsä / kesältään

kesiltänsä / kesiltään

Tra

-ksi

kesäksemme

kesiksemme

kesäksenne

kesiksenne

kesäksensä / kesäkseen

kesiksensä / kesikseen

Ess

-na

kesänämme

kesinämme

kesänänne

kesinänne

kesänänsä / kesänään

kesinänsä / kesinään

Abe

-tta

kesättämme

kesittämme

kesättänne

kesittänne

kesättänsä / kesättään

kesittänsä / kesittään

Com

-ne

-

kesinemme

-

kesinenne

-

kesinensä / kesineen

Singular

Plural

Nom

-

kesämme

kesänne

kesänsä

kesämme

kesänne

kesänsä

Par

-ta

kesäämme

kesäänne

kesäänsä

kesiämme

kesiänne

kesiänsä / kesiään

Gen

-n

kesämme

kesänne

kesänsä

kesiemme

kesienne

kesiensä

Ill

mihin

kesäämme

kesäänne

kesäänsä

kesiimme

kesiinne

kesiinsä

Ine

-ssa

kesässämme

kesässänne

kesässänsä / kesässään

kesissämme

kesissänne

kesissänsä / kesissään

Ela

-sta

kesästämme

kesästänne

kesästänsä / kesästään

kesistämme

kesistänne

kesistänsä / kesistään

All

-lle

kesällemme

kesällenne

kesällensä / kesälleen

kesillemme

kesillenne

kesillensä / kesilleän

Ade

-lla

kesällämme

kesällänne

kesällänsä / kesällään

kesillämme

kesillänne

kesillänsä / kesillään

Abl

-lta

kesältämme

kesältänne

kesältänsä / kesältään

kesiltämme

kesiltänne

kesiltänsä / kesiltään

Tra

-ksi

kesäksemme

kesäksenne

kesäksensä / kesäkseen

kesiksemme

kesiksenne

kesiksensä / kesikseen

Ess

-na

kesänämme

kesänänne

kesänänsä / kesänään

kesinämme

kesinänne

kesinänsä / kesinään

Abe

-tta

kesättämme

kesättänne

kesättänsä / kesättään

kesittämme

kesittänne

kesittänsä / kesittään

Com

-ne

-

-

-

kesinemme

kesinenne

kesinensä / kesineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept