Word analysis

joitta joka   Pron Rel Pl Abe
joki   N Pl Abe

joka, relative pronoun

up ↑
joka / who, which, thatmikä / which, that
SingularPluralSingularPlural
Nom - joka jotka mikä mit
Par -ta jota joita mi -
Gen -n jonka joittenka / joitten / joiden / joidenka min -
Ill mihin johon / jonne / johonka joihin minne / mihin -
Ine -ssa jossa joissa missä -
Ela -sta josta joista mistä -
All -lle jolle joille mille -
Ade -lla jolla joilla millä -
Abl -lta jolta joilta miltä -
Tra -ksi joksi joiksi miksi -
Ess -na jona joina mi -
Abe -tta jotta joitta - -
Com -ne - - - -
Ins -in - join - -
Examples:
Hän on mies, joka ei pelkää.He is a man who does not fear.
Tämä on kirja, jota en halua lukea.This is a book that I don't want to read.
Talo jossa asun on Helsingissä.The house where I live is in Helsinki.
Sain lahjan, josta on hyötyä.I got a present which is useful ('of which is use').
Ne olivat aikoja, jotka eivät palaa.Those were the times that will never return.
Tapahtumat joista kuulin olivat kauheita.The events which I heard of were terrible.
Se on paras paikka minkä tiedän.It is the best place that I know.
Tässä ovat kirjeet, jotka lähetit minulle.Here are the letters, that you sent to me.
Tuo on kertomus, johon en usko.That is a story that I don't believe.
Tuli sade, mikä esti matkamme.It rained, which prevented our trip.
Se on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut.It is the best thing that has ever happened to me.

joki, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - joki joet
Par -ta jokea jokia
Gen -n joen jokien
Ill mihin jokeen jokiin
Ine -ssa joessa joissa
Ela -sta joesta joista
All -lle joelle joille
Ade -lla joella joilla
Abl -lta joelta joilta
Tra -ksi joeksi joiksi
Ess -na jokena jokina
Abe -tta joetta joitta
Com -ne - jokine
Ins -in - join

Translations & synonyms

river joki, virta, tulva
stream virta, puro, joki, säde, hulvahdus, jorpakko
bourn puro, joki
bourne puro, joki
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jokeni jokeni jokesi jokesi jokensa jokensa
Par -ta jokeani jokiani jokeasi jokiasi jokeansa / jokeaan jokiansa / jokiaan
Gen -n jokeni jokieni jokesi jokiesi jokensa jokiensa
Ill mihin jokeeni jokiini jokeesi jokiisi jokeensa jokiinsa
Ine -ssa joessani joissani joessasi joissasi joessansa / joessaan joissansa / joissaan
Ela -sta joestani joistani joestasi joistasi joestansa / joestaan joistansa / joistaan
All -lle joelleni joilleni joellesi joillesi joelleen / joellensa joillensa / joillean
Ade -lla joellani joillani joellasi joillasi joellansa / joellaan joillansa / joillaan
Abl -lta joeltani joiltani joeltasi joiltasi joeltansa / joeltaan joiltansa / joiltaan
Tra -ksi joekseni joikseni joeksesi joiksesi joekseen / joeksensa joikseen / joiksensa
Ess -na jokenani jokinani jokenasi jokinasi jokenansa / jokenaan jokinansa / jokinaan
Abe -tta joettani joittani joettasi joittasi joettansa / joettaan joittansa / joittaan
Com -ne - jokineni - jokinesi - jokineen / jokinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jokemme jokemme jokenne jokenne jokensa jokensa
Par -ta jokeamme jokiamme jokeanne jokianne jokeansa / jokeaan jokiansa / jokiaan
Gen -n jokemme jokiemme jokenne jokienne jokensa jokiensa
Ill mihin jokeemme jokiimme jokeenne jokiinne jokeensa jokiinsa
Ine -ssa joessamme joissamme joessanne joissanne joessansa / joessaan joissansa / joissaan
Ela -sta joestamme joistamme joestanne joistanne joestansa / joestaan joistansa / joistaan
All -lle joellemme joillemme joellenne joillenne joelleen / joellensa joillensa / joillean
Ade -lla joellamme joillamme joellanne joillanne joellansa / joellaan joillansa / joillaan
Abl -lta joeltamme joiltamme joeltanne joiltanne joeltansa / joeltaan joiltansa / joiltaan
Tra -ksi joeksemme joiksemme joeksenne joiksenne joekseen / joeksensa joikseen / joiksensa
Ess -na jokenamme jokinamme jokenanne jokinanne jokenansa / jokenaan jokinansa / jokinaan
Abe -tta joettamme joittamme joettanne joittanne joettansa / joettaan joittansa / joittaan
Com -ne - jokinemme - jokinenne - jokineen / jokinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept