Word analysis

itsejänne itse   Pron Refl Pl Par PxPl2
itse   N Pref + jänne   N Sg Nom

itse, reflexive pronoun

up ↑
itse / himself, herself
SingularPlural
Nom - itse -
Par -ta itseä itsejä
Gen -n itsen itsejen
Ill mihin itseen itseihin
Ine -ssa itsessä itseissä
Ela -sta itsestä itseistä
All -lle itselle itseille
Ade -lla itsellä itseillä
Abl -lta itseltä itseiltä
Tra -ksi itseksi itseiksi
Ess -na itse itsei
Abe -tta itsettä itseittä
Com -ne - -
Ins -in - itsein

itse, Noun

up ↑

Translations & synonyms

self
themselves
itself
yourself
tendon
span
prestressing
sinew

jänne, Noun

up ↑

Translations & synonyms

tendon jänne
chord sointu, jänne, akordi, kieli
sinew jänne
string jono, kieli, naru, nauha, lanka, jänne
cord johto, nauha, köysi, liitäntäjohto, nuora, jänne
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jänteeni jänteeni jänteesi jänteesi jänteensä jänteensä
Par -ta jännettäni jänteitäni / jäntehiäni jännettäsi jänteitäsi / jäntehiäsi jännettänsä / jännettään jänteitänsä / jänteitään /
jäntehiänsä / jäntehiään
Gen -n jänteeni jänteitteni / jänteideni /
jäntehieni / jäntehitteni
jänteesi jänteittesi / jänteidesi /
jäntehiesi / jäntehittesi
jänteensä jänteittensä / jänteidensä /
jäntehiensä / jäntehittensä
Ill mihin jänteeseeni jänteisiini / jänteihini /
jäntehisini
jänteeseesi jänteisiisi / jänteihisi /
jäntehisisi
jänteeseensä jänteisiinsä / jänteihinsä /
jäntehisinsä
Ine -ssa jänteessäni jäntehissäni / jänteissäni jänteessäsi jäntehissäsi / jänteissäsi jänteessänsä / jänteessään jäntehissänsä / jäntehissään /
jänteissänsä / jänteissään
Ela -sta jänteestäni jäntehistäni / jänteistäni jänteestäsi jäntehistäsi / jänteistäsi jänteestänsä / jänteestään jäntehistänsä / jäntehistään /
jänteistänsä / jänteistään
All -lle jänteelleni jäntehilleni / jänteilleni jänteellesi jäntehillesi / jänteillesi jänteelleen / jänteellensä jäntehillensä / jäntehilleän /
jänteillensä / jänteilleän
Ade -lla jänteelläni jäntehilläni / jänteilläni jänteelläsi jäntehilläsi / jänteilläsi jänteellänsä / jänteellään jäntehillänsä / jäntehillään /
jänteillänsä / jänteillään
Abl -lta jänteeltäni jäntehiltäni / jänteiltäni jänteeltäsi jäntehiltäsi / jänteiltäsi jänteeltänsä / jänteeltään jäntehiltänsä / jäntehiltään /
jänteiltänsä / jänteiltään
Tra -ksi jänteekseni jäntehikseni / jänteikseni jänteeksesi jäntehiksesi / jänteiksesi jänteekseen / jänteeksensä jäntehikseen / jäntehiksensä /
jänteikseen / jänteiksensä
Ess -na jänteenäni jäntehinäni / jänteinäni jänteenäsi jäntehinäsi / jänteinäsi jänteenänsä / jänteenään jäntehinänsä / jäntehinään /
jänteinänsä / jänteinään
Abe -tta jänteettäni jäntehittäni / jänteittäni jänteettäsi jäntehittäsi / jänteittäsi jänteettänsä / jänteettään jäntehittänsä / jäntehittään /
jänteittänsä / jänteittään
Com -ne - jäntehineni / jänteineni - jäntehinesi / jänteinesi - jäntehineen / jäntehinensä /
jänteineen / jänteinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jänteemme jänteemme jänteenne jänteenne jänteensä jänteensä
Par -ta jännettämme jänteitämme / jäntehiämme jännettänne jänteitänne / jäntehiänne jännettänsä / jännettään jänteitänsä / jänteitään /
jäntehiänsä / jäntehiään
Gen -n jänteemme jänteittemme / jänteidemme /
jäntehiemme / jäntehittemme
jänteenne jänteittenne / jänteidenne /
jäntehienne / jäntehittenne
jänteensä jänteittensä / jänteidensä /
jäntehiensä / jäntehittensä
Ill mihin jänteeseemme jänteisiimme / jänteihimme /
jäntehisimme
jänteeseenne jänteisiinne / jänteihinne /
jäntehisinne
jänteeseensä jänteisiinsä / jänteihinsä /
jäntehisinsä
Ine -ssa jänteessämme jäntehissämme / jänteissämme jänteessänne jäntehissänne / jänteissänne jänteessänsä / jänteessään jäntehissänsä / jäntehissään /
jänteissänsä / jänteissään
Ela -sta jänteestämme jäntehistämme / jänteistämme jänteestänne jäntehistänne / jänteistänne jänteestänsä / jänteestään jäntehistänsä / jäntehistään /
jänteistänsä / jänteistään
All -lle jänteellemme jäntehillemme / jänteillemme jänteellenne jäntehillenne / jänteillenne jänteelleen / jänteellensä jäntehillensä / jäntehilleän /
jänteillensä / jänteilleän
Ade -lla jänteellämme jäntehillämme / jänteillämme jänteellänne jäntehillänne / jänteillänne jänteellänsä / jänteellään jäntehillänsä / jäntehillään /
jänteillänsä / jänteillään
Abl -lta jänteeltämme jäntehiltämme / jänteiltämme jänteeltänne jäntehiltänne / jänteiltänne jänteeltänsä / jänteeltään jäntehiltänsä / jäntehiltään /
jänteiltänsä / jänteiltään
Tra -ksi jänteeksemme jäntehiksemme / jänteiksemme jänteeksenne jäntehiksenne / jänteiksenne jänteekseen / jänteeksensä jäntehikseen / jäntehiksensä /
jänteikseen / jänteiksensä
Ess -na jänteenämme jäntehinämme / jänteinämme jänteenänne jäntehinänne / jänteinänne jänteenänsä / jänteenään jäntehinänsä / jäntehinään /
jänteinänsä / jänteinään
Abe -tta jänteettämme jäntehittämme / jänteittämme jänteettänne jäntehittänne / jänteittänne jänteettänsä / jänteettään jäntehittänsä / jäntehittään /
jänteittänsä / jänteittään
Com -ne - jäntehinemme / jänteinemme - jäntehinenne / jänteinenne - jäntehineen / jäntehinensä /
jänteineen / jänteinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept