Word analysis

itsejään itse   Pron Refl Pl Par Px3
itse   N Pref + jää   N Sg Gen

itse, reflexive pronoun

up ↑
itse / himself, herself
SingularPlural
Nom - itse -
Par -ta itseä itsejä
Gen -n itsen itsejen
Ill mihin itseen itseihin
Ine -ssa itsessä itseissä
Ela -sta itsestä itseistä
All -lle itselle itseille
Ade -lla itsellä itseillä
Abl -lta itseltä itseiltä
Tra -ksi itseksi itseiksi
Ess -na itse itsei
Abe -tta itsettä itseittä
Com -ne - -
Ins -in - itsein

itse, Noun

up ↑

Translations & synonyms

self
itself
yourself
actually
ice
of ice
with ice

jää, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - jää jäät
Par -ta jäätä jäitä
Gen -n jään jäitten / jäiden
Ill mihin jäähän jäihin
Ine -ssa jäässä jäissä
Ela -sta jäästä jäistä
All -lle jäälle jäille
Ade -lla jäällä jäillä
Abl -lta jäältä jäiltä
Tra -ksi jääksi jäiksi
Ess -na jäänä jäinä
Abe -tta jäättä jäittä
Com -ne - jäine
Ins -in - jäin

Translations & synonyms

ice jää, jäätelö, jäätelöannos
yea
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jääni jääni jääsi jääsi jäänsä jäänsä
Par -ta jäätäni jäitäni jäätäsi jäitäsi jäätänsä / jäätään jäitänsä / jäitään
Gen -n jääni jäitteni / jäideni jääsi jäittesi / jäidesi jäänsä jäittensä / jäidensä
Ill mihin jäähäni jäihini jäähäsi jäihisi jäähänsä jäihinsä
Ine -ssa jäässäni jäissäni jäässäsi jäissäsi jäässänsä / jäässään jäissänsä / jäissään
Ela -sta jäästäni jäistäni jäästäsi jäistäsi jäästänsä / jäästään jäistänsä / jäistään
All -lle jäälleni jäilleni jäällesi jäillesi jäälleen / jäällensä jäillensä / jäilleän
Ade -lla jäälläni jäilläni jäälläsi jäilläsi jäällänsä / jäällään jäillänsä / jäillään
Abl -lta jäältäni jäiltäni jäältäsi jäiltäsi jäältänsä / jäältään jäiltänsä / jäiltään
Tra -ksi jääkseni jäikseni jääksesi jäiksesi jääkseen / jääksensä jäikseen / jäiksensä
Ess -na jäänäni jäinäni jäänäsi jäinäsi jäänänsä / jäänään jäinänsä / jäinään
Abe -tta jäättäni jäittäni jäättäsi jäittäsi jäättänsä / jäättään jäittänsä / jäittään
Com -ne - jäineni - jäinesi - jäineen / jäinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - jäämme jäämme jäänne jäänne jäänsä jäänsä
Par -ta jäätämme jäitämme jäätänne jäitänne jäätänsä / jäätään jäitänsä / jäitään
Gen -n jäämme jäittemme / jäidemme jäänne jäittenne / jäidenne jäänsä jäittensä / jäidensä
Ill mihin jäähämme jäihimme jäähänne jäihinne jäähänsä jäihinsä
Ine -ssa jäässämme jäissämme jäässänne jäissänne jäässänsä / jäässään jäissänsä / jäissään
Ela -sta jäästämme jäistämme jäästänne jäistänne jäästänsä / jäästään jäistänsä / jäistään
All -lle jäällemme jäillemme jäällenne jäillenne jäälleen / jäällensä jäillensä / jäilleän
Ade -lla jäällämme jäillämme jäällänne jäillänne jäällänsä / jäällään jäillänsä / jäillään
Abl -lta jäältämme jäiltämme jäältänne jäiltänne jäältänsä / jäältään jäiltänsä / jäiltään
Tra -ksi jääksemme jäiksemme jääksenne jäiksenne jääkseen / jääksensä jäikseen / jäiksensä
Ess -na jäänämme jäinämme jäänänne jäinänne jäänänsä / jäänään jäinänsä / jäinään
Abe -tta jäättämme jäittämme jäättänne jäittänne jäättänsä / jäättään jäittänsä / jäittään
Com -ne - jäinemme - jäinenne - jäineen / jäinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept