logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

hakea, verb

Word analysis
haimme

haimme

hakea

Verb, Active voice Indicative Preterite 1st plural

hai

Noun, Singular Nominative 1st plural possesive

hai

Noun, Singular Genitive 1st plural possesive

hai

Noun, Plural Nominative 1st plural possesive

Report an issue

Wiktionary

(transitive) To retrieve, get, fetch To search (transitive + partitive and intransitive) To apply (for a job, post, education) Show more arrow right haeskella haettaa hakija haku Show more arrow right From Proto-Finnic hakedak, borrowed from Pre-Germanic; compare early Proto-Germanic sākija- (later sōkijaną), English seek. Show more arrow right

Translations

to seek etsiä, hakea, pyytää, yrittää, tavoitella, kysyä
to retrieve hakea, noutaa, hyvittää, saada takaisin, korvata
to get saada, päästä, hankkia, tulla, hakea, joutua
to claim vaatia, väittää, hakea, vakuuttaa, noutaa
to fetch hakea, noutaa, tuottaa, saada jstk, antaa, saada esiin
to pick valita, poimia, hakea, ottaa, kerätä, napata
to seek for hakea
to claim for hakea
to collect kerätä, koota, periä, noutaa, kerääntyä, hakea
to reclaim vaatia takaisin, hakea, pelastaa, ottaa talteen, kerätä, noutaa
to call for hakea, vaatia jtk, pyytää jtk, kutsua jkta, tulla noutamaan
to trawl hakea, troolata, kalastaa troolilla, etsiä
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

haen

en hae

ii

haet

et hae

iii

hakee

ei hae

Plural

Positive

Negative

i

haemme / haetaan

emme hae / ei haeta

ii

haette

ette hae

iii

hakevat

eivät hae

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

hain

en hakenut

ii

hait

et hakenut

iii

haki

ei hakenut

Plural

Positive

Negative

i

haimme / haettiin

emme hakeneet / ei haettu

ii

haitte

ette hakeneet

iii

hakivat

eivät hakeneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen hakenut

en ole hakenut

ii

olet hakenut

et ole hakenut

iii

on hakenut

ei ole hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olemme hakeneet

emme ole hakeneet

ii

olette hakeneet

ette ole hakeneet

iii

ovat hakeneet

eivät ole hakeneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin hakenut

en ollut hakenut

ii

olit hakenut

et ollut hakenut

iii

oli hakenut

ei ollut hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olimme hakeneet

emme olleet hakeneet

ii

olitte hakeneet

ette olleet hakeneet

iii

olivat hakeneet

eivät olleet hakeneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

hakisin

en hakisi

ii

hakisit

et hakisi

iii

hakisi

ei hakisi

Plural

Positive

Negative

i

hakisimme

emme hakisi

ii

hakisitte

ette hakisi

iii

hakisivat

eivät hakisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin hakenut

en olisi hakenut

ii

olisit hakenut

et olisi hakenut

iii

olisi hakenut

ei olisi hakenut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme hakeneet

emme olisi hakeneet

ii

olisitte hakeneet

ette olisi hakeneet

iii

olisivat hakeneet

eivät olisi hakeneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

hakenen

en hakene

ii

hakenet

et hakene

iii

hakenee

ei hakene

Plural

Positive

Negative

i

hakenemme

emme hakene

ii

hakenette

ette hakene

iii

hakenevat

eivät hakene

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen hakenut

en liene hakenut

ii

lienet hakenut

et liene hakenut

iii

lienee hakenut

ei liene hakenut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme hakeneet

emme liene hakeneet

ii

lienette hakeneet

ette liene hakeneet

iii

lienevät hakeneet

eivät liene hakeneet

Imperative

Singular

i

-

ii

hae

iii

hakekoon

Plural

i

hakekaamme

ii

hakekaa

iii

hakekoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

hakea

Tra

-ksi

hakeaksensa / hakeakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

hakiessa

Ins

-in

hakien

Ine

-ssa

haettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

hakemaan

Ine

-ssa

hakemassa

Ela

-sta

hakemasta

Ade

-lla

hakemalla

Abe

-tta

hakematta

Ins

-in

hakeman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

hakeminen

Par

-ta

hakemista

Infinitive V

hakemaisillaan / hakemaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

haetaan

ei haeta

Imperfect

haettiin

ei haettu

Potential

haettaneen

ei haettane

Conditional

haettaisiin

ei haettaisi

Imperative Present

haettakoon

älköön haettako

Imperative Perfect

olkoon haettu

älköön haettu

Positive

Negative

Present

haetaan

ei haeta

Imperfect

haettiin

ei haettu

Potential

haettaneen

ei haettane

Conditional

haettaisiin

ei haettaisi

Imperative Present

haettakoon

älköön haettako

Imperative Perfect

olkoon haettu

älköön haettu

Participle

Active

Passive

1st

hakeva

haettava

2nd

hakenut

haettu

3rd

hakema

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hai

hait

Par

-ta

haita

haita

Gen

-n

hain

haitten / haiden

Ill

mihin

haihin

haihin

Ine

-ssa

haissa

haissa

Ela

-sta

haista

haista

All

-lle

haille

haille

Ade

-lla

hailla

hailla

Abl

-lta

hailta

hailta

Tra

-ksi

haiksi

haiksi

Ess

-na

haina

haina

Abe

-tta

haitta

haitta

Com

-ne

-

haine

Ins

-in

-

hain

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hai

hait

Par

-ta

haita

haita

Gen

-n

hain

haitten / haiden

Ill

mihin

haihin

haihin

Ine

-ssa

haissa

haissa

Ela

-sta

haista

haista

All

-lle

haille

haille

Ade

-lla

hailla

hailla

Abl

-lta

hailta

hailta

Tra

-ksi

haiksi

haiksi

Ess

-na

haina

haina

Abe

-tta

haitta

haitta

Com

-ne

-

haine

Ins

-in

-

hain

Translations

shark hai, haikala, huijari
Show more arrow right

Wiktionary

shark Show more arrow right haikala Show more arrow right australiankissahaiaustraliansarvihaibiljardihaiepolettihaigangesinhaigekkohaihaibarbihaikalahaineväharmaahaihärkähaiisovasarahaijättiläishaijäähaikorttihailohihaimakohaimakrillihaiokapartahaipiikkihaipikkuhaipistepunahaipörssihairaitakoirahairengashairuskohaisahahaisarvihaiseeprahaisumuhaisysihaitiikerhaitiikerihaitorpedohaitäpläpallohaitäpläpartahaitäpläpunahaiulappakettuhaivalashaivalkoevähaivalkohaivalkopilkkahaivasarahaiverkkopartahaiässähai Show more arrow right < Swedish haj (“shark”) < Dutch haai (“shark”) < Old Norse hákarl (“shark”) < English high < high card Show more arrow right

Wikipedia

Shark Sharks are a group of elasmobranch fish characterized by a cartilaginous skeleton, five to seven gill slits on the sides of the head, and pectoral fins that are not fused to the head. Modern sharks are classified within the clade Selachimorpha (or Selachii) and are the sister group to the rays. However, the term "shark" has also been used for extinct members of the subclass Elasmobranchii outside the Selachimorpha, such as Cladoselache and Xenacanthus, as well as other Chondrichthyes such as the holocephalid eugenedontidans. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

haini

haini

haisi

haisi

hainsa

hainsa

Par

-ta

haitani

haitani

haitasi

haitasi

haitansa / haitaan

haitansa / haitaan

Gen

-n

haini

haitteni / haideni

haisi

haittesi / haidesi

hainsa

haittensa / haidensa

Ill

mihin

haihini

haihini

haihisi

haihisi

haihinsa

haihinsa

Ine

-ssa

haissani

haissani

haissasi

haissasi

haissansa / haissaan

haissansa / haissaan

Ela

-sta

haistani

haistani

haistasi

haistasi

haistansa / haistaan

haistansa / haistaan

All

-lle

hailleni

hailleni

haillesi

haillesi

haillensa / hailleen

haillensa / haillean

Ade

-lla

haillani

haillani

haillasi

haillasi

haillansa / haillaan

haillansa / haillaan

Abl

-lta

hailtani

hailtani

hailtasi

hailtasi

hailtansa / hailtaan

hailtansa / hailtaan

Tra

-ksi

haikseni

haikseni

haiksesi

haiksesi

haiksensa / haikseen

haiksensa / haikseen

Ess

-na

hainani

hainani

hainasi

hainasi

hainansa / hainaan

hainansa / hainaan

Abe

-tta

haittani

haittani

haittasi

haittasi

haittansa / haittaan

haittansa / haittaan

Com

-ne

-

haineni

-

hainesi

-

hainensa / haineen

Singular

Plural

Nom

-

haini

haisi

hainsa

haini

haisi

hainsa

Par

-ta

haitani

haitasi

haitansa / haitaan

haitani

haitasi

haitansa / haitaan

Gen

-n

haini

haisi

hainsa

haitteni / haideni

haittesi / haidesi

haittensa / haidensa

Ill

mihin

haihini

haihisi

haihinsa

haihini

haihisi

haihinsa

Ine

-ssa

haissani

haissasi

haissansa / haissaan

haissani

haissasi

haissansa / haissaan

Ela

-sta

haistani

haistasi

haistansa / haistaan

haistani

haistasi

haistansa / haistaan

All

-lle

hailleni

haillesi

haillensa / hailleen

hailleni

haillesi

haillensa / haillean

Ade

-lla

haillani

haillasi

haillansa / haillaan

haillani

haillasi

haillansa / haillaan

Abl

-lta

hailtani

hailtasi

hailtansa / hailtaan

hailtani

hailtasi

hailtansa / hailtaan

Tra

-ksi

haikseni

haiksesi

haiksensa / haikseen

haikseni

haiksesi

haiksensa / haikseen

Ess

-na

hainani

hainasi

hainansa / hainaan

hainani

hainasi

hainansa / hainaan

Abe

-tta

haittani

haittasi

haittansa / haittaan

haittani

haittasi

haittansa / haittaan

Com

-ne

-

-

-

haineni

hainesi

hainensa / haineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

haimme

haimme

hainne

hainne

hainsa

hainsa

Par

-ta

haitamme

haitamme

haitanne

haitanne

haitansa / haitaan

haitansa / haitaan

Gen

-n

haimme

haittemme / haidemme

hainne

haittenne / haidenne

hainsa

haittensa / haidensa

Ill

mihin

haihimme

haihimme

haihinne

haihinne

haihinsa

haihinsa

Ine

-ssa

haissamme

haissamme

haissanne

haissanne

haissansa / haissaan

haissansa / haissaan

Ela

-sta

haistamme

haistamme

haistanne

haistanne

haistansa / haistaan

haistansa / haistaan

All

-lle

haillemme

haillemme

haillenne

haillenne

haillensa / hailleen

haillensa / haillean

Ade

-lla

haillamme

haillamme

haillanne

haillanne

haillansa / haillaan

haillansa / haillaan

Abl

-lta

hailtamme

hailtamme

hailtanne

hailtanne

hailtansa / hailtaan

hailtansa / hailtaan

Tra

-ksi

haiksemme

haiksemme

haiksenne

haiksenne

haiksensa / haikseen

haiksensa / haikseen

Ess

-na

hainamme

hainamme

hainanne

hainanne

hainansa / hainaan

hainansa / hainaan

Abe

-tta

haittamme

haittamme

haittanne

haittanne

haittansa / haittaan

haittansa / haittaan

Com

-ne

-

hainemme

-

hainenne

-

hainensa / haineen

Singular

Plural

Nom

-

haimme

hainne

hainsa

haimme

hainne

hainsa

Par

-ta

haitamme

haitanne

haitansa / haitaan

haitamme

haitanne

haitansa / haitaan

Gen

-n

haimme

hainne

hainsa

haittemme / haidemme

haittenne / haidenne

haittensa / haidensa

Ill

mihin

haihimme

haihinne

haihinsa

haihimme

haihinne

haihinsa

Ine

-ssa

haissamme

haissanne

haissansa / haissaan

haissamme

haissanne

haissansa / haissaan

Ela

-sta

haistamme

haistanne

haistansa / haistaan

haistamme

haistanne

haistansa / haistaan

All

-lle

haillemme

haillenne

haillensa / hailleen

haillemme

haillenne

haillensa / haillean

Ade

-lla

haillamme

haillanne

haillansa / haillaan

haillamme

haillanne

haillansa / haillaan

Abl

-lta

hailtamme

hailtanne

hailtansa / hailtaan

hailtamme

hailtanne

hailtansa / hailtaan

Tra

-ksi

haiksemme

haiksenne

haiksensa / haikseen

haiksemme

haiksenne

haiksensa / haikseen

Ess

-na

hainamme

hainanne

hainansa / hainaan

hainamme

hainanne

hainansa / hainaan

Abe

-tta

haittamme

haittanne

haittansa / haittaan

haittamme

haittanne

haittansa / haittaan

Com

-ne

-

-

-

hainemme

hainenne

hainensa / haineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept