logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

akka, noun

Word analysis
akaenne

akaenne

akka

Noun, Singular Nominative

+ enne

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

akka

akat

Par

-ta

akkaa

akkoja

Gen

-n

akan

akkojen

Ill

mihin

akkaan

akkoihin

Ine

-ssa

akassa

akoissa

Ela

-sta

akasta

akoista

All

-lle

akalle

akoille

Ade

-lla

akalla

akoilla

Abl

-lta

akalta

akoilta

Tra

-ksi

akaksi

akoiksi

Ess

-na

akkana

akkoina

Abe

-tta

akatta

akoitta

Com

-ne

-

akkoine

Ins

-in

-

akoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

akka

akat

Par

-ta

akkaa

akkoja

Gen

-n

akan

akkojen

Ill

mihin

akkaan

akkoihin

Ine

-ssa

akassa

akoissa

Ela

-sta

akasta

akoista

All

-lle

akalle

akoille

Ade

-lla

akalla

akoilla

Abl

-lta

akalta

akoilta

Tra

-ksi

akaksi

akoiksi

Ess

-na

akkana

akkoina

Abe

-tta

akatta

akoitta

Com

-ne

-

akkoine

Ins

-in

-

akoin

Translations

hag akka, harppu, noita-akka
woman nainen, akka, ämmä, siivooja, apulainen
ponce sutenööri, akka
old maid vanhapiika, ämmä, akka
baggage matkatavarat, kuormasto, akka, tytön heilakka, heilakka
Show more arrow right

Wiktionary

hag, crone (old woman) (derogatory) woman; wife; hag, witch (informal, chess, card games) queen, bitch Fin:hertta-akkaEng:queen of hearts Show more arrow right (old woman): eukko(woman): nainen, ämmä, muija(wife): vaimo, eukko, muija, rouva(queen): kuningatar, rouva Show more arrow right akallinenakatonakkamainenakkautua Show more arrow right akankaaliakansieniakantappokoneakanvirtaakkainlehtiakkalaumaakkavaltaakkaväkihertta-akkajuoruakkanoita-akkapata-akkaPohjanakkaristiakkaruutuakka Show more arrow right From Proto-Finnic akka. Northern Sami áhkku is possibly an old loan from Finnish, explaining the irregular correspondence of -a- to -á-. Show more arrow right

Wikipedia

Akka
suomalainen jumala 8034 Akka
asteroidi Akko
myös Akka, kaupunki Israelissa Akka
tunturi Ruotsin Lapissa Stora Sjöfalletin luonnonpuistossa akat
kansa Afrikassa nainen
arkisessa puheessa nykyään yleensä halventavaan sävyyn akka, toinen ihmisen sukupuolista, eteläpohjalaisissa murteissa neutraali sana kuningatar
arkisesti akka, yksi pelikorttien arvoista.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

akkani

akkani

akkasi

akkasi

akkansa

akkansa

Par

-ta

akkaani

akkojani

akkaasi

akkojasi

akkaansa

akkojansa / akkojaan

Gen

-n

akkani

akkojeni

akkasi

akkojesi

akkansa

akkojensa

Ill

mihin

akkaani

akkoihini

akkaasi

akkoihisi

akkaansa

akkoihinsa

Ine

-ssa

akassani

akoissani

akassasi

akoissasi

akassansa / akassaan

akoissansa / akoissaan

Ela

-sta

akastani

akoistani

akastasi

akoistasi

akastansa / akastaan

akoistansa / akoistaan

All

-lle

akalleni

akoilleni

akallesi

akoillesi

akallensa / akalleen

akoillensa / akoillean

Ade

-lla

akallani

akoillani

akallasi

akoillasi

akallansa / akallaan

akoillansa / akoillaan

Abl

-lta

akaltani

akoiltani

akaltasi

akoiltasi

akaltansa / akaltaan

akoiltansa / akoiltaan

Tra

-ksi

akakseni

akoikseni

akaksesi

akoiksesi

akaksensa / akakseen

akoiksensa / akoikseen

Ess

-na

akkanani

akkoinani

akkanasi

akkoinasi

akkanansa / akkanaan

akkoinansa / akkoinaan

Abe

-tta

akattani

akoittani

akattasi

akoittasi

akattansa / akattaan

akoittansa / akoittaan

Com

-ne

-

akkoineni

-

akkoinesi

-

akkoinensa / akkoineen

Singular

Plural

Nom

-

akkani

akkasi

akkansa

akkani

akkasi

akkansa

Par

-ta

akkaani

akkaasi

akkaansa

akkojani

akkojasi

akkojansa / akkojaan

Gen

-n

akkani

akkasi

akkansa

akkojeni

akkojesi

akkojensa

Ill

mihin

akkaani

akkaasi

akkaansa

akkoihini

akkoihisi

akkoihinsa

Ine

-ssa

akassani

akassasi

akassansa / akassaan

akoissani

akoissasi

akoissansa / akoissaan

Ela

-sta

akastani

akastasi

akastansa / akastaan

akoistani

akoistasi

akoistansa / akoistaan

All

-lle

akalleni

akallesi

akallensa / akalleen

akoilleni

akoillesi

akoillensa / akoillean

Ade

-lla

akallani

akallasi

akallansa / akallaan

akoillani

akoillasi

akoillansa / akoillaan

Abl

-lta

akaltani

akaltasi

akaltansa / akaltaan

akoiltani

akoiltasi

akoiltansa / akoiltaan

Tra

-ksi

akakseni

akaksesi

akaksensa / akakseen

akoikseni

akoiksesi

akoiksensa / akoikseen

Ess

-na

akkanani

akkanasi

akkanansa / akkanaan

akkoinani

akkoinasi

akkoinansa / akkoinaan

Abe

-tta

akattani

akattasi

akattansa / akattaan

akoittani

akoittasi

akoittansa / akoittaan

Com

-ne

-

-

-

akkoineni

akkoinesi

akkoinensa / akkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

akkamme

akkamme

akkanne

akkanne

akkansa

akkansa

Par

-ta

akkaamme

akkojamme

akkaanne

akkojanne

akkaansa

akkojansa / akkojaan

Gen

-n

akkamme

akkojemme

akkanne

akkojenne

akkansa

akkojensa

Ill

mihin

akkaamme

akkoihimme

akkaanne

akkoihinne

akkaansa

akkoihinsa

Ine

-ssa

akassamme

akoissamme

akassanne

akoissanne

akassansa / akassaan

akoissansa / akoissaan

Ela

-sta

akastamme

akoistamme

akastanne

akoistanne

akastansa / akastaan

akoistansa / akoistaan

All

-lle

akallemme

akoillemme

akallenne

akoillenne

akallensa / akalleen

akoillensa / akoillean

Ade

-lla

akallamme

akoillamme

akallanne

akoillanne

akallansa / akallaan

akoillansa / akoillaan

Abl

-lta

akaltamme

akoiltamme

akaltanne

akoiltanne

akaltansa / akaltaan

akoiltansa / akoiltaan

Tra

-ksi

akaksemme

akoiksemme

akaksenne

akoiksenne

akaksensa / akakseen

akoiksensa / akoikseen

Ess

-na

akkanamme

akkoinamme

akkananne

akkoinanne

akkanansa / akkanaan

akkoinansa / akkoinaan

Abe

-tta

akattamme

akoittamme

akattanne

akoittanne

akattansa / akattaan

akoittansa / akoittaan

Com

-ne

-

akkoinemme

-

akkoinenne

-

akkoinensa / akkoineen

Singular

Plural

Nom

-

akkamme

akkanne

akkansa

akkamme

akkanne

akkansa

Par

-ta

akkaamme

akkaanne

akkaansa

akkojamme

akkojanne

akkojansa / akkojaan

Gen

-n

akkamme

akkanne

akkansa

akkojemme

akkojenne

akkojensa

Ill

mihin

akkaamme

akkaanne

akkaansa

akkoihimme

akkoihinne

akkoihinsa

Ine

-ssa

akassamme

akassanne

akassansa / akassaan

akoissamme

akoissanne

akoissansa / akoissaan

Ela

-sta

akastamme

akastanne

akastansa / akastaan

akoistamme

akoistanne

akoistansa / akoistaan

All

-lle

akallemme

akallenne

akallensa / akalleen

akoillemme

akoillenne

akoillensa / akoillean

Ade

-lla

akallamme

akallanne

akallansa / akallaan

akoillamme

akoillanne

akoillansa / akoillaan

Abl

-lta

akaltamme

akaltanne

akaltansa / akaltaan

akoiltamme

akoiltanne

akoiltansa / akoiltaan

Tra

-ksi

akaksemme

akaksenne

akaksensa / akakseen

akoiksemme

akoiksenne

akoiksensa / akoikseen

Ess

-na

akkanamme

akkananne

akkanansa / akkanaan

akkoinamme

akkoinanne

akkoinansa / akkoinaan

Abe

-tta

akattamme

akattanne

akattansa / akattaan

akoittamme

akoittanne

akoittansa / akoittaan

Com

-ne

-

-

-

akkoinemme

akkoinenne

akkoinensa / akkoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

enne

enteet

Par

-ta

ennettä

enteitä / entehiä

Gen

-n

enteen

enteitten / enteiden / entehien / entehitten

Ill

mihin

enteeseen

enteisiin / enteihin / entehisin

Ine

-ssa

enteessä

entehissä / enteissä

Ela

-sta

enteestä

entehistä / enteistä

All

-lle

enteelle

entehille / enteille

Ade

-lla

enteellä

entehillä / enteillä

Abl

-lta

enteeltä

entehiltä / enteiltä

Tra

-ksi

enteeksi

entehiksi / enteiksi

Ess

-na

enteenä

entehinä / enteinä

Abe

-tta

enteettä

entehittä / enteittä

Com

-ne

-

entehine / enteine

Ins

-in

-

entehin / entein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

enne

enteet

Par

-ta

ennettä

enteitä / entehiä

Gen

-n

enteen

enteitten / enteiden / entehien / entehitten

Ill

mihin

enteeseen

enteisiin / enteihin / entehisin

Ine

-ssa

enteessä

entehissä / enteissä

Ela

-sta

enteestä

entehistä / enteistä

All

-lle

enteelle

entehille / enteille

Ade

-lla

enteellä

entehillä / enteillä

Abl

-lta

enteeltä

entehiltä / enteiltä

Tra

-ksi

enteeksi

entehiksi / enteiksi

Ess

-na

enteenä

entehinä / enteinä

Abe

-tta

enteettä

entehittä / enteittä

Com

-ne

-

entehine / enteine

Ins

-in

-

entehin / entein

Translations

omen enne, merkki
presage enne, merkki
portent merkki, enne
augury merkki, ennusmerkki, enne, ennustaminen
forerunner edelläkävijä, enne
foretoken enne, merkki
foreboding aavistus, paha aavistus, enne
Show more arrow right

Wiktionary

Omen, sign, token, portent, auspice; bode, boding. Show more arrow right ennusmerkki Show more arrow right enneuni Show more arrow right enn- +‎ -e; the root is likely related to ensi and/or entää. Show more arrow right

Wikipedia

Omen An omen (also called portent or presage) is a phenomenon that is believed to foretell the future, often signifying the advent of change. It was commonly believed in ancient times, and still believed by some today, that omens bring divine messages from the gods. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

enteeni

enteeni

enteesi

enteesi

enteensä

enteensä

Par

-ta

ennettäni

enteitäni / entehiäni

ennettäsi

enteitäsi / entehiäsi

ennettänsä / ennettään

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteeni

enteitteni / enteideni / entehieni / entehitteni

enteesi

enteittesi / enteidesi / entehiesi / entehittesi

enteensä

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseeni

enteisiini / enteihini / entehisini

enteeseesi

enteisiisi / enteihisi / entehisisi

enteeseensä

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessäni

entehissäni / enteissäni

enteessäsi

entehissäsi / enteissäsi

enteessänsä / enteessään

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestäni

entehistäni / enteistäni

enteestäsi

entehistäsi / enteistäsi

enteestänsä / enteestään

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteelleni

entehilleni / enteilleni

enteellesi

entehillesi / enteillesi

enteellensä / enteelleen

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteelläni

entehilläni / enteilläni

enteelläsi

entehilläsi / enteilläsi

enteellänsä / enteellään

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltäni

entehiltäni / enteiltäni

enteeltäsi

entehiltäsi / enteiltäsi

enteeltänsä / enteeltään

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteekseni

entehikseni / enteikseni

enteeksesi

entehiksesi / enteiksesi

enteeksensä / enteekseen

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenäni

entehinäni / enteinäni

enteenäsi

entehinäsi / enteinäsi

enteenänsä / enteenään

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettäni

entehittäni / enteittäni

enteettäsi

entehittäsi / enteittäsi

enteettänsä / enteettään

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

entehineni / enteineni

-

entehinesi / enteinesi

-

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Singular

Plural

Nom

-

enteeni

enteesi

enteensä

enteeni

enteesi

enteensä

Par

-ta

ennettäni

ennettäsi

ennettänsä / ennettään

enteitäni / entehiäni

enteitäsi / entehiäsi

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteeni

enteesi

enteensä

enteitteni / enteideni / entehieni / entehitteni

enteittesi / enteidesi / entehiesi / entehittesi

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseeni

enteeseesi

enteeseensä

enteisiini / enteihini / entehisini

enteisiisi / enteihisi / entehisisi

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessäni

enteessäsi

enteessänsä / enteessään

entehissäni / enteissäni

entehissäsi / enteissäsi

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestäni

enteestäsi

enteestänsä / enteestään

entehistäni / enteistäni

entehistäsi / enteistäsi

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteelleni

enteellesi

enteellensä / enteelleen

entehilleni / enteilleni

entehillesi / enteillesi

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteelläni

enteelläsi

enteellänsä / enteellään

entehilläni / enteilläni

entehilläsi / enteilläsi

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltäni

enteeltäsi

enteeltänsä / enteeltään

entehiltäni / enteiltäni

entehiltäsi / enteiltäsi

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteekseni

enteeksesi

enteeksensä / enteekseen

entehikseni / enteikseni

entehiksesi / enteiksesi

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenäni

enteenäsi

enteenänsä / enteenään

entehinäni / enteinäni

entehinäsi / enteinäsi

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettäni

enteettäsi

enteettänsä / enteettään

entehittäni / enteittäni

entehittäsi / enteittäsi

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

-

-

entehineni / enteineni

entehinesi / enteinesi

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

enteemme

enteemme

enteenne

enteenne

enteensä

enteensä

Par

-ta

ennettämme

enteitämme / entehiämme

ennettänne

enteitänne / entehiänne

ennettänsä / ennettään

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteemme

enteittemme / enteidemme / entehiemme / entehittemme

enteenne

enteittenne / enteidenne / entehienne / entehittenne

enteensä

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseemme

enteisiimme / enteihimme / entehisimme

enteeseenne

enteisiinne / enteihinne / entehisinne

enteeseensä

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessämme

entehissämme / enteissämme

enteessänne

entehissänne / enteissänne

enteessänsä / enteessään

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestämme

entehistämme / enteistämme

enteestänne

entehistänne / enteistänne

enteestänsä / enteestään

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteellemme

entehillemme / enteillemme

enteellenne

entehillenne / enteillenne

enteellensä / enteelleen

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteellämme

entehillämme / enteillämme

enteellänne

entehillänne / enteillänne

enteellänsä / enteellään

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltämme

entehiltämme / enteiltämme

enteeltänne

entehiltänne / enteiltänne

enteeltänsä / enteeltään

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteeksemme

entehiksemme / enteiksemme

enteeksenne

entehiksenne / enteiksenne

enteeksensä / enteekseen

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenämme

entehinämme / enteinämme

enteenänne

entehinänne / enteinänne

enteenänsä / enteenään

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettämme

entehittämme / enteittämme

enteettänne

entehittänne / enteittänne

enteettänsä / enteettään

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

entehinemme / enteinemme

-

entehinenne / enteinenne

-

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Singular

Plural

Nom

-

enteemme

enteenne

enteensä

enteemme

enteenne

enteensä

Par

-ta

ennettämme

ennettänne

ennettänsä / ennettään

enteitämme / entehiämme

enteitänne / entehiänne

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteemme

enteenne

enteensä

enteittemme / enteidemme / entehiemme / entehittemme

enteittenne / enteidenne / entehienne / entehittenne

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseemme

enteeseenne

enteeseensä

enteisiimme / enteihimme / entehisimme

enteisiinne / enteihinne / entehisinne

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessämme

enteessänne

enteessänsä / enteessään

entehissämme / enteissämme

entehissänne / enteissänne

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestämme

enteestänne

enteestänsä / enteestään

entehistämme / enteistämme

entehistänne / enteistänne

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteellemme

enteellenne

enteellensä / enteelleen

entehillemme / enteillemme

entehillenne / enteillenne

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteellämme

enteellänne

enteellänsä / enteellään

entehillämme / enteillämme

entehillänne / enteillänne

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltämme

enteeltänne

enteeltänsä / enteeltään

entehiltämme / enteiltämme

entehiltänne / enteiltänne

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteeksemme

enteeksenne

enteeksensä / enteekseen

entehiksemme / enteiksemme

entehiksenne / enteiksenne

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenämme

enteenänne

enteenänsä / enteenään

entehinämme / enteinämme

entehinänne / enteinänne

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettämme

enteettänne

enteettänsä / enteettään

entehittämme / enteittämme

entehittänne / enteittänne

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

-

-

entehinemme / enteinemme

entehinenne / enteinenne

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept