Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

aamuyö aamuyö   N Sg Nom
aamu   N Sg Nom +    N Sg Nom

aamuyö, Noun

up ↑

Translations & synonyms

small hours aamuyö, pikkutunnit
Wiktionary
small hours (period from midnight to dawn)

Synonyms:
pikkutunnit
Etymology:
aamu (“morning”) +‎ (“night”).
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuyöni aamuyöni aamuyösi aamuyösi aamuyönsä aamuyönsä
Par -ta aamuyötäni aamuöitäni aamuyötäsi aamuöitäsi aamuyötänsä / aamuyötään aamuöitänsä / aamuöitään
Gen -n aamuyöni aamuöitteni / aamuöideni aamuyösi aamuöittesi / aamuöidesi aamuyönsä aamuöittensä / aamuöidensä
Ill mihin aamuyöhöni aamuöihini aamuyöhösi aamuöihisi aamuyöhönsä aamuöihinsä
Ine -ssa aamuyössäni aamuöissäni aamuyössäsi aamuöissäsi aamuyössänsä / aamuyössään aamuöissänsä / aamuöissään
Ela -sta aamuyöstäni aamuöistäni aamuyöstäsi aamuöistäsi aamuyöstänsä / aamuyöstään aamuöistänsä / aamuöistään
All -lle aamuyölleni aamuöilleni aamuyöllesi aamuöillesi aamuyölleen / aamuyöllensä aamuöillensä / aamuöilleän
Ade -lla aamuyölläni aamuöilläni aamuyölläsi aamuöilläsi aamuyöllänsä / aamuyöllään aamuöillänsä / aamuöillään
Abl -lta aamuyöltäni aamuöiltäni aamuyöltäsi aamuöiltäsi aamuyöltänsä / aamuyöltään aamuöiltänsä / aamuöiltään
Tra -ksi aamuyökseni aamuöikseni aamuyöksesi aamuöiksesi aamuyökseen / aamuyöksensä aamuöikseen / aamuöiksensä
Ess -na aamuyönäni aamuöinäni aamuyönäsi aamuöinäsi aamuyönänsä / aamuyönään aamuöinänsä / aamuöinään
Abe -tta aamuyöttäni aamuöittäni aamuyöttäsi aamuöittäsi aamuyöttänsä / aamuyöttään aamuöittänsä / aamuöittään
Com -ne - aamuöineni - aamuöinesi - aamuöineen / aamuöinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuyömme aamuyömme aamuyönne aamuyönne aamuyönsä aamuyönsä
Par -ta aamuyötämme aamuöitämme aamuyötänne aamuöitänne aamuyötänsä / aamuyötään aamuöitänsä / aamuöitään
Gen -n aamuyömme aamuöittemme / aamuöidemme aamuyönne aamuöittenne / aamuöidenne aamuyönsä aamuöittensä / aamuöidensä
Ill mihin aamuyöhömme aamuöihimme aamuyöhönne aamuöihinne aamuyöhönsä aamuöihinsä
Ine -ssa aamuyössämme aamuöissämme aamuyössänne aamuöissänne aamuyössänsä / aamuyössään aamuöissänsä / aamuöissään
Ela -sta aamuyöstämme aamuöistämme aamuyöstänne aamuöistänne aamuyöstänsä / aamuyöstään aamuöistänsä / aamuöistään
All -lle aamuyöllemme aamuöillemme aamuyöllenne aamuöillenne aamuyölleen / aamuyöllensä aamuöillensä / aamuöilleän
Ade -lla aamuyöllämme aamuöillämme aamuyöllänne aamuöillänne aamuyöllänsä / aamuyöllään aamuöillänsä / aamuöillään
Abl -lta aamuyöltämme aamuöiltämme aamuyöltänne aamuöiltänne aamuyöltänsä / aamuyöltään aamuöiltänsä / aamuöiltään
Tra -ksi aamuyöksemme aamuöiksemme aamuyöksenne aamuöiksenne aamuyökseen / aamuyöksensä aamuöikseen / aamuöiksensä
Ess -na aamuyönämme aamuöinämme aamuyönänne aamuöinänne aamuyönänsä / aamuyönään aamuöinänsä / aamuöinään
Abe -tta aamuyöttämme aamuöittämme aamuyöttänne aamuöittänne aamuyöttänsä / aamuyöttään aamuöittänsä / aamuöittään
Com -ne - aamuöinemme - aamuöinenne - aamuöineen / aamuöinensä

aamu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - aamu aamut
Par -ta aamua aamuja
Gen -n aamun aamujen
Ill mihin aamuun aamuihin
Ine -ssa aamussa aamuissa
Ela -sta aamusta aamuista
All -lle aamulle aamuille
Ade -lla aamulla aamuilla
Abl -lta aamulta aamuilta
Tra -ksi aamuksi aamuiksi
Ess -na aamuna aamuina
Abe -tta aamutta aamuitta
Com -ne - aamuine
Ins -in - aamuin

Translations & synonyms

morning aamu, aamupäivä, huomen
morn aamu
Wikipedia

Morning is the period from sunrise to noon. There are no exact times for when morning begins (also true for evening and night) because it can vary according to one's lifestyle and the hours of daylight at each time of year. However, morning strictly ends at noon, which is when afternoon starts.

Source: Wikipedia
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuni aamuni aamusi aamusi aamunsa aamunsa
Par -ta aamuani aamujani aamuasi aamujasi aamuansa / aamuaan aamujansa / aamujaan
Gen -n aamuni aamujeni aamusi aamujesi aamunsa aamujensa
Ill mihin aamuuni aamuihini aamuusi aamuihisi aamuunsa aamuihinsa
Ine -ssa aamussani aamuissani aamussasi aamuissasi aamussansa / aamussaan aamuissansa / aamuissaan
Ela -sta aamustani aamuistani aamustasi aamuistasi aamustansa / aamustaan aamuistansa / aamuistaan
All -lle aamulleni aamuilleni aamullesi aamuillesi aamulleen / aamullensa aamuillensa / aamuillean
Ade -lla aamullani aamuillani aamullasi aamuillasi aamullansa / aamullaan aamuillansa / aamuillaan
Abl -lta aamultani aamuiltani aamultasi aamuiltasi aamultansa / aamultaan aamuiltansa / aamuiltaan
Tra -ksi aamukseni aamuikseni aamuksesi aamuiksesi aamukseen / aamuksensa aamuikseen / aamuiksensa
Ess -na aamunani aamuinani aamunasi aamuinasi aamunansa / aamunaan aamuinansa / aamuinaan
Abe -tta aamuttani aamuittani aamuttasi aamuittasi aamuttansa / aamuttaan aamuittansa / aamuittaan
Com -ne - aamuineni - aamuinesi - aamuineen / aamuinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamumme aamumme aamunne aamunne aamunsa aamunsa
Par -ta aamuamme aamujamme aamuanne aamujanne aamuansa / aamuaan aamujansa / aamujaan
Gen -n aamumme aamujemme aamunne aamujenne aamunsa aamujensa
Ill mihin aamuumme aamuihimme aamuunne aamuihinne aamuunsa aamuihinsa
Ine -ssa aamussamme aamuissamme aamussanne aamuissanne aamussansa / aamussaan aamuissansa / aamuissaan
Ela -sta aamustamme aamuistamme aamustanne aamuistanne aamustansa / aamustaan aamuistansa / aamuistaan
All -lle aamullemme aamuillemme aamullenne aamuillenne aamulleen / aamullensa aamuillensa / aamuillean
Ade -lla aamullamme aamuillamme aamullanne aamuillanne aamullansa / aamullaan aamuillansa / aamuillaan
Abl -lta aamultamme aamuiltamme aamultanne aamuiltanne aamultansa / aamultaan aamuiltansa / aamuiltaan
Tra -ksi aamuksemme aamuiksemme aamuksenne aamuiksenne aamukseen / aamuksensa aamuikseen / aamuiksensa
Ess -na aamunamme aamuinamme aamunanne aamuinanne aamunansa / aamunaan aamuinansa / aamuinaan
Abe -tta aamuttamme aamuittamme aamuttanne aamuittanne aamuttansa / aamuttaan aamuittansa / aamuittaan
Com -ne - aamuinemme - aamuinenne - aamuineen / aamuinensa

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Wikipedia

Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am.

Source: Wikipedia
Wiktionary
night

     Fin: Yöllä on pimeää.
     Eng: ― It is dark at night.
(modifier) night, nocturnal

Usage:
The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period).
Derived terms:
yöllinen
yöpyä
yötön yö
öinen
öisin

Compounds:
aamuyö
alkuyö
hallayö
hääyö
iltayö
jouluyö
juhannusyö
keskiyö
kesäyö
lemmenyö
loppuyö
myrsky-
pakkasyö
puoliyö
pääsiäisyö
suviyö
sydänyö
talviyö
uudenvuodenyö
vappuyö
yöaika
yöastia
yöasu
yöbaari
yöeläin
yöelämä
yöilma
yöjuna
yöjuoksu
yökahvila
yökaste
yökastelu
yökausi
yökerho
yökortteeri
yökylmä
yökyöpeli
yölamppu
yölento
yölepo
yöliikenne
yölintu
yölämmitys
yölämpötila
yömaja
yömyssy
yömyöhä
yönkuningatar
yönmusta
yönseutu
yönäkö
yönäytäntö
yöpaikka
yöpaita
yöpakkanen
yöpala
yöpelko
yöperhonen
yöpilvi
yöpimeä
yöpuku
yöpuoli
yöpuu
yöpäivystys
yöpöytä
yöradio
yöraha
yörauha
yöravintola
yösija
yösilmä
yösokeus
yösuunnistus
yösydän
yösyöttö
yösähkö
yösäilö
yötaivas
yötaksa
yötuuli
yötyö
yötyöläinen
yötähtäin
yöuni
yövaate
yövahti
yövaippa
yövalaistus
yövalvonta
yövieras
yövilkka
yövoide
yövuoro

Etymology:
From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept