logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

aamuyö, noun

Word analysis
aamuyö

aamuyö

aamuyö

Noun, Singular Nominative

aamu

Noun, Singular Nominative

+

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aamuyö

aamuyöt

Par

-ta

aamuyötä

aamuöitä

Gen

-n

aamuyön

aamuöitten / aamuöiden

Ill

mihin

aamuyöhön

aamuöihin

Ine

-ssa

aamuyössä

aamuöissä

Ela

-sta

aamuyöstä

aamuöistä

All

-lle

aamuyölle

aamuöille

Ade

-lla

aamuyöllä

aamuöillä

Abl

-lta

aamuyöltä

aamuöiltä

Tra

-ksi

aamuyöksi

aamuöiksi

Ess

-na

aamuyönä

aamuöinä

Abe

-tta

aamuyöttä

aamuöittä

Com

-ne

-

aamuöine

Ins

-in

-

aamuöin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aamuyö

aamuyöt

Par

-ta

aamuyötä

aamuöitä

Gen

-n

aamuyön

aamuöitten / aamuöiden

Ill

mihin

aamuyöhön

aamuöihin

Ine

-ssa

aamuyössä

aamuöissä

Ela

-sta

aamuyöstä

aamuöistä

All

-lle

aamuyölle

aamuöille

Ade

-lla

aamuyöllä

aamuöillä

Abl

-lta

aamuyöltä

aamuöiltä

Tra

-ksi

aamuyöksi

aamuöiksi

Ess

-na

aamuyönä

aamuöinä

Abe

-tta

aamuyöttä

aamuöittä

Com

-ne

-

aamuöine

Ins

-in

-

aamuöin

Translations

small hours aamuyö, pikkutunnit
Show more arrow right

Wiktionary

small hours (period from midnight to dawn) Show more arrow right pikkutunnit Show more arrow right aamu (“morning”) +‎ (“night”). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aamuyöni

aamuyöni

aamuyösi

aamuyösi

aamuyönsä

aamuyönsä

Par

-ta

aamuyötäni

aamuöitäni

aamuyötäsi

aamuöitäsi

aamuyötänsä / aamuyötään

aamuöitänsä / aamuöitään

Gen

-n

aamuyöni

aamuöitteni / aamuöideni

aamuyösi

aamuöittesi / aamuöidesi

aamuyönsä

aamuöittensä / aamuöidensä

Ill

mihin

aamuyöhöni

aamuöihini

aamuyöhösi

aamuöihisi

aamuyöhönsä

aamuöihinsä

Ine

-ssa

aamuyössäni

aamuöissäni

aamuyössäsi

aamuöissäsi

aamuyössänsä / aamuyössään

aamuöissänsä / aamuöissään

Ela

-sta

aamuyöstäni

aamuöistäni

aamuyöstäsi

aamuöistäsi

aamuyöstänsä / aamuyöstään

aamuöistänsä / aamuöistään

All

-lle

aamuyölleni

aamuöilleni

aamuyöllesi

aamuöillesi

aamuyöllensä / aamuyölleen

aamuöillensä / aamuöilleän

Ade

-lla

aamuyölläni

aamuöilläni

aamuyölläsi

aamuöilläsi

aamuyöllänsä / aamuyöllään

aamuöillänsä / aamuöillään

Abl

-lta

aamuyöltäni

aamuöiltäni

aamuyöltäsi

aamuöiltäsi

aamuyöltänsä / aamuyöltään

aamuöiltänsä / aamuöiltään

Tra

-ksi

aamuyökseni

aamuöikseni

aamuyöksesi

aamuöiksesi

aamuyöksensä / aamuyökseen

aamuöiksensä / aamuöikseen

Ess

-na

aamuyönäni

aamuöinäni

aamuyönäsi

aamuöinäsi

aamuyönänsä / aamuyönään

aamuöinänsä / aamuöinään

Abe

-tta

aamuyöttäni

aamuöittäni

aamuyöttäsi

aamuöittäsi

aamuyöttänsä / aamuyöttään

aamuöittänsä / aamuöittään

Com

-ne

-

aamuöineni

-

aamuöinesi

-

aamuöinensä / aamuöineen

Singular

Plural

Nom

-

aamuyöni

aamuyösi

aamuyönsä

aamuyöni

aamuyösi

aamuyönsä

Par

-ta

aamuyötäni

aamuyötäsi

aamuyötänsä / aamuyötään

aamuöitäni

aamuöitäsi

aamuöitänsä / aamuöitään

Gen

-n

aamuyöni

aamuyösi

aamuyönsä

aamuöitteni / aamuöideni

aamuöittesi / aamuöidesi

aamuöittensä / aamuöidensä

Ill

mihin

aamuyöhöni

aamuyöhösi

aamuyöhönsä

aamuöihini

aamuöihisi

aamuöihinsä

Ine

-ssa

aamuyössäni

aamuyössäsi

aamuyössänsä / aamuyössään

aamuöissäni

aamuöissäsi

aamuöissänsä / aamuöissään

Ela

-sta

aamuyöstäni

aamuyöstäsi

aamuyöstänsä / aamuyöstään

aamuöistäni

aamuöistäsi

aamuöistänsä / aamuöistään

All

-lle

aamuyölleni

aamuyöllesi

aamuyöllensä / aamuyölleen

aamuöilleni

aamuöillesi

aamuöillensä / aamuöilleän

Ade

-lla

aamuyölläni

aamuyölläsi

aamuyöllänsä / aamuyöllään

aamuöilläni

aamuöilläsi

aamuöillänsä / aamuöillään

Abl

-lta

aamuyöltäni

aamuyöltäsi

aamuyöltänsä / aamuyöltään

aamuöiltäni

aamuöiltäsi

aamuöiltänsä / aamuöiltään

Tra

-ksi

aamuyökseni

aamuyöksesi

aamuyöksensä / aamuyökseen

aamuöikseni

aamuöiksesi

aamuöiksensä / aamuöikseen

Ess

-na

aamuyönäni

aamuyönäsi

aamuyönänsä / aamuyönään

aamuöinäni

aamuöinäsi

aamuöinänsä / aamuöinään

Abe

-tta

aamuyöttäni

aamuyöttäsi

aamuyöttänsä / aamuyöttään

aamuöittäni

aamuöittäsi

aamuöittänsä / aamuöittään

Com

-ne

-

-

-

aamuöineni

aamuöinesi

aamuöinensä / aamuöineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aamuyömme

aamuyömme

aamuyönne

aamuyönne

aamuyönsä

aamuyönsä

Par

-ta

aamuyötämme

aamuöitämme

aamuyötänne

aamuöitänne

aamuyötänsä / aamuyötään

aamuöitänsä / aamuöitään

Gen

-n

aamuyömme

aamuöittemme / aamuöidemme

aamuyönne

aamuöittenne / aamuöidenne

aamuyönsä

aamuöittensä / aamuöidensä

Ill

mihin

aamuyöhömme

aamuöihimme

aamuyöhönne

aamuöihinne

aamuyöhönsä

aamuöihinsä

Ine

-ssa

aamuyössämme

aamuöissämme

aamuyössänne

aamuöissänne

aamuyössänsä / aamuyössään

aamuöissänsä / aamuöissään

Ela

-sta

aamuyöstämme

aamuöistämme

aamuyöstänne

aamuöistänne

aamuyöstänsä / aamuyöstään

aamuöistänsä / aamuöistään

All

-lle

aamuyöllemme

aamuöillemme

aamuyöllenne

aamuöillenne

aamuyöllensä / aamuyölleen

aamuöillensä / aamuöilleän

Ade

-lla

aamuyöllämme

aamuöillämme

aamuyöllänne

aamuöillänne

aamuyöllänsä / aamuyöllään

aamuöillänsä / aamuöillään

Abl

-lta

aamuyöltämme

aamuöiltämme

aamuyöltänne

aamuöiltänne

aamuyöltänsä / aamuyöltään

aamuöiltänsä / aamuöiltään

Tra

-ksi

aamuyöksemme

aamuöiksemme

aamuyöksenne

aamuöiksenne

aamuyöksensä / aamuyökseen

aamuöiksensä / aamuöikseen

Ess

-na

aamuyönämme

aamuöinämme

aamuyönänne

aamuöinänne

aamuyönänsä / aamuyönään

aamuöinänsä / aamuöinään

Abe

-tta

aamuyöttämme

aamuöittämme

aamuyöttänne

aamuöittänne

aamuyöttänsä / aamuyöttään

aamuöittänsä / aamuöittään

Com

-ne

-

aamuöinemme

-

aamuöinenne

-

aamuöinensä / aamuöineen

Singular

Plural

Nom

-

aamuyömme

aamuyönne

aamuyönsä

aamuyömme

aamuyönne

aamuyönsä

Par

-ta

aamuyötämme

aamuyötänne

aamuyötänsä / aamuyötään

aamuöitämme

aamuöitänne

aamuöitänsä / aamuöitään

Gen

-n

aamuyömme

aamuyönne

aamuyönsä

aamuöittemme / aamuöidemme

aamuöittenne / aamuöidenne

aamuöittensä / aamuöidensä

Ill

mihin

aamuyöhömme

aamuyöhönne

aamuyöhönsä

aamuöihimme

aamuöihinne

aamuöihinsä

Ine

-ssa

aamuyössämme

aamuyössänne

aamuyössänsä / aamuyössään

aamuöissämme

aamuöissänne

aamuöissänsä / aamuöissään

Ela

-sta

aamuyöstämme

aamuyöstänne

aamuyöstänsä / aamuyöstään

aamuöistämme

aamuöistänne

aamuöistänsä / aamuöistään

All

-lle

aamuyöllemme

aamuyöllenne

aamuyöllensä / aamuyölleen

aamuöillemme

aamuöillenne

aamuöillensä / aamuöilleän

Ade

-lla

aamuyöllämme

aamuyöllänne

aamuyöllänsä / aamuyöllään

aamuöillämme

aamuöillänne

aamuöillänsä / aamuöillään

Abl

-lta

aamuyöltämme

aamuyöltänne

aamuyöltänsä / aamuyöltään

aamuöiltämme

aamuöiltänne

aamuöiltänsä / aamuöiltään

Tra

-ksi

aamuyöksemme

aamuyöksenne

aamuyöksensä / aamuyökseen

aamuöiksemme

aamuöiksenne

aamuöiksensä / aamuöikseen

Ess

-na

aamuyönämme

aamuyönänne

aamuyönänsä / aamuyönään

aamuöinämme

aamuöinänne

aamuöinänsä / aamuöinään

Abe

-tta

aamuyöttämme

aamuyöttänne

aamuyöttänsä / aamuyöttään

aamuöittämme

aamuöittänne

aamuöittänsä / aamuöittään

Com

-ne

-

-

-

aamuöinemme

aamuöinenne

aamuöinensä / aamuöineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aamu

aamut

Par

-ta

aamua

aamuja

Gen

-n

aamun

aamujen

Ill

mihin

aamuun

aamuihin

Ine

-ssa

aamussa

aamuissa

Ela

-sta

aamusta

aamuista

All

-lle

aamulle

aamuille

Ade

-lla

aamulla

aamuilla

Abl

-lta

aamulta

aamuilta

Tra

-ksi

aamuksi

aamuiksi

Ess

-na

aamuna

aamuina

Abe

-tta

aamutta

aamuitta

Com

-ne

-

aamuine

Ins

-in

-

aamuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aamu

aamut

Par

-ta

aamua

aamuja

Gen

-n

aamun

aamujen

Ill

mihin

aamuun

aamuihin

Ine

-ssa

aamussa

aamuissa

Ela

-sta

aamusta

aamuista

All

-lle

aamulle

aamuille

Ade

-lla

aamulla

aamuilla

Abl

-lta

aamulta

aamuilta

Tra

-ksi

aamuksi

aamuiksi

Ess

-na

aamuna

aamuina

Abe

-tta

aamutta

aamuitta

Com

-ne

-

aamuine

Ins

-in

-

aamuin

Translations

morning aamu, aamupäivä, huomen
morn aamu
Show more arrow right

Wiktionary

morning huomen (poetic) Show more arrow right aamiainenaamuinenaamuisinaamullinenaamusella Show more arrow right aamuaskareaamuateriaaamuerektioaamuhartausaamuhetkiaamuhämäräaamuihminenaamujumalanpalvelusaamujunaaamukahdeksanaamukahviaamukampaaamukasteaamukirkkoaamukylmäaamulehtiaamulenkkiaamulepakkoaamulypsyaamulähetysaamulämpöaamunavausaamunkajoaamunkoiaamunkoiteaamunkoittoaamunraikasaamunsarastusaamuntorkkuaamunvirkkuaamupahoinvointiaamupalaaamupesuaamupukuaamupuoliaamupäiväaamurukousaamuruokaaamuruskoaamuruuhkaaamusumuaamutakkiaamuteeaamutohveliaamutorkkuaamutossuaamutossutaamutuimaaamutuimaanaamutähtiaamu-uninenaamu-uutisetaamuvarhainaamuvartioaamuvirkkuaamuvoimisteluaamuvuoroaamuyöeilisaamuhuomenaamuhuomisaamujouluaamukesäaamukevätaamukrapula-aamulauantaiaamupakkasaamupyhäaamupääsiäisaamusunnuntaiaamusyysaamuvarhaisaamu Show more arrow right < archaic word huomenhaamu ("morning twilight, morning mist") < huomen (“morning”) + haamu (“twilight, mist, ghost”); huomen has come to mean "tomorrow" (in other Finnic languages cognates of "huomen" still mean "morning") and haamu has dropped the "h" and has come to mean "morning". Show more arrow right

Wikipedia

Morning Morning is the period from sunrise to noon. There are no exact times for when morning begins (also true for evening and night) because it can vary according to one's lifestyle and the hours of daylight at each time of year. However, morning strictly ends at noon, which is when afternoon starts. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aamuni

aamuni

aamusi

aamusi

aamunsa

aamunsa

Par

-ta

aamuani

aamujani

aamuasi

aamujasi

aamuansa / aamuaan

aamujansa / aamujaan

Gen

-n

aamuni

aamujeni

aamusi

aamujesi

aamunsa

aamujensa

Ill

mihin

aamuuni

aamuihini

aamuusi

aamuihisi

aamuunsa

aamuihinsa

Ine

-ssa

aamussani

aamuissani

aamussasi

aamuissasi

aamussansa / aamussaan

aamuissansa / aamuissaan

Ela

-sta

aamustani

aamuistani

aamustasi

aamuistasi

aamustansa / aamustaan

aamuistansa / aamuistaan

All

-lle

aamulleni

aamuilleni

aamullesi

aamuillesi

aamullensa / aamulleen

aamuillensa / aamuillean

Ade

-lla

aamullani

aamuillani

aamullasi

aamuillasi

aamullansa / aamullaan

aamuillansa / aamuillaan

Abl

-lta

aamultani

aamuiltani

aamultasi

aamuiltasi

aamultansa / aamultaan

aamuiltansa / aamuiltaan

Tra

-ksi

aamukseni

aamuikseni

aamuksesi

aamuiksesi

aamuksensa / aamukseen

aamuiksensa / aamuikseen

Ess

-na

aamunani

aamuinani

aamunasi

aamuinasi

aamunansa / aamunaan

aamuinansa / aamuinaan

Abe

-tta

aamuttani

aamuittani

aamuttasi

aamuittasi

aamuttansa / aamuttaan

aamuittansa / aamuittaan

Com

-ne

-

aamuineni

-

aamuinesi

-

aamuinensa / aamuineen

Singular

Plural

Nom

-

aamuni

aamusi

aamunsa

aamuni

aamusi

aamunsa

Par

-ta

aamuani

aamuasi

aamuansa / aamuaan

aamujani

aamujasi

aamujansa / aamujaan

Gen

-n

aamuni

aamusi

aamunsa

aamujeni

aamujesi

aamujensa

Ill

mihin

aamuuni

aamuusi

aamuunsa

aamuihini

aamuihisi

aamuihinsa

Ine

-ssa

aamussani

aamussasi

aamussansa / aamussaan

aamuissani

aamuissasi

aamuissansa / aamuissaan

Ela

-sta

aamustani

aamustasi

aamustansa / aamustaan

aamuistani

aamuistasi

aamuistansa / aamuistaan

All

-lle

aamulleni

aamullesi

aamullensa / aamulleen

aamuilleni

aamuillesi

aamuillensa / aamuillean

Ade

-lla

aamullani

aamullasi

aamullansa / aamullaan

aamuillani

aamuillasi

aamuillansa / aamuillaan

Abl

-lta

aamultani

aamultasi

aamultansa / aamultaan

aamuiltani

aamuiltasi

aamuiltansa / aamuiltaan

Tra

-ksi

aamukseni

aamuksesi

aamuksensa / aamukseen

aamuikseni

aamuiksesi

aamuiksensa / aamuikseen

Ess

-na

aamunani

aamunasi

aamunansa / aamunaan

aamuinani

aamuinasi

aamuinansa / aamuinaan

Abe

-tta

aamuttani

aamuttasi

aamuttansa / aamuttaan

aamuittani

aamuittasi

aamuittansa / aamuittaan

Com

-ne

-

-

-

aamuineni

aamuinesi

aamuinensa / aamuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aamumme

aamumme

aamunne

aamunne

aamunsa

aamunsa

Par

-ta

aamuamme

aamujamme

aamuanne

aamujanne

aamuansa / aamuaan

aamujansa / aamujaan

Gen

-n

aamumme

aamujemme

aamunne

aamujenne

aamunsa

aamujensa

Ill

mihin

aamuumme

aamuihimme

aamuunne

aamuihinne

aamuunsa

aamuihinsa

Ine

-ssa

aamussamme

aamuissamme

aamussanne

aamuissanne

aamussansa / aamussaan

aamuissansa / aamuissaan

Ela

-sta

aamustamme

aamuistamme

aamustanne

aamuistanne

aamustansa / aamustaan

aamuistansa / aamuistaan

All

-lle

aamullemme

aamuillemme

aamullenne

aamuillenne

aamullensa / aamulleen

aamuillensa / aamuillean

Ade

-lla

aamullamme

aamuillamme

aamullanne

aamuillanne

aamullansa / aamullaan

aamuillansa / aamuillaan

Abl

-lta

aamultamme

aamuiltamme

aamultanne

aamuiltanne

aamultansa / aamultaan

aamuiltansa / aamuiltaan

Tra

-ksi

aamuksemme

aamuiksemme

aamuksenne

aamuiksenne

aamuksensa / aamukseen

aamuiksensa / aamuikseen

Ess

-na

aamunamme

aamuinamme

aamunanne

aamuinanne

aamunansa / aamunaan

aamuinansa / aamuinaan

Abe

-tta

aamuttamme

aamuittamme

aamuttanne

aamuittanne

aamuttansa / aamuttaan

aamuittansa / aamuittaan

Com

-ne

-

aamuinemme

-

aamuinenne

-

aamuinensa / aamuineen

Singular

Plural

Nom

-

aamumme

aamunne

aamunsa

aamumme

aamunne

aamunsa

Par

-ta

aamuamme

aamuanne

aamuansa / aamuaan

aamujamme

aamujanne

aamujansa / aamujaan

Gen

-n

aamumme

aamunne

aamunsa

aamujemme

aamujenne

aamujensa

Ill

mihin

aamuumme

aamuunne

aamuunsa

aamuihimme

aamuihinne

aamuihinsa

Ine

-ssa

aamussamme

aamussanne

aamussansa / aamussaan

aamuissamme

aamuissanne

aamuissansa / aamuissaan

Ela

-sta

aamustamme

aamustanne

aamustansa / aamustaan

aamuistamme

aamuistanne

aamuistansa / aamuistaan

All

-lle

aamullemme

aamullenne

aamullensa / aamulleen

aamuillemme

aamuillenne

aamuillensa / aamuillean

Ade

-lla

aamullamme

aamullanne

aamullansa / aamullaan

aamuillamme

aamuillanne

aamuillansa / aamuillaan

Abl

-lta

aamultamme

aamultanne

aamultansa / aamultaan

aamuiltamme

aamuiltanne

aamuiltansa / aamuiltaan

Tra

-ksi

aamuksemme

aamuksenne

aamuksensa / aamukseen

aamuiksemme

aamuiksenne

aamuiksensa / aamuikseen

Ess

-na

aamunamme

aamunanne

aamunansa / aamunaan

aamuinamme

aamuinanne

aamuinansa / aamuinaan

Abe

-tta

aamuttamme

aamuttanne

aamuttansa / aamuttaan

aamuittamme

aamuittanne

aamuittansa / aamuittaan

Com

-ne

-

-

-

aamuinemme

aamuinenne

aamuinensa / aamuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept