Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

isin isä   N Pl Ins
isi   N Sg Gen

isä, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - isä isät
Par -ta isää isiä
Gen -n isän isien
Ill mihin isään isiin
Ine -ssa isässä isissä
Ela -sta isästä isistä
All -lle isälle isille
Ade -lla isällä isillä
Abl -lta isältä isiltä
Tra -ksi isäksi isiksi
Ess -na isänä isinä
Abe -tta isättä isittä
Com -ne - isine
Ins -in - isin

Translations & synonyms

father isä, taatto, alkuunpanija
dad isä, isi
sire isä
daddy isä, isi
parent vanhempi, isä, toinen vanhemmista, emä, emokasvi
papa isä, pappa
founding father isä, perustaja, perustuslakia säätävän konventin jäsen, alkuunpanija
padre isä, pappi
pa isä
pop pop, popmusiikki, poksahdus, isä, limonaati, pamaus
poppa isä

Wikipedia

A father is the male parent of a child. Besides the paternal bonds of a father to his children, the father may have a parental, legal, and social relationship with the child that carries with it certain rights and obligations. An adoptive father is a male who has become the child's parent through the legal process of adoption.

Source: Wikipedia
Wiktionary
father

     Synonym: faija (slang), fade (slang), fatsi (slang), isi (childishly), isukki (childishly), iskä (childishly), iso (poetic, archaic), isäukko (usually of an old father), taatto (archaic)
(with capital initial) Father (God)

Derived terms:
iso
isyys
isällinen
isäntä
Compounds:
adoptioisä
esi-isä
isoisä
isähahmo
isäinmaa
isäjumala
isäkasvi
isäkummi
isämeidän
isämeitä
isänisä
isänkoti
isänmaa
isänmaallisuus
isänmurha
isännimi
isänperintö
isänpuoleinen
isänpäivä
isänrakkaus
isäntunne
isänvalta
isänäiti
isäpappa
isäpuoli
isätön
isäukko
isävainaja
isävanha
isävanhus
isäyksilö
kantaisä
kasvatusisä
kaupunginisä
kirkkoisä
koti-isä
kunnanisä
maanisä
myrskyisä
oppi-isä
ottoisä
pehmoisä
perheenisä
rippi-isä
viikonloppuisä
yksinhuoltajaisä
äidinisä

Etymology:
From Proto-Finnic icä, from Proto-Uralic ićä. Cognate with Estonian isa, Northern Sami áhčči and Hungarian ős.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - isäni isäni isäsi isäsi isänsä isänsä
Par -ta isääni isiäni isääsi isiäsi isäänsä isiänsä / isiään
Gen -n isäni isieni isäsi isiesi isänsä isiensä
Ill mihin isääni isiini isääsi isiisi isäänsä isiinsä
Ine -ssa isässäni isissäni isässäsi isissäsi isässänsä / isässään isissänsä / isissään
Ela -sta isästäni isistäni isästäsi isistäsi isästänsä / isästään isistänsä / isistään
All -lle isälleni isilleni isällesi isillesi isälleen / isällensä isillensä / isilleän
Ade -lla isälläni isilläni isälläsi isilläsi isällänsä / isällään isillänsä / isillään
Abl -lta isältäni isiltäni isältäsi isiltäsi isältänsä / isältään isiltänsä / isiltään
Tra -ksi isäkseni isikseni isäksesi isiksesi isäkseen / isäksensä isikseen / isiksensä
Ess -na isänäni isinäni isänäsi isinäsi isänänsä / isänään isinänsä / isinään
Abe -tta isättäni isittäni isättäsi isittäsi isättänsä / isättään isittänsä / isittään
Com -ne - isineni - isinesi - isineen / isinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - isämme isämme isänne isänne isänsä isänsä
Par -ta isäämme isiämme isäänne isiänne isäänsä isiänsä / isiään
Gen -n isämme isiemme isänne isienne isänsä isiensä
Ill mihin isäämme isiimme isäänne isiinne isäänsä isiinsä
Ine -ssa isässämme isissämme isässänne isissänne isässänsä / isässään isissänsä / isissään
Ela -sta isästämme isistämme isästänne isistänne isästänsä / isästään isistänsä / isistään
All -lle isällemme isillemme isällenne isillenne isälleen / isällensä isillensä / isilleän
Ade -lla isällämme isillämme isällänne isillänne isällänsä / isällään isillänsä / isillään
Abl -lta isältämme isiltämme isältänne isiltänne isältänsä / isältään isiltänsä / isiltään
Tra -ksi isäksemme isiksemme isäksenne isiksenne isäkseen / isäksensä isikseen / isiksensä
Ess -na isänämme isinämme isänänne isinänne isänänsä / isänään isinänsä / isinään
Abe -tta isättämme isittämme isättänne isittänne isättänsä / isättään isittänsä / isittään
Com -ne - isinemme - isinenne - isineen / isinensä

isi, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - isi isit
Par -ta isiä isejä
Gen -n isin isien
Ill mihin isiin iseihin
Ine -ssa isissä iseissä
Ela -sta isistä iseistä
All -lle isille iseille
Ade -lla isillä iseillä
Abl -lta isiltä iseiltä
Tra -ksi isiksi iseiksi
Ess -na isinä iseinä
Abe -tta isittä iseittä
Com -ne - iseine
Ins -in - isein

Translations & synonyms

daddy isä, isi
dad isä, isi
isi
Wikipedia

A father is the male parent of a child. Besides the paternal bonds of a father to his children, the father may have a parental, legal, and social relationship with the child that carries with it certain rights and obligations. An adoptive father is a male who has become the child's parent through the legal process of adoption.

Source: Wikipedia
Wiktionary
(familiar) dad, father, daddy

     Synonym: iskä, isukki, isä
Etymology:
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - isini isini isisi isisi isinsä isinsä
Par -ta isiäni isejäni isiäsi isejäsi isiänsä / isiään isejänsä / isejään
Gen -n isini isieni isisi isiesi isinsä isiensä
Ill mihin isiini iseihini isiisi iseihisi isiinsä iseihinsä
Ine -ssa isissäni iseissäni isissäsi iseissäsi isissänsä / isissään iseissänsä / iseissään
Ela -sta isistäni iseistäni isistäsi iseistäsi isistänsä / isistään iseistänsä / iseistään
All -lle isilleni iseilleni isillesi iseillesi isilleen / isillensä iseillensä / iseilleän
Ade -lla isilläni iseilläni isilläsi iseilläsi isillänsä / isillään iseillänsä / iseillään
Abl -lta isiltäni iseiltäni isiltäsi iseiltäsi isiltänsä / isiltään iseiltänsä / iseiltään
Tra -ksi isikseni iseikseni isiksesi iseiksesi isikseen / isiksensä iseikseen / iseiksensä
Ess -na isinäni iseinäni isinäsi iseinäsi isinänsä / isinään iseinänsä / iseinään
Abe -tta isittäni iseittäni isittäsi iseittäsi isittänsä / isittään iseittänsä / iseittään
Com -ne - iseineni - iseinesi - iseineen / iseinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - isimme isimme isinne isinne isinsä isinsä
Par -ta isiämme isejämme isiänne isejänne isiänsä / isiään isejänsä / isejään
Gen -n isimme isiemme isinne isienne isinsä isiensä
Ill mihin isiimme iseihimme isiinne iseihinne isiinsä iseihinsä
Ine -ssa isissämme iseissämme isissänne iseissänne isissänsä / isissään iseissänsä / iseissään
Ela -sta isistämme iseistämme isistänne iseistänne isistänsä / isistään iseistänsä / iseistään
All -lle isillemme iseillemme isillenne iseillenne isilleen / isillensä iseillensä / iseilleän
Ade -lla isillämme iseillämme isillänne iseillänne isillänsä / isillään iseillänsä / iseillään
Abl -lta isiltämme iseiltämme isiltänne iseiltänne isiltänsä / isiltään iseiltänsä / iseiltään
Tra -ksi isiksemme iseiksemme isiksenne iseiksenne isikseen / isiksensä iseikseen / iseiksensä
Ess -na isinämme iseinämme isinänne iseinänne isinänsä / isinään iseinänsä / iseinään
Abe -tta isittämme iseittämme isittänne iseittänne isittänsä / isittään iseittänsä / iseittään
Com -ne - iseinemme - iseinenne - iseineen / iseinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept