Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us
Showing results for: Idenne

Word analysis

Idenne Ide   N Prop Sg Nom PxPl2
Ide   N Prop Sg Gen PxPl2
Ide   N Prop Pl Nom PxPl2
Ide   N Prop Sem/Human Sg Nom PxPl2
Ide   N Prop Sem/Human Sg Gen PxPl2
Ide   N Prop Sem/Human Pl Nom PxPl2
Id   N Prop + enne   N Sg Nom
Id   N Prop Sem/Human + enne   N Sg Nom
Id   N Prop Sem/Human Cmp + enne   N Sg Nom
Id   N Prop Cmp + enne   N Sg Nom

Ide, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - Ide Ide / Idet
Par -ta Ideä Idejä
Gen -n Ide / Iden Idein / Idejen
Ill mihin Ideen Ideihin
Ine -ssa Idessä Ideissä
Ela -sta Idestä Ideistä
All -lle Idelle Ideille
Ade -lla Idellä Ideillä
Abl -lta Ideltä Ideiltä
Tra -ksi Ideksi Ideiksi
Ess -na Idenä Ideinä
Abe -tta Idettä Ideittä
Com -ne - -
Ins -in - Idein

Translations & synonyms

ide
of Ide
an IDE
IDE to
Wikipedia
Word Ide can mean the following:
Integrated Drive Electronics: tietokoneväylä
Ide: Japanin maaseutukaupunki Kioton prefektuurissa
Ide: Englannin kylä Devonin kreivikunnassa
Ída: Kreikan vuori Kreetan saarella
Yūji Ide: japanilainen kilpa-autoilija
Yasunori Ide: japanilainen animaatio-ohjaaja
Source: Wikipedia
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - Ideni Ideni Idesi Idesi Idensä / Ideän Idensä / Ideän
Par -ta Ideäni Idejäni Ideäsi Idejäsi Ideänsä / Ideään Idejänsä / Idejään
Gen -n Ideni Ideini / Idejeni Idesi Ideisi / Idejesi Idensä / Ideän Ideinsä / Idejensä
Ill mihin Ideeni Ideihini Ideesi Ideihisi Ideensä Ideihinsä
Ine -ssa Idessäni Ideissäni Idessäsi Ideissäsi Idessänsä / Idessään Ideissänsä
Ela -sta Idestäni Ideistäni Idestäsi Ideistäsi Idestänsä / Idestään Ideistänsä
All -lle Idelleni Ideilleni Idellesi Ideillesi Idelleen / Idellensä Ideilleen / Ideillensä
Ade -lla Idelläni Ideilläni Idelläsi Ideilläsi Idellänsä / Idellään Ideillänsä
Abl -lta Ideltäni Ideiltäni Ideltäsi Ideiltäsi Ideltänsä / Ideltään Ideiltänsä
Tra -ksi Idekseni Ideikseni Ideksesi Ideiksesi Idekseen / Ideksensä Ideikseen / Ideiksensä
Ess -na Idenäni Ideinäni Idenäsi Ideinäsi Idenänsä / Idenään Ideinänsä / Ideinään
Abe -tta Idettäni Ideittäni Idettäsi Ideittäsi Idettänsä / Idettään Ideittänsä
Com -ne - - - - - -
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - Idemme Idemme Idenne Idenne Idensä / Ideän Idensä / Ideän
Par -ta Ideämme Idejämme Ideänne Idejänne Ideänsä / Ideään Idejänsä / Idejään
Gen -n Idemme Ideimme / Idejemme Idenne Ideinne / Idejenne Idensä / Ideän Ideinsä / Idejensä
Ill mihin Ideemme Ideihimme Ideenne Ideihinne Ideensä Ideihinsä
Ine -ssa Idessämme Ideissämme Idessänne Ideissänne Idessänsä / Idessään Ideissänsä
Ela -sta Idestämme Ideistämme Idestänne Ideistänne Idestänsä / Idestään Ideistänsä
All -lle Idellemme Ideillemme Idellenne Ideillenne Idelleen / Idellensä Ideilleen / Ideillensä
Ade -lla Idellämme Ideillämme Idellänne Ideillänne Idellänsä / Idellään Ideillänsä
Abl -lta Ideltämme Ideiltämme Ideltänne Ideiltänne Ideltänsä / Ideltään Ideiltänsä
Tra -ksi Ideksemme Ideiksemme Ideksenne Ideiksenne Idekseen / Ideksensä Ideikseen / Ideiksensä
Ess -na Idenämme Ideinämme Idenänne Ideinänne Idenänsä / Idenään Ideinänsä / Ideinään
Abe -tta Idettämme Ideittämme Idettänne Ideittänne Idettänsä / Idettään Ideittänsä
Com -ne - - - - - -

Id, Noun

up ↑

Translations & synonyms

Id
the id
'd
ID of
Wikipedia
Word Id can mean the following:
id: tunniste
Idaho: postilyhenne ID, Yhdysvaltain osavaltio
idem: id., sama
ihonsisäinen: i.d., englannin ilmauksesta intradermal, lääketieteen käsite
indonesia: ISO 639-1 -koodi id, kieli
Indonesia: ISO 3166-1 -koodi ID, valtio tai muu maantieteellinen alue
International Designator: ID, satelliittien nimeämistapa
International Director: ID, Lionsklubien kansainvälinen johtaja
Identiteetti ja demokratia: ID, europarlamenttiryhmä
Itsenäisyys ja demokratia: ID, entinen Euroopan parlamentin poliittinen ryhmä
I would: ID, radioamatööritoiminnan kansainvälinen ilmaus
viettipohja: latinaksi id ’se’, psykoanalyysin käsite
älykäs suunnittelu: ID, englannin sanoista intelligent design, käsite.
Source: Wikipedia

enne, Noun

up ↑

Translations & synonyms

omen enne, merkki
presage enne, merkki
portent merkki, enne
augury merkki, ennusmerkki, enne, ennustaminen
forerunner edelläkävijä, enne
foretoken enne, merkki
foreboding aavistus, paha aavistus, enne

Wikipedia

An omen (also called portent or presage) is a phenomenon that is believed to foretell the future, often signifying the advent of change. It was commonly believed in ancient times, and still believed by some today, that omens bring divine messages from the gods.

Source: Wikipedia
Wiktionary
Omen, sign, token, portent, auspice; bode, boding.

Synonyms:
ennusmerkki
Compounds:
enneuni
Etymology:
enn- +‎ -e; the root is likely related to ensi and/or entää.
Source: Wiktionary
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - enteeni enteeni enteesi enteesi enteensä enteensä
Par -ta ennettäni enteitäni / entehiäni ennettäsi enteitäsi / entehiäsi ennettänsä / ennettään enteitänsä / enteitään /
entehiänsä / entehiään
Gen -n enteeni enteitteni / enteideni /
entehieni / entehitteni
enteesi enteittesi / enteidesi /
entehiesi / entehittesi
enteensä enteittensä / enteidensä /
entehiensä / entehittensä
Ill mihin enteeseeni enteisiini / enteihini /
entehisini
enteeseesi enteisiisi / enteihisi /
entehisisi
enteeseensä enteisiinsä / enteihinsä /
entehisinsä
Ine -ssa enteessäni entehissäni / enteissäni enteessäsi entehissäsi / enteissäsi enteessänsä / enteessään entehissänsä / entehissään /
enteissänsä / enteissään
Ela -sta enteestäni entehistäni / enteistäni enteestäsi entehistäsi / enteistäsi enteestänsä / enteestään entehistänsä / entehistään /
enteistänsä / enteistään
All -lle enteelleni entehilleni / enteilleni enteellesi entehillesi / enteillesi enteelleen / enteellensä entehillensä / entehilleän /
enteillensä / enteilleän
Ade -lla enteelläni entehilläni / enteilläni enteelläsi entehilläsi / enteilläsi enteellänsä / enteellään entehillänsä / entehillään /
enteillänsä / enteillään
Abl -lta enteeltäni entehiltäni / enteiltäni enteeltäsi entehiltäsi / enteiltäsi enteeltänsä / enteeltään entehiltänsä / entehiltään /
enteiltänsä / enteiltään
Tra -ksi enteekseni entehikseni / enteikseni enteeksesi entehiksesi / enteiksesi enteekseen / enteeksensä entehikseen / entehiksensä /
enteikseen / enteiksensä
Ess -na enteenäni entehinäni / enteinäni enteenäsi entehinäsi / enteinäsi enteenänsä / enteenään entehinänsä / entehinään /
enteinänsä / enteinään
Abe -tta enteettäni entehittäni / enteittäni enteettäsi entehittäsi / enteittäsi enteettänsä / enteettään entehittänsä / entehittään /
enteittänsä / enteittään
Com -ne - entehineni / enteineni - entehinesi / enteinesi - entehineen / entehinensä /
enteineen / enteinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - enteemme enteemme enteenne enteenne enteensä enteensä
Par -ta ennettämme enteitämme / entehiämme ennettänne enteitänne / entehiänne ennettänsä / ennettään enteitänsä / enteitään /
entehiänsä / entehiään
Gen -n enteemme enteittemme / enteidemme /
entehiemme / entehittemme
enteenne enteittenne / enteidenne /
entehienne / entehittenne
enteensä enteittensä / enteidensä /
entehiensä / entehittensä
Ill mihin enteeseemme enteisiimme / enteihimme /
entehisimme
enteeseenne enteisiinne / enteihinne /
entehisinne
enteeseensä enteisiinsä / enteihinsä /
entehisinsä
Ine -ssa enteessämme entehissämme / enteissämme enteessänne entehissänne / enteissänne enteessänsä / enteessään entehissänsä / entehissään /
enteissänsä / enteissään
Ela -sta enteestämme entehistämme / enteistämme enteestänne entehistänne / enteistänne enteestänsä / enteestään entehistänsä / entehistään /
enteistänsä / enteistään
All -lle enteellemme entehillemme / enteillemme enteellenne entehillenne / enteillenne enteelleen / enteellensä entehillensä / entehilleän /
enteillensä / enteilleän
Ade -lla enteellämme entehillämme / enteillämme enteellänne entehillänne / enteillänne enteellänsä / enteellään entehillänsä / entehillään /
enteillänsä / enteillään
Abl -lta enteeltämme entehiltämme / enteiltämme enteeltänne entehiltänne / enteiltänne enteeltänsä / enteeltään entehiltänsä / entehiltään /
enteiltänsä / enteiltään
Tra -ksi enteeksemme entehiksemme / enteiksemme enteeksenne entehiksenne / enteiksenne enteekseen / enteeksensä entehikseen / entehiksensä /
enteikseen / enteiksensä
Ess -na enteenämme entehinämme / enteinämme enteenänne entehinänne / enteinänne enteenänsä / enteenään entehinänsä / entehinään /
enteinänsä / enteinään
Abe -tta enteettämme entehittämme / enteittämme enteettänne entehittänne / enteittänne enteettänsä / enteettään entehittänsä / entehittään /
enteittänsä / enteittään
Com -ne - entehinemme / enteinemme - entehinenne / enteinenne - entehineen / entehinensä /
enteineen / enteinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept