logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Ide, noun

Word analysis
Idenne

Idenne

Ide

Noun, Prop Singular Nominative 2nd plural possessive

Ide

Noun, Prop Singular Genitive 2nd plural possessive

Ide

Noun, Prop Plural Nominative 2nd plural possessive

Ide

Noun, Prop Sem/Human Singular Nominative 2nd plural possessive

Ide

Noun, Prop Sem/Human Singular Genitive 2nd plural possessive

Ide

Noun, Prop Sem/Human Plural Nominative 2nd plural possessive

Id

Noun, Prop

+ enne

Noun, Singular Nominative

Id

Noun, Prop Sem/Human

+ enne

Noun, Singular Nominative

Id

Noun, Prop Sem/Human Cmp

+ enne

Noun, Singular Nominative

Id

Noun, Prop Cmp

+ enne

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Ide

Idet

Par

-ta

Ideä

Idejä

Gen

-n

Iden

Idein / Idejen

Ill

mihin

Ideen

Ideihin

Ine

-ssa

Idessä

Ideissä

Ela

-sta

Idestä

Ideistä

All

-lle

Idelle

Ideille

Ade

-lla

Idellä

Ideillä

Abl

-lta

Ideltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Ideksi

Ideiksi

Ess

-na

Idenä

Ideinä

Abe

-tta

Idettä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Ide

Idet

Par

-ta

Ideä

Idejä

Gen

-n

Iden

Idein / Idejen

Ill

mihin

Ideen

Ideihin

Ine

-ssa

Idessä

Ideissä

Ela

-sta

Idestä

Ideistä

All

-lle

Idelle

Ideille

Ade

-lla

Idellä

Ideillä

Abl

-lta

Ideltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Ideksi

Ideiksi

Ess

-na

Idenä

Ideinä

Abe

-tta

Idettä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Translations

ide
of Ide
the ide
an IDE
IDE to
Show more arrow right

Wikipedia

ohjelmointiympäristö
Integrated Drive Electronics
tietokoneväylä Ide
Japanin maaseutukaupunki Kioton prefektuurissa Ide
Englannin kylä Devonin kreivikunnassa Ída
Kreikan vuori Kreetan saarella Yūji Ide
japanilainen kilpa-autoilija Yasunori Ide
japanilainen animaatio-ohjaaja
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Ideni

Ideni

Idesi

Idesi

Idensä / Ideän

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideäni

Idejäni

Ideäsi

Idejäsi

Ideänsä / Ideään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Ideni

Ideini / Idejeni

Idesi

Ideisi / Idejesi

Idensä / Ideän

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideeni

Ideihini

Ideesi

Ideihisi

Ideensä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessäni

Ideissäni

Idessäsi

Ideissäsi

Idessänsä / Idessään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestäni

Ideistäni

Idestäsi

Ideistäsi

Idestänsä / Idestään

Ideistänsä

All

-lle

Idelleni

Ideilleni

Idellesi

Ideillesi

Idellensä / Idelleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idelläni

Ideilläni

Idelläsi

Ideilläsi

Idellänsä / Idellään

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltäni

Ideiltäni

Ideltäsi

Ideiltäsi

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idekseni

Ideikseni

Ideksesi

Ideiksesi

Ideksensä / Idekseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenäni

Ideinäni

Idenäsi

Ideinäsi

Idenänsä / Idenään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettäni

Ideittäni

Idettäsi

Ideittäsi

Idettänsä / Idettään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideäni

Ideäsi

Ideänsä / Ideään

Idejäni

Idejäsi

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Ideini / Idejeni

Ideisi / Idejesi

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideeni

Ideesi

Ideensä

Ideihini

Ideihisi

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessäni

Idessäsi

Idessänsä / Idessään

Ideissäni

Ideissäsi

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestäni

Idestäsi

Idestänsä / Idestään

Ideistäni

Ideistäsi

Ideistänsä

All

-lle

Idelleni

Idellesi

Idellensä / Idelleen

Ideilleni

Ideillesi

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idelläni

Idelläsi

Idellänsä / Idellään

Ideilläni

Ideilläsi

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltäni

Ideltäsi

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltäni

Ideiltäsi

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idekseni

Ideksesi

Ideksensä / Idekseen

Ideikseni

Ideiksesi

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenäni

Idenäsi

Idenänsä / Idenään

Ideinäni

Ideinäsi

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettäni

Idettäsi

Idettänsä / Idettään

Ideittäni

Ideittäsi

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Idemme

Idemme

Idenne

Idenne

Idensä / Ideän

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideämme

Idejämme

Ideänne

Idejänne

Ideänsä / Ideään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idemme

Ideimme / Idejemme

Idenne

Ideinne / Idejenne

Idensä / Ideän

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideemme

Ideihimme

Ideenne

Ideihinne

Ideensä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessämme

Ideissämme

Idessänne

Ideissänne

Idessänsä / Idessään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestämme

Ideistämme

Idestänne

Ideistänne

Idestänsä / Idestään

Ideistänsä

All

-lle

Idellemme

Ideillemme

Idellenne

Ideillenne

Idellensä / Idelleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idellämme

Ideillämme

Idellänne

Ideillänne

Idellänsä / Idellään

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltämme

Ideiltämme

Ideltänne

Ideiltänne

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Ideksemme

Ideiksemme

Ideksenne

Ideiksenne

Ideksensä / Idekseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenämme

Ideinämme

Idenänne

Ideinänne

Idenänsä / Idenään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettämme

Ideittämme

Idettänne

Ideittänne

Idettänsä / Idettään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideämme

Ideänne

Ideänsä / Ideään

Idejämme

Idejänne

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Ideimme / Idejemme

Ideinne / Idejenne

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideemme

Ideenne

Ideensä

Ideihimme

Ideihinne

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessämme

Idessänne

Idessänsä / Idessään

Ideissämme

Ideissänne

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestämme

Idestänne

Idestänsä / Idestään

Ideistämme

Ideistänne

Ideistänsä

All

-lle

Idellemme

Idellenne

Idellensä / Idelleen

Ideillemme

Ideillenne

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idellämme

Idellänne

Idellänsä / Idellään

Ideillämme

Ideillänne

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltämme

Ideltänne

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltämme

Ideiltänne

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Ideksemme

Ideksenne

Ideksensä / Idekseen

Ideiksemme

Ideiksenne

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenämme

Idenänne

Idenänsä / Idenään

Ideinämme

Ideinänne

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettämme

Idettänne

Idettänsä / Idettään

Ideittämme

Ideittänne

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Idi / Id

Idit

Par

-ta

Idiä

Idejä

Gen

-n

Idin

Idien

Ill

mihin

Idiin

Ideihin

Ine

-ssa

Idissä

Ideissä

Ela

-sta

Idistä

Ideistä

All

-lle

Idille

Ideille

Ade

-lla

Idillä

Ideillä

Abl

-lta

Idiltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Idiksi

Ideiksi

Ess

-na

Idinä

Ideinä

Abe

-tta

Idittä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Idi / Id

Idit

Par

-ta

Idiä

Idejä

Gen

-n

Idin

Idien

Ill

mihin

Idiin

Ideihin

Ine

-ssa

Idissä

Ideissä

Ela

-sta

Idistä

Ideistä

All

-lle

Idille

Ideille

Ade

-lla

Idillä

Ideillä

Abl

-lta

Idiltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Idiksi

Ideiksi

Ess

-na

Idinä

Ideinä

Abe

-tta

Idittä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Translations

Id
Id
the id
'd
ID of
Show more arrow right

Wiktionary

(psychology) id Show more arrow right Learned borrowing from New Latin id. Show more arrow right

Wikipedia

id
tunniste Idaho
postilyhenne ID, Yhdysvaltain osavaltio idem
id., sama ihonsisäinen
i.d., englannin ilmauksesta intradermal, lääketieteen käsite indonesia
ISO 639-1 -koodi id, kieli Indonesia
ISO 3166-1 -koodi ID, valtio tai muu maantieteellinen alue International Designator
ID, satelliittien nimeämistapa International Director
ID, Lionsklubien kansainvälinen johtaja Identiteetti ja demokratia
ID, europarlamenttiryhmä Itsenäisyys ja demokratia
ID, entinen Euroopan parlamentin poliittinen ryhmä I would
ID, radioamatööritoiminnan kansainvälinen ilmaus viettipohja
latinaksi id ’se’, psykoanalyysin käsite älykäs suunnittelu
ID, englannin sanoista intelligent design, käsite.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Idini

Idini

Idisi

Idisi

Idinsä / Idiän

Idinsä / Idiän

Par

-ta

Idiäni

Idejäni

Idiäsi

Idejäsi

Idiänsä / Idiään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idini

Idieni

Idisi

Idiesi

Idinsä / Idiän

Idiensä

Ill

mihin

Idiini

Ideihini

Idiisi

Ideihisi

Idiinsä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idissäni

Ideissäni

Idissäsi

Ideissäsi

Idissänsä / Idissään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idistäni

Ideistäni

Idistäsi

Ideistäsi

Idistänsä / Idistään

Ideistänsä

All

-lle

Idilleni

Ideilleni

Idillesi

Ideillesi

Idillensä / Idilleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idilläni

Ideilläni

Idilläsi

Ideilläsi

Idillänsä / Idillään

Ideillänsä

Abl

-lta

Idiltäni

Ideiltäni

Idiltäsi

Ideiltäsi

Idiltänsä / Idiltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idikseni

Ideikseni

Idiksesi

Ideiksesi

Idiksensä / Idikseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idinäni

Ideinäni

Idinäsi

Ideinäsi

Idinänsä / Idinään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idittäni

Ideittäni

Idittäsi

Ideittäsi

Idittänsä / Idittään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Idini

Idisi

Idinsä / Idiän

Idini

Idisi

Idinsä / Idiän

Par

-ta

Idiäni

Idiäsi

Idiänsä / Idiään

Idejäni

Idejäsi

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idini

Idisi

Idinsä / Idiän

Idieni

Idiesi

Idiensä

Ill

mihin

Idiini

Idiisi

Idiinsä

Ideihini

Ideihisi

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idissäni

Idissäsi

Idissänsä / Idissään

Ideissäni

Ideissäsi

Ideissänsä

Ela

-sta

Idistäni

Idistäsi

Idistänsä / Idistään

Ideistäni

Ideistäsi

Ideistänsä

All

-lle

Idilleni

Idillesi

Idillensä / Idilleen

Ideilleni

Ideillesi

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idilläni

Idilläsi

Idillänsä / Idillään

Ideilläni

Ideilläsi

Ideillänsä

Abl

-lta

Idiltäni

Idiltäsi

Idiltänsä / Idiltään

Ideiltäni

Ideiltäsi

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idikseni

Idiksesi

Idiksensä / Idikseen

Ideikseni

Ideiksesi

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idinäni

Idinäsi

Idinänsä / Idinään

Ideinäni

Ideinäsi

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idittäni

Idittäsi

Idittänsä / Idittään

Ideittäni

Ideittäsi

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Idimme

Idimme

Idinne

Idinne

Idinsä / Idiän

Idinsä / Idiän

Par

-ta

Idiämme

Idejämme

Idiänne

Idejänne

Idiänsä / Idiään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idimme

Idiemme

Idinne

Idienne

Idinsä / Idiän

Idiensä

Ill

mihin

Idiimme

Ideihimme

Idiinne

Ideihinne

Idiinsä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idissämme

Ideissämme

Idissänne

Ideissänne

Idissänsä / Idissään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idistämme

Ideistämme

Idistänne

Ideistänne

Idistänsä / Idistään

Ideistänsä

All

-lle

Idillemme

Ideillemme

Idillenne

Ideillenne

Idillensä / Idilleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idillämme

Ideillämme

Idillänne

Ideillänne

Idillänsä / Idillään

Ideillänsä

Abl

-lta

Idiltämme

Ideiltämme

Idiltänne

Ideiltänne

Idiltänsä / Idiltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idiksemme

Ideiksemme

Idiksenne

Ideiksenne

Idiksensä / Idikseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idinämme

Ideinämme

Idinänne

Ideinänne

Idinänsä / Idinään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idittämme

Ideittämme

Idittänne

Ideittänne

Idittänsä / Idittään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Idimme

Idinne

Idinsä / Idiän

Idimme

Idinne

Idinsä / Idiän

Par

-ta

Idiämme

Idiänne

Idiänsä / Idiään

Idejämme

Idejänne

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idimme

Idinne

Idinsä / Idiän

Idiemme

Idienne

Idiensä

Ill

mihin

Idiimme

Idiinne

Idiinsä

Ideihimme

Ideihinne

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idissämme

Idissänne

Idissänsä / Idissään

Ideissämme

Ideissänne

Ideissänsä

Ela

-sta

Idistämme

Idistänne

Idistänsä / Idistään

Ideistämme

Ideistänne

Ideistänsä

All

-lle

Idillemme

Idillenne

Idillensä / Idilleen

Ideillemme

Ideillenne

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idillämme

Idillänne

Idillänsä / Idillään

Ideillämme

Ideillänne

Ideillänsä

Abl

-lta

Idiltämme

Idiltänne

Idiltänsä / Idiltään

Ideiltämme

Ideiltänne

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idiksemme

Idiksenne

Idiksensä / Idikseen

Ideiksemme

Ideiksenne

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idinämme

Idinänne

Idinänsä / Idinään

Ideinämme

Ideinänne

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idittämme

Idittänne

Idittänsä / Idittään

Ideittämme

Ideittänne

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

enne

enteet

Par

-ta

ennettä

enteitä / entehiä

Gen

-n

enteen

enteitten / enteiden / entehien / entehitten

Ill

mihin

enteeseen

enteisiin / enteihin / entehisin

Ine

-ssa

enteessä

entehissä / enteissä

Ela

-sta

enteestä

entehistä / enteistä

All

-lle

enteelle

entehille / enteille

Ade

-lla

enteellä

entehillä / enteillä

Abl

-lta

enteeltä

entehiltä / enteiltä

Tra

-ksi

enteeksi

entehiksi / enteiksi

Ess

-na

enteenä

entehinä / enteinä

Abe

-tta

enteettä

entehittä / enteittä

Com

-ne

-

entehine / enteine

Ins

-in

-

entehin / entein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

enne

enteet

Par

-ta

ennettä

enteitä / entehiä

Gen

-n

enteen

enteitten / enteiden / entehien / entehitten

Ill

mihin

enteeseen

enteisiin / enteihin / entehisin

Ine

-ssa

enteessä

entehissä / enteissä

Ela

-sta

enteestä

entehistä / enteistä

All

-lle

enteelle

entehille / enteille

Ade

-lla

enteellä

entehillä / enteillä

Abl

-lta

enteeltä

entehiltä / enteiltä

Tra

-ksi

enteeksi

entehiksi / enteiksi

Ess

-na

enteenä

entehinä / enteinä

Abe

-tta

enteettä

entehittä / enteittä

Com

-ne

-

entehine / enteine

Ins

-in

-

entehin / entein

Translations

omen enne, merkki
presage enne, merkki
portent merkki, enne
augury merkki, ennusmerkki, enne, ennustaminen
forerunner edelläkävijä, enne
foretoken enne, merkki
foreboding aavistus, paha aavistus, enne
Show more arrow right

Wiktionary

Omen, sign, token, portent, auspice; bode, boding. Show more arrow right ennusmerkki Show more arrow right enneuni Show more arrow right enn- +‎ -e; the root is likely related to ensi and/or entää. Show more arrow right

Wikipedia

Omen An omen (also called portent or presage) is a phenomenon that is believed to foretell the future, often signifying the advent of change. It was commonly believed in ancient times, and still believed by some today, that omens bring divine messages from the gods. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

enteeni

enteeni

enteesi

enteesi

enteensä

enteensä

Par

-ta

ennettäni

enteitäni / entehiäni

ennettäsi

enteitäsi / entehiäsi

ennettänsä / ennettään

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteeni

enteitteni / enteideni / entehieni / entehitteni

enteesi

enteittesi / enteidesi / entehiesi / entehittesi

enteensä

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseeni

enteisiini / enteihini / entehisini

enteeseesi

enteisiisi / enteihisi / entehisisi

enteeseensä

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessäni

entehissäni / enteissäni

enteessäsi

entehissäsi / enteissäsi

enteessänsä / enteessään

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestäni

entehistäni / enteistäni

enteestäsi

entehistäsi / enteistäsi

enteestänsä / enteestään

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteelleni

entehilleni / enteilleni

enteellesi

entehillesi / enteillesi

enteellensä / enteelleen

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteelläni

entehilläni / enteilläni

enteelläsi

entehilläsi / enteilläsi

enteellänsä / enteellään

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltäni

entehiltäni / enteiltäni

enteeltäsi

entehiltäsi / enteiltäsi

enteeltänsä / enteeltään

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteekseni

entehikseni / enteikseni

enteeksesi

entehiksesi / enteiksesi

enteeksensä / enteekseen

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenäni

entehinäni / enteinäni

enteenäsi

entehinäsi / enteinäsi

enteenänsä / enteenään

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettäni

entehittäni / enteittäni

enteettäsi

entehittäsi / enteittäsi

enteettänsä / enteettään

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

entehineni / enteineni

-

entehinesi / enteinesi

-

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Singular

Plural

Nom

-

enteeni

enteesi

enteensä

enteeni

enteesi

enteensä

Par

-ta

ennettäni

ennettäsi

ennettänsä / ennettään

enteitäni / entehiäni

enteitäsi / entehiäsi

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteeni

enteesi

enteensä

enteitteni / enteideni / entehieni / entehitteni

enteittesi / enteidesi / entehiesi / entehittesi

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseeni

enteeseesi

enteeseensä

enteisiini / enteihini / entehisini

enteisiisi / enteihisi / entehisisi

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessäni

enteessäsi

enteessänsä / enteessään

entehissäni / enteissäni

entehissäsi / enteissäsi

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestäni

enteestäsi

enteestänsä / enteestään

entehistäni / enteistäni

entehistäsi / enteistäsi

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteelleni

enteellesi

enteellensä / enteelleen

entehilleni / enteilleni

entehillesi / enteillesi

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteelläni

enteelläsi

enteellänsä / enteellään

entehilläni / enteilläni

entehilläsi / enteilläsi

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltäni

enteeltäsi

enteeltänsä / enteeltään

entehiltäni / enteiltäni

entehiltäsi / enteiltäsi

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteekseni

enteeksesi

enteeksensä / enteekseen

entehikseni / enteikseni

entehiksesi / enteiksesi

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenäni

enteenäsi

enteenänsä / enteenään

entehinäni / enteinäni

entehinäsi / enteinäsi

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettäni

enteettäsi

enteettänsä / enteettään

entehittäni / enteittäni

entehittäsi / enteittäsi

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

-

-

entehineni / enteineni

entehinesi / enteinesi

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

enteemme

enteemme

enteenne

enteenne

enteensä

enteensä

Par

-ta

ennettämme

enteitämme / entehiämme

ennettänne

enteitänne / entehiänne

ennettänsä / ennettään

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteemme

enteittemme / enteidemme / entehiemme / entehittemme

enteenne

enteittenne / enteidenne / entehienne / entehittenne

enteensä

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseemme

enteisiimme / enteihimme / entehisimme

enteeseenne

enteisiinne / enteihinne / entehisinne

enteeseensä

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessämme

entehissämme / enteissämme

enteessänne

entehissänne / enteissänne

enteessänsä / enteessään

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestämme

entehistämme / enteistämme

enteestänne

entehistänne / enteistänne

enteestänsä / enteestään

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteellemme

entehillemme / enteillemme

enteellenne

entehillenne / enteillenne

enteellensä / enteelleen

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteellämme

entehillämme / enteillämme

enteellänne

entehillänne / enteillänne

enteellänsä / enteellään

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltämme

entehiltämme / enteiltämme

enteeltänne

entehiltänne / enteiltänne

enteeltänsä / enteeltään

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteeksemme

entehiksemme / enteiksemme

enteeksenne

entehiksenne / enteiksenne

enteeksensä / enteekseen

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenämme

entehinämme / enteinämme

enteenänne

entehinänne / enteinänne

enteenänsä / enteenään

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettämme

entehittämme / enteittämme

enteettänne

entehittänne / enteittänne

enteettänsä / enteettään

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

entehinemme / enteinemme

-

entehinenne / enteinenne

-

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Singular

Plural

Nom

-

enteemme

enteenne

enteensä

enteemme

enteenne

enteensä

Par

-ta

ennettämme

ennettänne

ennettänsä / ennettään

enteitämme / entehiämme

enteitänne / entehiänne

enteitänsä / enteitään / entehiänsä / entehiään

Gen

-n

enteemme

enteenne

enteensä

enteittemme / enteidemme / entehiemme / entehittemme

enteittenne / enteidenne / entehienne / entehittenne

enteittensä / enteidensä / entehiensä / entehittensä

Ill

mihin

enteeseemme

enteeseenne

enteeseensä

enteisiimme / enteihimme / entehisimme

enteisiinne / enteihinne / entehisinne

enteisiinsä / enteihinsä / entehisinsä

Ine

-ssa

enteessämme

enteessänne

enteessänsä / enteessään

entehissämme / enteissämme

entehissänne / enteissänne

entehissänsä / entehissään / enteissänsä / enteissään

Ela

-sta

enteestämme

enteestänne

enteestänsä / enteestään

entehistämme / enteistämme

entehistänne / enteistänne

entehistänsä / entehistään / enteistänsä / enteistään

All

-lle

enteellemme

enteellenne

enteellensä / enteelleen

entehillemme / enteillemme

entehillenne / enteillenne

entehillensä / entehilleän / enteillensä / enteilleän

Ade

-lla

enteellämme

enteellänne

enteellänsä / enteellään

entehillämme / enteillämme

entehillänne / enteillänne

entehillänsä / entehillään / enteillänsä / enteillään

Abl

-lta

enteeltämme

enteeltänne

enteeltänsä / enteeltään

entehiltämme / enteiltämme

entehiltänne / enteiltänne

entehiltänsä / entehiltään / enteiltänsä / enteiltään

Tra

-ksi

enteeksemme

enteeksenne

enteeksensä / enteekseen

entehiksemme / enteiksemme

entehiksenne / enteiksenne

entehikseen / entehiksensä / enteikseen / enteiksensä

Ess

-na

enteenämme

enteenänne

enteenänsä / enteenään

entehinämme / enteinämme

entehinänne / enteinänne

entehinänsä / entehinään / enteinänsä / enteinään

Abe

-tta

enteettämme

enteettänne

enteettänsä / enteettään

entehittämme / enteittämme

entehittänne / enteittänne

entehittänsä / entehittään / enteittänsä / enteittään

Com

-ne

-

-

-

entehinemme / enteinemme

entehinenne / enteinenne

entehineen / entehinensä / enteineen / enteinensä

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept