logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

Ide, noun

Word analysis
Iden

Iden

Ide

Noun, Prop Singular Genitive

Ide

Noun, Prop Sem/Human Singular Genitive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Ide

Idet

Par

-ta

Ideä

Idejä

Gen

-n

Iden

Idein / Idejen

Ill

mihin

Ideen

Ideihin

Ine

-ssa

Idessä

Ideissä

Ela

-sta

Idestä

Ideistä

All

-lle

Idelle

Ideille

Ade

-lla

Idellä

Ideillä

Abl

-lta

Ideltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Ideksi

Ideiksi

Ess

-na

Idenä

Ideinä

Abe

-tta

Idettä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

Ide

Idet

Par

-ta

Ideä

Idejä

Gen

-n

Iden

Idein / Idejen

Ill

mihin

Ideen

Ideihin

Ine

-ssa

Idessä

Ideissä

Ela

-sta

Idestä

Ideistä

All

-lle

Idelle

Ideille

Ade

-lla

Idellä

Ideillä

Abl

-lta

Ideltä

Ideiltä

Tra

-ksi

Ideksi

Ideiksi

Ess

-na

Idenä

Ideinä

Abe

-tta

Idettä

Ideittä

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

Idein

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

ide
of Ide
the ide
an IDE
IDE to
Show more arrow right

Wikipedia

ohjelmointiympäristö
Integrated Drive Electronics
tietokoneväylä Ide
Japanin maaseutukaupunki Kioton prefektuurissa Ide
Englannin kylä Devonin kreivikunnassa Ída
Kreikan vuori Kreetan saarella Yūji Ide
japanilainen kilpa-autoilija Yasunori Ide
japanilainen animaatio-ohjaaja
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Ideni

Ideni

Idesi

Idesi

Idensä / Ideän

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideäni

Idejäni

Ideäsi

Idejäsi

Ideänsä / Ideään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Ideni

Ideini / Idejeni

Idesi

Ideisi / Idejesi

Idensä / Ideän

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideeni

Ideihini

Ideesi

Ideihisi

Ideensä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessäni

Ideissäni

Idessäsi

Ideissäsi

Idessänsä / Idessään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestäni

Ideistäni

Idestäsi

Ideistäsi

Idestänsä / Idestään

Ideistänsä

All

-lle

Idelleni

Ideilleni

Idellesi

Ideillesi

Idellensä / Idelleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idelläni

Ideilläni

Idelläsi

Ideilläsi

Idellänsä / Idellään

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltäni

Ideiltäni

Ideltäsi

Ideiltäsi

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idekseni

Ideikseni

Ideksesi

Ideiksesi

Ideksensä / Idekseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenäni

Ideinäni

Idenäsi

Ideinäsi

Idenänsä / Idenään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettäni

Ideittäni

Idettäsi

Ideittäsi

Idettänsä / Idettään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideäni

Ideäsi

Ideänsä / Ideään

Idejäni

Idejäsi

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Ideni

Idesi

Idensä / Ideän

Ideini / Idejeni

Ideisi / Idejesi

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideeni

Ideesi

Ideensä

Ideihini

Ideihisi

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessäni

Idessäsi

Idessänsä / Idessään

Ideissäni

Ideissäsi

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestäni

Idestäsi

Idestänsä / Idestään

Ideistäni

Ideistäsi

Ideistänsä

All

-lle

Idelleni

Idellesi

Idellensä / Idelleen

Ideilleni

Ideillesi

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idelläni

Idelläsi

Idellänsä / Idellään

Ideilläni

Ideilläsi

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltäni

Ideltäsi

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltäni

Ideiltäsi

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Idekseni

Ideksesi

Ideksensä / Idekseen

Ideikseni

Ideiksesi

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenäni

Idenäsi

Idenänsä / Idenään

Ideinäni

Ideinäsi

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettäni

Idettäsi

Idettänsä / Idettään

Ideittäni

Ideittäsi

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

Idemme

Idemme

Idenne

Idenne

Idensä / Ideän

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideämme

Idejämme

Ideänne

Idejänne

Ideänsä / Ideään

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idemme

Ideimme / Idejemme

Idenne

Ideinne / Idejenne

Idensä / Ideän

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideemme

Ideihimme

Ideenne

Ideihinne

Ideensä

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessämme

Ideissämme

Idessänne

Ideissänne

Idessänsä / Idessään

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestämme

Ideistämme

Idestänne

Ideistänne

Idestänsä / Idestään

Ideistänsä

All

-lle

Idellemme

Ideillemme

Idellenne

Ideillenne

Idellensä / Idelleen

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idellämme

Ideillämme

Idellänne

Ideillänne

Idellänsä / Idellään

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltämme

Ideiltämme

Ideltänne

Ideiltänne

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Ideksemme

Ideiksemme

Ideksenne

Ideiksenne

Ideksensä / Idekseen

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenämme

Ideinämme

Idenänne

Ideinänne

Idenänsä / Idenään

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettämme

Ideittämme

Idettänne

Ideittänne

Idettänsä / Idettään

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Singular

Plural

Nom

-

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Par

-ta

Ideämme

Ideänne

Ideänsä / Ideään

Idejämme

Idejänne

Idejänsä / Idejään

Gen

-n

Idemme

Idenne

Idensä / Ideän

Ideimme / Idejemme

Ideinne / Idejenne

Ideinsä / Idejensä

Ill

mihin

Ideemme

Ideenne

Ideensä

Ideihimme

Ideihinne

Ideihinsä

Ine

-ssa

Idessämme

Idessänne

Idessänsä / Idessään

Ideissämme

Ideissänne

Ideissänsä

Ela

-sta

Idestämme

Idestänne

Idestänsä / Idestään

Ideistämme

Ideistänne

Ideistänsä

All

-lle

Idellemme

Idellenne

Idellensä / Idelleen

Ideillemme

Ideillenne

Ideilleen / Ideillensä

Ade

-lla

Idellämme

Idellänne

Idellänsä / Idellään

Ideillämme

Ideillänne

Ideillänsä

Abl

-lta

Ideltämme

Ideltänne

Ideltänsä / Ideltään

Ideiltämme

Ideiltänne

Ideiltänsä

Tra

-ksi

Ideksemme

Ideksenne

Ideksensä / Idekseen

Ideiksemme

Ideiksenne

Ideiksensä / Ideikseen

Ess

-na

Idenämme

Idenänne

Idenänsä / Idenään

Ideinämme

Ideinänne

Ideinänsä / Ideinään

Abe

-tta

Idettämme

Idettänne

Idettänsä / Idettään

Ideittämme

Ideittänne

Ideittänsä

Com

-ne

-

-

-

-

-

-

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept