Pronouns

Personal pronouns
minä, sinä, hän, me, te, he
Demonstrative pronouns
tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne
tällainen, tuollainen, sellainen, semmoinen
Interrogative pronouns
kuka, mikä, kumpi, millainen, minkälainen
Indefinite pronouns
joku, jokin, kukaan, mikään
jompikumpi, kumpikin, kumpikaan
eräs, jokainen, kaikki
molemmat, moni, muutama, muu
kukin, toinen, usea
Relative pronouns
joka, mikä
Reflexive pronouns
itse
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept