Word analysis

halutettiin haluttaa   V Pss Ind Prt Pe4
halu   N Sg Nom + tet   N Sg Nom + tii   N Pl Ins
halu   N Sg Nom + tet   N Sg Nom + tii   N Sg Gen
halu   N Sg Nom + tet   N Sg Nom + tiu   N Pl Ins

haluttaa, Verb

up ↑

Indicative present

PositiveNegative
Singular
i halutan en haluta
ii halutat et haluta
iii haluttaa ei haluta
Plural
i halutamme / halutetaan emme haluta / ei haluteta
ii halutatte ette haluta
iii haluttavat eivat haluta

Indicative imperfect

PositiveNegative
Singular
i halutin en haluttanut
ii halutit et haluttanut
iii halutti ei haluttanut
Plural
i halutimme / halutettiin emme haluttaneet / ei halutettu
ii halutitte ette haluttaneet
iii haluttivat eivat haluttaneet

Indicative perfect

PositiveNegative
Singular
i olen haluttanut en ole haluttanut
ii olet haluttanut et ole haluttanut
iii on haluttanut ei ole haluttanut
Plural
i olemme haluttaneet emme ole haluttaneet
ii olette haluttaneet ette ole haluttaneet
iii ovat haluttaneet eivat ole haluttaneet

Translations & synonyms

please miellyttää, haluta, olla, jklle, mieliksi, tehdä, mieli, nähdä, hyväksi, haluttaa
list

Indicative plusquamperfect

PositiveNegative
Singular
i olin haluttanut en ollut haluttanut
ii olit haluttanut et ollut haluttanut
iii oli haluttanut ei ollut haluttanut
Plural
i olimme haluttaneet emme olleet haluttaneet
ii olitte haluttaneet ette olleet haluttaneet
iii olivat haluttaneet eivat olleet haluttaneet

Conditional present

PositiveNegative
Singular
i haluttaisin en haluttaisi
ii haluttaisit et haluttaisi
iii haluttaisi ei haluttaisi
Plural
i haluttaisimme emme haluttaisi
ii haluttaisitte ette haluttaisi
iii haluttaisivat eivat haluttaisi

Potential present

PositiveNegative
Singular
i haluttanen en haluttane
ii haluttanet et haluttane
iii haluttanee ei haluttane
Plural
i haluttanemme emme haluttane
ii haluttanette ette haluttane
iii haluttanevat eivat haluttane

Conditional perfect

PositiveNegative
Singular
i olisin haluttanut en olisi haluttanut
ii olisit haluttanut et olisi haluttanut
iii olisi haluttanut ei olisi haluttanut
Plural
i olisimme haluttaneet emme olisi haluttaneet
ii olisitte haluttaneet ette olisi haluttaneet
iii olisivat haluttaneet eivat olisi haluttaneet

Potential perfect

PositiveNegative
Singular
i lienen haluttanut en liene haluttanut
ii lienet haluttanut et liene haluttanut
iii lienee haluttanut ei liene haluttanut
Plural
i lienemme haluttaneet emme liene haluttaneet
ii lienette haluttaneet ette liene haluttaneet
iii lienevat haluttaneet eivat liene haluttaneet

Imperative

Singular
i -
ii haluta
iii haluttakoon
Plural
i haluttakaamme
ii haluttakaa
iii haluttakoot

Infinitive I

Nom - haluttaa
Tra -ksi haluttaaksensa / haluttaakseen

Infinitive II

Ine -ssa haluttaessa
Ins -in haluttaen
Ine -ssa halutettaessa (passive)

Infinitive IV

Nom - haluttaminen
Par -ta haluttamista

Infinitive III

Ill mihin haluttamaan
Ine -ssa haluttamassa
Ela -sta haluttamasta
Ade -lla haluttamalla
Abe -tta haluttamatta
Ins -in haluttaman
Ins -in - (passive)

Infinitive V

haluttamaisillaan / haluttamaisillansa

Passive

PositiveNegative
Present halutetaan ei haluteta
Imperfect halutettiin ei halutettu
Potential halutettaneen ei halutettane
Conditional halutettaisiin ei halutettaisi
Imperative Present halutettakoon älköön halutettako
Imperative Perfect olkoon halutettu älköön olko halutettu

Participle

ActivePassive
1st haluttava halutettava
2nd haluttanut halutettu
3rd haluttama -

halu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - halu halut
Par -ta halua haluja
Gen -n halun halujen
Ill mihin haluun haluihin
Ine -ssa halussa haluissa
Ela -sta halusta haluista
All -lle halulle haluille
Ade -lla halulla haluilla
Abl -lta halulta haluilta
Tra -ksi haluksi haluiksi
Ess -na haluna haluina
Abe -tta halutta haluitta
Com -ne - haluine
Ins -in - haluin

Translations & synonyms

desire halu, toive, toivomus, himo, kaipaus, halut
urge halu, tarve, viehtymys, voimakas, halu
wish toive, halu, toivomus
craving himo, halu
lust himo, halu, hekuma
hunger nälkä, halu
yearning kaipuu, ikävä, kaipaus, halu
inclination kaltevuus, taipumus, kallistuma, inklinaatio, halu, luontumus
zest kuori, into, halu, jännitys, piristys, maku
mind mieli, ajatukset, sielu, järki, ymmärrys, halu
notion käsite, ajatus, käsitys, idea, mielikuva, halu
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - haluni haluni halusi halusi halunsa halunsa
Par -ta haluani halujani haluasi halujasi haluansa / haluaan halujansa / halujaan
Gen -n haluni halujeni halusi halujesi halunsa halujensa
Ill mihin haluuni haluihini haluusi haluihisi haluunsa haluihinsa
Ine -ssa halussani haluissani halussasi haluissasi halussansa / halussaan haluissansa / haluissaan
Ela -sta halustani haluistani halustasi haluistasi halustansa / halustaan haluistansa / haluistaan
All -lle halulleni haluilleni halullesi haluillesi halulleen / halullensa haluillensa / haluillean
Ade -lla halullani haluillani halullasi haluillasi halullansa / halullaan haluillansa / haluillaan
Abl -lta halultani haluiltani halultasi haluiltasi halultansa / halultaan haluiltansa / haluiltaan
Tra -ksi halukseni haluikseni haluksesi haluiksesi halukseen / haluksensa haluikseen / haluiksensa
Ess -na halunani haluinani halunasi haluinasi halunansa / halunaan haluinansa / haluinaan
Abe -tta haluttani haluittani haluttasi haluittasi haluttansa / haluttaan haluittansa / haluittaan
Com -ne - haluineni - haluinesi - haluineen / haluinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - halumme halumme halunne halunne halunsa halunsa
Par -ta haluamme halujamme haluanne halujanne haluansa / haluaan halujansa / halujaan
Gen -n halumme halujemme halunne halujenne halunsa halujensa
Ill mihin haluumme haluihimme haluunne haluihinne haluunsa haluihinsa
Ine -ssa halussamme haluissamme halussanne haluissanne halussansa / halussaan haluissansa / haluissaan
Ela -sta halustamme haluistamme halustanne haluistanne halustansa / halustaan haluistansa / haluistaan
All -lle halullemme haluillemme halullenne haluillenne halulleen / halullensa haluillensa / haluillean
Ade -lla halullamme haluillamme halullanne haluillanne halullansa / halullaan haluillansa / haluillaan
Abl -lta halultamme haluiltamme halultanne haluiltanne halultansa / halultaan haluiltansa / haluiltaan
Tra -ksi haluksemme haluiksemme haluksenne haluiksenne halukseen / haluksensa haluikseen / haluiksensa
Ess -na halunamme haluinamme halunanne haluinanne halunansa / halunaan haluinansa / haluinaan
Abe -tta haluttamme haluittamme haluttanne haluittanne haluttansa / haluttaan haluittansa / haluittaan
Com -ne - haluinemme - haluinenne - haluineen / haluinensa

tet, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tet tetit
Par -ta tetiä tetejä
Gen -n tetin tetien
Ill mihin tetiin teteihin
Ine -ssa tetissä teteissä
Ela -sta tetistä teteistä
All -lle tetille teteille
Ade -lla tetillä teteillä
Abl -lta tetiltä teteiltä
Tra -ksi tetiksi teteiksi
Ess -na tetinä teteinä
Abe -tta tetittä teteittä
Com -ne - teteine
Ins -in - tetein

Translations & synonyms

tet
tetR
of tet
in Tet
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tetini tetini tetisi tetisi tetinsä tetinsä
Par -ta tetiäni tetejäni tetiäsi tetejäsi tetiänsä / tetiään tetejänsä / tetejään
Gen -n tetini tetieni tetisi tetiesi tetinsä tetiensä
Ill mihin tetiini teteihini tetiisi teteihisi tetiinsä teteihinsä
Ine -ssa tetissäni teteissäni tetissäsi teteissäsi tetissänsä / tetissään teteissänsä / teteissään
Ela -sta tetistäni teteistäni tetistäsi teteistäsi tetistänsä / tetistään teteistänsä / teteistään
All -lle tetilleni teteilleni tetillesi teteillesi tetilleen / tetillensä teteillensä / teteilleän
Ade -lla tetilläni teteilläni tetilläsi teteilläsi tetillänsä / tetillään teteillänsä / teteillään
Abl -lta tetiltäni teteiltäni tetiltäsi teteiltäsi tetiltänsä / tetiltään teteiltänsä / teteiltään
Tra -ksi tetikseni teteikseni tetiksesi teteiksesi tetikseen / tetiksensä teteikseen / teteiksensä
Ess -na tetinäni teteinäni tetinäsi teteinäsi tetinänsä / tetinään teteinänsä / teteinään
Abe -tta tetittäni teteittäni tetittäsi teteittäsi tetittänsä / tetittään teteittänsä / teteittään
Com -ne - teteineni - teteinesi - teteineen / teteinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tetimme tetimme tetinne tetinne tetinsä tetinsä
Par -ta tetiämme tetejämme tetiänne tetejänne tetiänsä / tetiään tetejänsä / tetejään
Gen -n tetimme tetiemme tetinne tetienne tetinsä tetiensä
Ill mihin tetiimme teteihimme tetiinne teteihinne tetiinsä teteihinsä
Ine -ssa tetissämme teteissämme tetissänne teteissänne tetissänsä / tetissään teteissänsä / teteissään
Ela -sta tetistämme teteistämme tetistänne teteistänne tetistänsä / tetistään teteistänsä / teteistään
All -lle tetillemme teteillemme tetillenne teteillenne tetilleen / tetillensä teteillensä / teteilleän
Ade -lla tetillämme teteillämme tetillänne teteillänne tetillänsä / tetillään teteillänsä / teteillään
Abl -lta tetiltämme teteiltämme tetiltänne teteiltänne tetiltänsä / tetiltään teteiltänsä / teteiltään
Tra -ksi tetiksemme teteiksemme tetiksenne teteiksenne tetikseen / tetiksensä teteikseen / teteiksensä
Ess -na tetinämme teteinämme tetinänne teteinänne tetinänsä / tetinään teteinänsä / teteinään
Abe -tta tetittämme teteittämme tetittänne teteittänne tetittänsä / tetittään teteittänsä / teteittään
Com -ne - teteinemme - teteinenne - teteineen / teteinensä

tii, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tii tiit
Par -ta tiitä tiitä
Gen -n tiin tiitten / tiiden
Ill mihin tiihin tiihin
Ine -ssa tiissä tiissä
Ela -sta tiistä tiistä
All -lle tiille tiille
Ade -lla tiillä tiillä
Abl -lta tiiltä tiiltä
Tra -ksi tiiksi tiiksi
Ess -na tiinä tiinä
Abe -tta tiittä tiittä
Com -ne - tiine
Ins -in - tiin

Translations & synonyms

tee tii, tiiauspaikka
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiini tiini tiisi tiisi tiinsä tiinsä
Par -ta tiitäni tiitäni tiitäsi tiitäsi tiitänsä / tiitään tiitänsä / tiitään
Gen -n tiini tiitteni / tiideni tiisi tiittesi / tiidesi tiinsä tiittensä / tiidensä
Ill mihin tiihini tiihini tiihisi tiihisi tiihinsä tiihinsä
Ine -ssa tiissäni tiissäni tiissäsi tiissäsi tiissänsä / tiissään tiissänsä / tiissään
Ela -sta tiistäni tiistäni tiistäsi tiistäsi tiistänsä / tiistään tiistänsä / tiistään
All -lle tiilleni tiilleni tiillesi tiillesi tiilleen / tiillensä tiillensä / tiilleän
Ade -lla tiilläni tiilläni tiilläsi tiilläsi tiillänsä / tiillään tiillänsä / tiillään
Abl -lta tiiltäni tiiltäni tiiltäsi tiiltäsi tiiltänsä / tiiltään tiiltänsä / tiiltään
Tra -ksi tiikseni tiikseni tiiksesi tiiksesi tiikseen / tiiksensä tiikseen / tiiksensä
Ess -na tiinäni tiinäni tiinäsi tiinäsi tiinänsä / tiinään tiinänsä / tiinään
Abe -tta tiittäni tiittäni tiittäsi tiittäsi tiittänsä / tiittään tiittänsä / tiittään
Com -ne - tiineni - tiinesi - tiineen / tiinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiimme tiimme tiinne tiinne tiinsä tiinsä
Par -ta tiitämme tiitämme tiitänne tiitänne tiitänsä / tiitään tiitänsä / tiitään
Gen -n tiimme tiittemme / tiidemme tiinne tiittenne / tiidenne tiinsä tiittensä / tiidensä
Ill mihin tiihimme tiihimme tiihinne tiihinne tiihinsä tiihinsä
Ine -ssa tiissämme tiissämme tiissänne tiissänne tiissänsä / tiissään tiissänsä / tiissään
Ela -sta tiistämme tiistämme tiistänne tiistänne tiistänsä / tiistään tiistänsä / tiistään
All -lle tiillemme tiillemme tiillenne tiillenne tiilleen / tiillensä tiillensä / tiilleän
Ade -lla tiillämme tiillämme tiillänne tiillänne tiillänsä / tiillään tiillänsä / tiillään
Abl -lta tiiltämme tiiltämme tiiltänne tiiltänne tiiltänsä / tiiltään tiiltänsä / tiiltään
Tra -ksi tiiksemme tiiksemme tiiksenne tiiksenne tiikseen / tiiksensä tiikseen / tiiksensä
Ess -na tiinämme tiinämme tiinänne tiinänne tiinänsä / tiinään tiinänsä / tiinään
Abe -tta tiittämme tiittämme tiittänne tiittänne tiittänsä / tiittään tiittänsä / tiittään
Com -ne - tiinemme - tiinenne - tiineen / tiinensä

tiu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tiu tiut
Par -ta tiuta tiuita / tiita
Gen -n tiun tiuitten / tiuiden /
tiitten / tiiden
Ill mihin tiuhun tiuihin / tiihin
Ine -ssa tiussa tiuissa / tiissa
Ela -sta tiusta tiuista / tiista
All -lle tiulle tiuille / tiille
Ade -lla tiulla tiuilla / tiilla
Abl -lta tiulta tiuilta / tiilta
Tra -ksi tiuksi tiuiksi / tiiksi
Ess -na tiuna tiuina / tiina
Abe -tta tiutta tiuitta / tiitta
Com -ne - tiuine / tiine
Ins -in - tiuin / tiin

Translations & synonyms

score pisteet, tilanne, tulokset, partituuri, piste, tiu
tiu
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiuni tiuni tiusi tiusi tiunsa tiunsa
Par -ta tiutani tiuitani / tiitani tiutasi tiuitasi / tiitasi tiutansa / tiutaan tiuitansa / tiuitaan /
tiitansa / tiitaan
Gen -n tiuni tiuitteni / tiuideni /
tiitteni / tiideni
tiusi tiuittesi / tiuidesi /
tiittesi / tiidesi
tiunsa tiuittensa / tiuidensa /
tiittensa / tiidensa
Ill mihin tiuhuni tiuihini / tiihini tiuhusi tiuihisi / tiihisi tiuhunsa tiuihinsa / tiihinsa
Ine -ssa tiussani tiuissani / tiissani tiussasi tiuissasi / tiissasi tiussansa / tiussaan tiuissansa / tiuissaan /
tiissansa / tiissaan
Ela -sta tiustani tiuistani / tiistani tiustasi tiuistasi / tiistasi tiustansa / tiustaan tiuistansa / tiuistaan /
tiistansa / tiistaan
All -lle tiulleni tiuilleni / tiilleni tiullesi tiuillesi / tiillesi tiulleen / tiullensa tiuillensa / tiuillean /
tiillensa / tiillean
Ade -lla tiullani tiuillani / tiillani tiullasi tiuillasi / tiillasi tiullansa / tiullaan tiuillansa / tiuillaan /
tiillansa / tiillaan
Abl -lta tiultani tiuiltani / tiiltani tiultasi tiuiltasi / tiiltasi tiultansa / tiultaan tiuiltansa / tiuiltaan /
tiiltansa / tiiltaan
Tra -ksi tiukseni tiuikseni / tiikseni tiuksesi tiuiksesi / tiiksesi tiukseen / tiuksensa tiuikseen / tiuiksensa /
tiikseen / tiiksensa
Ess -na tiunani tiuinani / tiinani tiunasi tiuinasi / tiinasi tiunansa / tiunaan tiuinansa / tiuinaan /
tiinansa / tiinaan
Abe -tta tiuttani tiuittani / tiittani tiuttasi tiuittasi / tiittasi tiuttansa / tiuttaan tiuittansa / tiuittaan /
tiittansa / tiittaan
Com -ne - tiuineni / tiineni - tiuinesi / tiinesi - tiuineen / tiuinensa /
tiineen / tiinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiumme tiumme tiunne tiunne tiunsa tiunsa
Par -ta tiutamme tiuitamme / tiitamme tiutanne tiuitanne / tiitanne tiutansa / tiutaan tiuitansa / tiuitaan /
tiitansa / tiitaan
Gen -n tiumme tiuittemme / tiuidemme /
tiittemme / tiidemme
tiunne tiuittenne / tiuidenne /
tiittenne / tiidenne
tiunsa tiuittensa / tiuidensa /
tiittensa / tiidensa
Ill mihin tiuhumme tiuihimme / tiihimme tiuhunne tiuihinne / tiihinne tiuhunsa tiuihinsa / tiihinsa
Ine -ssa tiussamme tiuissamme / tiissamme tiussanne tiuissanne / tiissanne tiussansa / tiussaan tiuissansa / tiuissaan /
tiissansa / tiissaan
Ela -sta tiustamme tiuistamme / tiistamme tiustanne tiuistanne / tiistanne tiustansa / tiustaan tiuistansa / tiuistaan /
tiistansa / tiistaan
All -lle tiullemme tiuillemme / tiillemme tiullenne tiuillenne / tiillenne tiulleen / tiullensa tiuillensa / tiuillean /
tiillensa / tiillean
Ade -lla tiullamme tiuillamme / tiillamme tiullanne tiuillanne / tiillanne tiullansa / tiullaan tiuillansa / tiuillaan /
tiillansa / tiillaan
Abl -lta tiultamme tiuiltamme / tiiltamme tiultanne tiuiltanne / tiiltanne tiultansa / tiultaan tiuiltansa / tiuiltaan /
tiiltansa / tiiltaan
Tra -ksi tiuksemme tiuiksemme / tiiksemme tiuksenne tiuiksenne / tiiksenne tiukseen / tiuksensa tiuikseen / tiuiksensa /
tiikseen / tiiksensa
Ess -na tiunamme tiuinamme / tiinamme tiunanne tiuinanne / tiinanne tiunansa / tiunaan tiuinansa / tiuinaan /
tiinansa / tiinaan
Abe -tta tiuttamme tiuittamme / tiittamme tiuttanne tiuittanne / tiittanne tiuttansa / tiuttaan tiuittansa / tiuittaan /
tiittansa / tiittaan
Com -ne - tiuinemme / tiinemme - tiuinenne / tiinenne - tiuineen / tiuinensa /
tiineen / tiinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|Terms of use